ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Avanza prickar vinstförväntningarna i kvartalet

Nätbanken Avanza rapporterar ett resultat som var helt i linje med väntat i det andra kvartalet. ”Det känns som ett fantastiskt bra kvartal”, säger vd Rikard Josefson till DiTV.

Avanzas nettoresultat under kvartalet landade på 101 miljoner kronor, helt i linje med förväntningarna enligt Bloomberg News.

De totala intäkterna kom in på 284 Mkr där förväntat var 288 Mkr. Under samma period i fjol var intäkterna 244 Mkr. Rörelseintäkterna ökade därmed 17 procent, främst som ett resultat av högre räntenetto, men också högre courtageintäkter och fondprovisioner.

”Jag tycker vi gör ett väldigt starkt Q2. Vi har passerat 900.000 kunder och 100 miljarder i fondvolymer och lanserat väldigt mycket nyheter till våra kunder. Så det känns som ett fantastiskt bra kvartal”, säger Rikard Josefson.

Någon oro för en snar konjunktursvacka märks inte bland nätmäklarens kunder och Avanzas vd vill själv fokusera på en längre tidshorisont .

”Våra kunder är generellt sett mer optimistiska än pessimistiska. Sen om det är rätt eller fel är jag inte rätt man att svara på. Självklart har man i mitt jobb en oro kring vart konjunkturen ska ta vägen. Men vi är ett långsiktigt företag. Konjunktursvackor upp eller ner påverkar inte våra långsiktiga ambitioner”, säger Rikard Josefson.

Ett av Avanzas långsiktiga mål är att kostnadstillväxten inte ska överskrida intäktstillväxten. Under det andra kvartalet växte kostnaderna med 8 procent, alltså mindre än intäkterna.

”Det är därför tillfredsställande att konstatera att kvartalets intäktstillväxt har varit högre än kostnadsökningen både jämfört med föregående år och föregående kvartal. Om inget oförutsett händer på marknaden under kommande halvår finns goda förutsättningar för att vi även för helåret ska kunna uppnå vårt långsiktiga mål. Prognosen för vår kostnadstillväxt för 2019 kvarstår på 10,5 procent”, skrev Rikard Josefson i rapporten.

Avanzas kundtillväxt under andra kvartalet uppgick till 31.500 nya kunder, vilket visserligen var något lägre än i det första kvartalet, men 35 procent högre än under samma period i fjol.

”Vi har en stark position just nu. Ju fler kunder vi har desto fler pratar gott om oss”, säger Rikard Josefson.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies