ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

AAK stärker resultatet i andra kvartalet

  • AAK:s vd Johan Westman. Foto: Ola Torkelsson

Specialfettsbolaget AAK rapporterar ett nettoresultat om 362 miljoner kronor i andra kvartalet – 17 procent högre än i jämförbart kvartal i fjol. 

Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaeffekt om 19 miljoner kronor, uppgick till 518 Mkr under kvartalet, vilket kan jämföras med snittprognosen om 505 Mkr, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat.

AKK redovisar även volymer om 565.000 ton för perioden, motsvarande en organisk tillväxt om 3 procent.

”Vår starka resultattillväxt fortsatte under andra kvartalet, främst tack vare Food Ingredients. Även Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed bidrog till resultattillväxten”, skriver vd och koncernchef Johan Westman i en kommentar till rapporten.

Nettoomsättningen ökade till 6.946 miljoner kronor, mot 6.929 Mkr i fjol. Snittestimatet låg här på 7.561 Mkr.

Rörelseresultatet per kilo uppgick till 0,92 kronor, motsvarande en ökning med 11 procent på årsbasis. Här låg analytikernas förväntningar på 0,86 kronor per ton.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 408 miljoner kronor, mot 396 Mkr i jämförbart kvartal i fjol.

Verksamhetsområdet Food Ingredients förbättrade rörelseresultatet med 18 procent till 346 miljoner kronor under kvartalet. Den starkaste tillväxten noterades i USA, Norra Latinamerika och Asien.

Resultatet för Chocolate & Confectionery Fats växte samtidigt med 5 procent till 177 Mkr med fortsatt hög efterfrågan på högförädlade lösningar.

”Som förväntat var råvaruutbytet lägre än normalt, vilket hade en fortsatt negativ inverkan på rörelseresultatet. Våra investeringsprojekt för att öka kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan och förväntas vara klara innan årets slut”, heter det i rapporten.

Technical Products & Feed förbättrade resultatet med 9 procent till 35 miljoner kronor, mot 32 Mkr i andra kvartalet förra året. Det starkare resultatet berodde främst på foderverksamheten, enligt rapporten.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies