Annons

Volvo gör rätt i att behålla stödpengar

LEDARE. Det saknas tydligt lagstöd för Tillväxtverket att stoppa bolag som fått korttidsstöd från att göra utdelningar. Om något företag av det skälet krävs på återbetalning bör de ta saken till domstol.

KORTTIDSSTÖD. Korttidsstödet ska uppmuntra företag att permittera i stället för att varsla. Det är ett stöd till samhället mer än företagen. Därför har Volvos vd Martin Lundstedt rätt i att stödet inte ska betalas tillbaka för att vinsten ökar.
KORTTIDSSTÖD. Korttidsstödet ska uppmuntra företag att permittera i stället för att varsla. Det är ett stöd till samhället mer än företagen. Därför har Volvos vd Martin Lundstedt rätt i att stödet inte ska betalas tillbaka för att vinsten ökar.Foto:Fredrik Sandberg/TT

AB Volvo presenterade på fredagen en stark rapport för det tredje kvartalet. Återhämtningen borde glädja många, regeringen, ägarna, anställda, kunder och allmänhet. Men vid presskonferensen i samband med rapporten kom frågan upp om bolaget borde betala tillbaka en del av det statliga permitteringsstöd, 2,3 miljarder kronor varav cirka 1,3 miljarder i Sverige, det mottagit under andra och tredje kvartalen.

Volvos vd Martin Lundstedt sa då att han inte avser betala tillbaka något trots bolagets starka resultatutveckling. Han konstaterade att permitteringsstödet är till för att undvika uppsägningar och säkra att svenska företag snabbt kan öka produktionen när efterfrågan kommer tillbaka. Det har han helt rätt i, men Tillväxtverket verkar inte ha förstått detta. Korttidsstödet administreras av arbetsgivaren men går oavkortat till de anställda. Det får inte förväxlas med andra statliga krisstöd som går in i företagen, där villkoren bör se helt annorlunda ut.

Med korttidsstödet vill staten övertala företaget att inte skära ned antalet anställda så kraftigt och så snabbt som den akuta situationen egentligen kräver av en ansvarsfull vd. Målet är att hindra att arbetslösheten galopperar iväg och förstärker en lågkonjunktur som drabbar hela landet. Företagen gynnas på ett sätt, genom att det är resurskrävande att säga upp och återanställa medarbetare. Men det är inte för deras skull det betalas ut.

Utan något tydligt lagstöd har Tillväxtverket efter politiska påtryckningar valt att fokusera på att företagets ekonomiska ställning inte är för god. Myndigheten förbjöd uttryckligen utdelningar 2020 (hänförliga till vinsten 2019) för de bolag som tog emot permitteringsstöd, en del valde då att avstå och varslade i stället anställda. 

Enligt myndighetens nya dokument som Di skrev om på fredagen (16/10) kan utdelningsförbudet utökas till nästa år, och i värsta fall sträcks det ut till flera år. Den nya hållningen är att vinster inte får delas ut om de härrör från det år då korttidsstödet utgått. Men alla bedömningar är individuella, vilket ökar osäkerheten och risken för krav på återbetalning dramatiskt. Tillväxtverket skriver att ”Ett företag kan inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete, även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt”. Under fredagen uppgav myndigheten att någon ändrad tolkning inte var beslutad utan att saken är ”under beredning”. Men inriktningen är densamma som i våras och otydlighet är dess främsta kännetecken.

Tillväxtverket överväger enligt onsdagens dokumentation att låta bedömningen av om en utdelning ska godkännas påverkas av hur lång tid det gått mellan det att stödperioden avslutats och att beslut om aktieutdelning fattats. Företaget måste dessutom enligt dokumentet kunna visa att en eventuell utdelning/värdeöverföring som så småningom sker möjliggjorts av företagets egen verksamhet. Hur ska det gå till och hur länge ska den regeln appliceras? 

Tillväxtverkets hållning är densamma nu som i våras, och den saknar lagstöd. Det står inte skrivet någonstans i den förordning som reglerar korttidsstödet (2020) att företagets långsiktiga ställning ska vägas in, bara att tillfälliga, akuta ekonomiska svårigheter uppstått plötsligt och utan egen förskyllan. Ändå har Tillväxtverket successivt skruvat till reglerna. Det borde prövas om denna diskriminering av välskötta bolag, som drabbar de varslade och motverkar syftet att minska uppsägningar, står i strid med förordningen och den lag från 2013 som ligger till grund för förordningen.

I lagtexten från 2013 står det tvärtom att stödet inte ska utbetalas till företag som har ekonomiska problem. Utbetalning av stödet villkoras av anställningsrelaterade faktorer, arbetade timmar etc. Endast det företag som ljugit om sådana förhållanden ska tvingas till återbetalning.

Om företag som Volvo krävs på återbetalning av stöd bör de därför pröva saken i domstol. 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från TelenorAnnons

Därför är 5G viktigt – för ditt företag

Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.
Martin Whitlock är teknikchef hos Telenor IoT.

Inte bara en bättre teknik – utan avgörande för framtidens affär.

Här avslöjar experten hur 5G kan hjälpa ditt företag.

– Om det kommer någon i din bransch med den här tekniken och du inte är med på tåget, då finns det stor risk att du blir ifrånkörd, säger Martin Whitlock, teknikchef hos Telenor IoT.

Så kan 5G påverka dina IoT-planer – läs mer 

Högre kapacitet, snabbare datahastigheter och mer avancerade möjligheter – men är det nödvändigt? När femte generationens mobilnät, 5G, gör sitt intåg ställer säkerligen många företag och organisationer frågan.

– Faktum är att 5G redan tidigt var efterfrågat av marknaden. I takt med att digitaliseringen sprungit i väg senaste åren har marknaden också större krav på vilken teknik som kan uppfylla de nya behoven för uppkoppling. 5G är en effekt av det, tekniken där är redan i grunden anpassad för IoT-produkter, säger Martin Whitlock och pekar på att 5G skapar nya möjligheter inom flera områden:

– Hemma har du sannolikt en elmätare som utnyttjar tekniken redan nu. Elmätaren i sig är ingen revolution men den svarar mot behovet att snabbt kunna läsa av elförbrukningen. Tittar man visionärt kommer 5G möjliggöra de extrema användningsområdena, som självkörande bilar. Men vi har även avancerad robotteknik inom industrin eller möjligheten att kunna genomföra remote surgery på ett sjukhus på andra sidan jorden eftersom uppkopplingen via 5G är tillräckligt snabb för det.

”4G och 5G kommer att leva parallellt länge”

Samtidigt är Whitlock tydlig med att 5G inte kommer rullas ut över en natt. Han målar upp en tidslinje över tio år med tre större faser: Övergång, utveckling och förvandling.

– Vi tar de första stegen i första fasen nu. Inom EU har vi många saker som är uppkopplade via 2G-nätet, som exempelvis alarmknappar i nyproducerade bilar. Där är en 4G-lösning på gång att ersätta, men det kommer ta tid. Det är svårt att bara släcka ner saker. Men ja, de äldsta näten kommer att fasas ut över tid, säger Whitlock.

När han träffar kunder eller föreläser dyker ofta frågan om även 4G-nätet kommer släckas:

– 4G och 5G kommer att leva parallellt länge, längre än tio år. Med det sagt, ska du designa en produkt idag rekommenderar jag att du ser till att den klarar att kopplas upp både via 4G och 5G- nätet.

Hur ska man som företag då ta sig an utvecklingen? Oavsett bransch gäller det att ha några saker i bakhuvudet, råder Whitlock:

– Det som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Jag vågar påstå att vi är på väg i den riktningen, alla trender pekar dit, säger han och fortsätter:

– Varje gång det kommer en ny generation mobilnät hamnar vi till slut i ett läge där teknologin kommer till stor användning. Ofta kommer marknaden på fler användningsområden än vi operatörer förutspått, och så förväntar jag mig blir fallet även med 5G.

Rekommenderar ett 5G-tänk redan idag

Något av det kanske viktigaste för företag är dock att man inte fastnar i tekniken. 5G är inte ett tekniskt projekt för företaget, utan det handlar om att ta tillvara de möjligheter 5G ger och basera sin affärsutveckling på det. Det borde vara top of mind.

Hur hanterar Telenor IoT:s kunder omställningen?

– Det är en pågående planering hos majoriteten. Man ska komma ihåg att mycket av IoT idag bygger på äldre teknik som fungerar väldigt bra. Några kunder är naturligt mer intresserade av 2G än 5G just nu, men det är naturligtvis så att vi har en dialog om hur övergången ska se ut. Vår starka rekommendation är att du har ett 5G-tänk redan idag och att man förstår hur man kan dra nytta av det. Annars är risken att du blir ifrånkörd.

Därför borde Telenor vara ditt förstaval vid IoT-satsningen  

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera