1515
Annons

Amerikanska Volvo-konkurrenten missar vinstprognos

AB Volvos amerikanska lastbilskonkurrent Paccar rapporterar en vinst om 1,03 dollar per aktie för det första kvartalet, att jämföra med prognosen på 1,20 dollar. Omsättningen kommer dock in högre än marknadens förväntningar.

Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Så hjälper Sveriges science parks företag att vara relevanta på sikt

Science parks för samman offentlig sektor, akademi och industri och fungerar som en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Syftet med många av de gränsöverskridande samarbeten som uppstår är att bidra till den hållbara omställningen.

– Vi ser till att den forskning som finns om hållbarhet når en bredare målgrupp, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Läs mer om branschorganisationen för science parks och inkubatorer, SISP 

När Sveriges första science parks bildades för cirka 40 år sedan var fokus att skapa en plats i närheten av universitet och lärosäten där akademi och näringsliv kunde mötas för att laborera och driva olika projekt tillsammans. Idag jobbar landets science parks även mycket med affärsutveckling.

– Det handlar om att gynna svenska bolags tillväxt i samhället, och då framförallt bolag som kan bidra till en hållbar omställning, förklarar Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.
Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Hållbar produktion

Södertälje Science Park, vars huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun, är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver parken olika affärsutvecklingsprogram med hållbarhetsfokus.

– Ett exempel är projektet Liften där vi samlar företag som vill ha hjälp med att identifiera sina utvecklingsbehov och lära sig hur de blir mer hållbara. Det kan handla om allt från att skapa mer hållbara produkter och tjänster till att bli mer ekonomiskt hållbara, säger Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd, och tillägger:

– Att inte arbeta med hållbarhetsfrågan som företag kan innebära att man plötsligt inte har något existensberättigande på marknaden. Programmet blir därför ett sätt att hjälpa företag att fortsätta vara relevanta på sikt.

Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.
Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.

Nationella och internationella samarbeten

I dag finns det en ambition från Sveriges politiska beslutsfattare, storbolag och akademi att få igång ett förändringsarbete med hållbarhet i fokus på bred front. Johan Ödmark och Robert Kingfors menar att landets science parks roll blir att fungera som spindeln i nätet.

– Därför är viktigt att vi tittar på hur vi kan kombinera en lokal och regional tillväxt med att göra nytta nationellt och internationellt. Det är bara genom breda samarbeten som science parks kommer att vara relevant för finansiärer och intressenter också i framtiden. Då syftar jag även på samarbeten mellan våra medlemmar där vi redan i dag ser stora synergier, säger Johan Ödmark.

Läs mer om Södertälje Science Park, mötesplatsen för hållbar produktion  

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

Danske Bank ser ”trippelsmocka” mot hushållen

En ”giftig cocktail” av ekonomiska chocker slår under hösten och vintern med full kraft mot svenska hushåll och företag. BNP väntas minska tydligt under att par kvartal och arbetsmarknaden står näst på tur att försvagas. 

Det skriver Danske Bank i sin konjunkturprognos Nordic Outlook, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”BNP-tillväxten blir påtagligt negativ ett par kvartal då kraftigt fallande reallöner, snabbt stigande räntor och elpriser tär på hushållens köpkraft och företagens verksamhet. Det syns redan i detaljhandeln där försäljningen noterar den svagaste volymutvecklingen på 30 år”, säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige.

Sveriges BNP väntas växa med 2,4 procent i år för att sedan sjunka med 1,4 procent under 2023 och åter växa med 1,1 procent 2024. I sin senaste prognos, i juni, räknade Danske Bank med att Sveriges BNP skulle öka 1,1 procent i år och 1,4 procent 2023. 

Michael Grahn säger att svenska hushåll nu åker på en ”trippelsmocka” i form av fallande reallöner, höga elpriser och höjda räntor.

”För hushållen är den mest uppenbara chocken en kraftig försämring av reallönerna som vi räknar faller med 4 procent i årstakt under tredje och fjärde kvartalet i år”, säger han. 

Till detta ska läggas de höga elpriserna som, om de består, kommer att kväva konsumtionen i vinter, särskilt för villaägare vars elkostnader kan flerdubblas. Någon form av elpriskompensation kommer dock att mildra smällen.

Som lök på laxen höjer Riksbanken dessutom styrräntan i en rekordsnabb takt. Danske Bank tror på ytterligare 75 punkters höjning i november, vilket skulle ta styrräntan till 2,50 procent, högsta sedan hösten 2008. Eftersom skulderna är mycket högre nu och många har rörlig ränta innebär det att hushållens ränteutgifter som andel av inkomsten tredubblas på relativt kort tid.

”Det mesta talar därför för att hushållen drar ner konsumtionen kraftigt i höst och vinter”, konstaterar Danske Bank i prognosen. 

Företagen går inte heller förskonade från inflation, räntor och elpriser. Företagen har också blivit alltmer pessimistiska i olika barometrar och en svagare omvärld kommer att slå mot svenska exportföretag.

”Givet den svagare ekonomiska utvecklingen med vikande efterfrågan både här i Sverige och på global nivå, är vår bedömning att det bara är en tidsfråga innan detta återspeglas på arbetsmarknaden”, säger Michael Grahn. 

Danske Bank påpekar att arbetsmarknaden ännu är stark, men med en fördröjning väntas arbetslösheten vända upp igen och stiga till 8,2 procent under 2023. 

”Arbetsmarknaden riskerar därmed att bli nästa offer vilket påverkar läget för svensk ekonomi negativt i och med att hushållen tappar sin försörjning”, säger Michael Grahn.

Inflationen är som bekant hög och väntas förbli det ännu ett tag, där bland annat den svaga kronan är en risk på uppsidan. Men framöver talar mycket för en vändning ned, där Danske Bank räknat med att KPIF-inflationen sjunker från 7,4 procent i år till 3,8 procent 2023 (för att vara endast 1,1 procent 2024). 

”Inflationen kommer bli fortsatt hög i närtid, kring 10 procent, men mot bakgrund av fallande priser på rå- och insatsvaror samt fraktkostnader bedömer vi att inflationen vänder ner under 2023”, säger Michael Grahn.

Kommande avtalsrörelse i början av 2023 skulle kunna bli en inflationsdrivare, med tanke på de urholkade reallönerna och höga vinster i näringslivet. 

”Med en svagare ekonomi och arbetsmarknad tror vi dock att arbetsgivare och fackföreningar kommer att enas om att det är viktigare att behålla jobben än att kräva hög kompensation för den höga inflationen. Även många företag drabbas ju av höga räntor och elpriser som driver upp kostnaderna”, skriver Danske Bank.

Bostadspriserna i Sverige har hittills sjunkit 6 procent säsongsrensat från toppen i början av året och Danske Bank tror inte att fallet är över än. De räknar med att Riksbankens fortsatta höjningar i kombination med höga elpriser och en hög inflation får bostadspriserna att fortsätta ned ytterligare 10 procentenheter, för att då vara tillbaka till vad de var sommaren 2020. 

”Bostadsmarknaden är i utförsbacke. Bostadspriserna faller kraftigt och än så länge ser vi ingen vändning i sikte. Samtidigt stiger byggkostnaderna i den snabbaste takten på 30 år”, säger Michael Grahn.

Banken bedömer vidare att den väntade elpriskompensationen inte kommer att vara inflationsdrivande, hushållen kommer fortsatt att få betydligt högre elpriser än normalt, vilket innebär en åtstramning. De påpekar också att regelverket inte ger utrymme för någon särskilt expansiv finanspolitik i dagsläget.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera