ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Attendo fortsätter växa

Omsorgsbolaget Attendos nettoomsättning uppgick till 2.802 Mkr under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 2.220 Mkr under samma period i fjol. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 21 procent. 

Attendo redovisade ett rörelseresultat på 297 Mkr under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 277 Mkr under samma period i fjol. Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent vilket var en minskning från de 12,5 procent som bolaget levererade under det tredje kvartalet 2017. 

"Behovet av ny kapacitet på våra marknader kommer att öka kraftigt de kommande tio åren och under året öppnar vi fler boenden än någonsin. De nya boenden vi utvecklar stärker vår marknadsposition och bygger en grund för långsiktig organisk tillväxt, även om den höga takten av nyöppnade boenden initialt leder till lägre marginaler", kommenterar Martin Tivéus, vd för Attendo, kvartalet. 

Antalet nya öppnade platser uppgick till i egen regi uppgick till 319 medan det totala antalet platser i drift låg på 15.343 vilket kan jämföras med 10.378 under samma period i fjol. 

"Den höga öppningstakten kommer att fortsätta kommande kvartal, vilket gör det utmanade att på kort sikt kunna lyfta marginalen till företagets långsiktiga mål på 9 procent. Samtidigt är den höga etableringstakten en förutsättning för långsiktigt god vinsttillväxt och framtida värdeskapande", skriver Martin Tivéus i rapporten. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies