Annons

Vill du vara med och bidra till att bygga upp det civila försvaret för den finansiella sektorn?

Vi söker medarbetare som vill vara med och bidra inom Finansinspektionens (FI:s) nya ansvar som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster. I ditt arbete får du möjlighet att fokusera på intressanta och samhällsviktiga frågor gällande den finansiella sektorns förmåga att leverera grundläggande finansiella tjänster även i tider av osäkerhet och kris.

Om jobbet

Som analytiker arbetar du inom avdelningen It- och säkerhetstillsyn. Avdelningen tillhör nyinrättade verksamhetsområde Betalningar och kommer att ansvara för tillsynen av it-risker och säkerhetsskydd samt samordningen av uppbyggnaden av det civila försvaret för den finansiella sektorn.

Sedan 1 oktober gäller en ny ordning för det civila försvaret i Sverige som innebär att tio olika beredskapssektorer har skapats. För FI:s del innebär det att vi numera är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster. Som sektorsansvarig myndighet ansvarar FI för att leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. FI ska också driva på arbetet inom beredskapssektorn, stödja beredskapsmyndigheterna samt verka för att uppgifter och roller inom beredskapssektorn tydliggörs.

Som analytiker tillhör du den grupp som arbetar med att utveckla FI:s roll som sektorsansvarig myndighet. Du arbetar med att ta fram och utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser och lägesbedömningar. Du tar fram underlag utifrån förfrågningar både internt och externt och bidrar i arbetet med att definiera samhällsviktig verksamhet utifrån ett totalförsvarsperspektiv.

Arbetet innebär mycket kontakter och samverkan med olika aktörer. Du deltar i möten och forum tillsammans med finansbranschen och andra myndigheter där du representerar FI. Det kan exempelvis ske inom ramen för beredskapssektorn finansiella tjänster, finansiella sektorns privat-offentliga samverkan samt även med enskilda myndigheter och privata aktörer. Du har också mycket interna kontakter för att driva och samordna arbetet med totalförsvarsfrågor.

Din utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som

 • har en akademisk utbildning med relevant inriktning

 • har god förståelse för det svenska finansiella systemet och dess aktörer, alternativt, god förståelse för det svenska civilförsvaret och samhällets krisberedskap

 • har flerårig erfarenhet av arbete inom finansiell sektor, alternativt, från arbete med beredskapsfrågor

 • uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du                                                                  

 • har kunskap om säkerhetsskydd

 • har erfarenhet från myndighet

 • har kännedom om it- och informationssäkerhetsrisker, cyber eller motsvarande risker.

Om dig

I det här jobbet behöver du

 • bidra till ett gott samarbete

 • driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde

 • ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter

 • se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.

 Bra att veta

Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocessen. På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder:  https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/ En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.

För mer information om område Betalningar: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2022/nytt-verksamhetsomrade-for-betalningar-och-beredskap/

Sök jobbet Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv, personligt brev och relevanta intyg eller examensbevis. Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.

FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera