ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bättre inköpschefsindex än väntat i Tyskland men industrin något svagare

Tysklands sammanvägda inköpschefsindex kom in över förväntan i april enligt preliminära siffror från Markit. Inköpschefsindex för industrin var dock svagare än väntat.

Det sammanvägda inköpschefsindexet landade på 52,1 i april, strax över analytikerprognosen på 51,7 enligt Reuters. Det motsvarar en uppgång på 0,7 enheter jämfört med marsutfallet på 51,4 som då var den lägsta nivån på närmare sex år.

Inköpschefsindex för industrin var dock något svagare än väntat. Analytikerna hade räknat med 45 medan det preliminära utfallet blev något lägre på 44,5 enligt Markit. I mars var inköpschefsindex för industrin 44,1.

En större förstärkning syntes i industrins produktionsindex som steg från 43,9 i mars till 45,6 i april.

Inflödet av nya order saktade dock in i april enligt Markit som noterar att nedgången i orderböckerna drevs av exporten. Nedgången i exportsektorns nya order var den näst snabbaste på ett decennium, delvis drivet av fortsatt svaghet inom fordonssektorn och avvaktande kunder i Storbritannien. 

Tjänstesektorns inköpschefsindex stärktes något från 55,4 i mars till 55,6 i april. Därmed ligger indexet på den högsta nivån på sju månader.

Sysselsättningen stärktes under månaden. Det drevs av anställningar inom tjänstesektorn medan siffrorna för industrin var oförändrade jämfört med mars.

Markit-ekonomen Phil Smith skriver i en kommentar att bilden från inledningen av året står sig i det preliminära utfallet för april med fortsatt styrka inom tjänstesektorn samtidigt som den exportberoende industrin sackar efter.

”Även om inköpschefsindex tickade upp från den lägsta nivån på 69 månader i mars signalerar det samma begränsade underliggande tillväxttakt som synts i snitt under årets första kvartal”, skriver han.

Phil Smith flaggar dock för att den fortsatta tillväxten i sysselsättningen inom tjänstesektorn bör kunna stödja lönetillväxten och den inhemska efterfrågan under det andra kvartalet.

Texten uppdateras.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies