Annons

Världens bästa affär

I dag lanserar Dagens industri ett nytt utsläppsindex. Börsens större bolag får en siffra på utsläpp av koldioxid i relation till omsättningen. Indexet publiceras fyra gånger om året och blir därmed en siffersatt kvartalsrapport om klimatomställningen i det svenska näringslivet.

THE SKY IS THE LIMIT. Framtida internationella nyheter om friskare hav, renare luft och snabbt fallande CO2-utsläpp kommer att vara en euforisk seger för hela mänskligheten.
THE SKY IS THE LIMIT. Framtida internationella nyheter om friskare hav, renare luft och snabbt fallande CO2-utsläpp kommer att vara en euforisk seger för hela mänskligheten.Foto:Fredrik Sandberg/TT

Det finns gott hopp. Överallt i hela landet planerar små och stora företag att snabbt minska eller eliminera utsläpp av koldioxid i det landsomfattande projektet Fossilfritt Sverige.

SSAB i Luleå och resten av stålbranschen investerar i ny teknik som byter ut förbränningen av kol i smältugnarna till förbränning av vätgas.

Cementa på Gotland ska fasa ut fossila bränslen och använda el i kalkbränningen samt använda koldioxiduppfångning för att få bort utsläppen från omvandlingsprocessen.

Byggindustrin har redan börjat använda en ny typ av cement med lägre utsläpp under tillverkningen. Hela transportledet i branschen ska vara fossilfritt. En revolution i detta tysta är att Trafikverket nyss har höjt priset för skadan från CO2-utsläpp från 1,14 kronor per kilo till 7 kronor per kilo i de samhällsekonomiska kalkylerna. Eftersom den offentliga sektorn är byggindustrins största enskilda kund kommer det att få mycket stor betydelse för all beräkning som rör sektorn framöver.

Flyget vill vara fossilfritt redan 2030. Målet ska nås med den så kallade reduktionsplikten, allt större inblandning av biobränslen, samt med elflyg på kortare distanser.

Samma sak gäller för åkeribranschen, skogsindustrin och fordonsindustrin som helt och hållet går över till biodrivmedel och eldrift. Det har i sin tur betydelse för investeringar i bioraffinaderier som nu planeras i Göteborg och Norrbotten.

I dagligvaruhandeln har man aviserat utfasning av all nyanvändning av plast i förpackningarna. Istället kommer man använda cellulosabaserade produkter och returplast.

Sjöfarten vill gå över till metanol och biogas.

Gruvnäringen vill ha en snabb elektrifiering av all brytning, vilket förbättrar luften i gruvorna och tar bort behovet av dyr ventilering.

De svenska fossilfria projekten har rönt internationellt intresse, bland annat i Indien och Kina. Ett starkt argument är att drivkrafterna hos de svenska företagen är tydligt kommersiella.

Omvärldsbilden är ju kristallklar. Med undantag av några djupt kontroversiella stats- och regeringschefer visar världens ledare att de menar allvar med sina åtaganden i Parisavtalet. Europas största utsläppsekonomi, den tyska, presenterade nyligen ett ambitiöst klimatpaket. Storbritannien har, mitt i brexitröran, utlyst nationellt nödläge på grund av klimatförändringarna. Indiens regering har lanserat ny energiplan med biogas och el. Kina är med bred marginal störst i världen på solenergi. Man kan ha synpunkter på hastighet och beslutsvilja men ord betyder något. Riktningen är klar.

Det är också opinionen. De ungdomliga protesterna världen över har stark resonans hos de äldre generationerna. Klimatförändringarna oroar och i den rika världen står minskade klimatutsläpp högt på den politiska agendan.

På energimarknaden har förnybar produktion åter tagit fart efter en dipp förra året. International Energy Agency rapporterade i september att 2019 åter kommer att vara ett rekordår i nyinstallerad förnybar kraft, främst på grund av växande investeringar i solenergi i EU, Vietnam, USA och Japan. Kostnaden för solenergi har sjunkit med 80 procent sedan 2010 och konkurrerar ut kolet på nästan alla marknader.

För ett exportföretag med världen som marknad kommer fossilfritt att bli en klar konkurrensfördel när kunderna koldioxidsäkrar sina värdekedjor. Och för investerare kommer riktningen i ett utsläppsindex att bli alltmer intressant. Att investera i ett företag som är på väg mot fossilfri produktion kommer att vara säkrare än det motsatta.

Centralbankscheferna i Frankrike och Storbritannien publicerade i våras en artikel där de argumenterade för att fossila investeringar är den största enskilda risken i det finansiella systemet eftersom de riskerar att bli värdelösa. Ett nu ganska stort antal internationella kapitalförvaltare, däribland svenska Folksam, AMF och Alecta, har gått samman i olika initiativ för att klimatsäkra sina investeringar.

En annan aspekt, som också lockar företag, är att visionen om fossilfritt är ljus. Framtiden ter sig så mörk för så många, vilket riskerar att lägga ett deprimerande raster över alla delar av samhället. Det tycks inte finnas ett enda positivt framtidsprojekt. Demokratiernas valrörelser handlar mest om hot.

Men en stad utan förbränningsmotorer är fantastisk, tyst och ren. Solenergirevolutionen kan, om den fortsätter som nu, bryta destruktiva beroenden av auktoritära regimer och skapa en helt ny frihet och radikalt låga energipriser. Framtida internationella nyheter om friskare hav, renare luft och snabbt fallande CO2-utsläpp kommer att vara en euforisk seger för hela mänskligheten. Att koppla samman sitt företag med en sådan enastående idé borde vara en självklarhet för alla.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från FolksamAnnons

Tryggare alternativ i stökiga börstider – ”Finns goda investeringsmöjligheter även i en kris”

2022 var ett svajigt börsår. Den som är orolig över sitt pensionssparande kan börja det nya året med att gå igenom några av de lite mer trygga alternativ som finns för att se vad som passar bäst.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir stökigt på börsen, säger Folksams rådgivningschef Fredrik Nyberg.

Få hjälp av en erfaren privatrådgivare i ett digitalt möte – läs mer här. 

– I oroliga börstider är det många som ringer sina pensionsrådgivare. Ofta hinner vi knappt lägga ned telefonen och äta lunch. Det är inte konstigt att man blir orolig, utan det är en helt normal reaktion, säger Fredrik Nyberg.

Hans tips är att försöka göra en ekonomisk plan med sin rådgivare, inte fatta några överilade beslut och att vid behov ha en löpande dialog.

– Ett annat tips är att välja placeringar och sparande som per automatik balanserar risken. Om du inte gillar minustecken är traditionell förvaltning eller en defensiv portfölj bra. Du får mindre när börsen går upp, men behåller mer när den går ned.

Folksam är ett av en knapp handfull kundägda bolag som erbjuder en traditionell förvaltning med en lång och framgångsrik historik. Traditionell förvaltning kan vara en tacksam sparform när börsen svajar och ekonomin viker nedåt.

– Med vår rådgivning situationsanpassar vi lösningarna kundens önskemål och behov, men även utifrån hållbarhetsaspekter. Vi förhåller oss och tar hänsyn till hur långt man har kvar till sitt mål, hur mycket pengar man redan har eller sparar per månad. Sedan är vår uppgift att välja rätt förvaltning som passar kundens unika behov.

Hur hjälper traditionell förvaltning i skakiga tider?

– Vill man minska tajmingskänsligheten är traditionell förvaltning ett bra sätt då den syftar till en stabil löpande avkastning. Det uppnår vi genom att arbeta med en mix av i huvudsak tre ingredienser. Den första är aktier. Den andra är fastigheter som vi själva äger. Den tredje är räntor och obligationer.

– Det här mildrar och jämnar ut svängningar.

Fredrik Nyberg understryker vikten av att sprida sina risker genom att använda sig av olika tillgångsslag i sitt sparande.

– Själv sparar jag både genom fonder och genom traditionell förvaltning. Det ger en bra balansering av min risk. Den eviga frågan om huruvida fonder eller traditionell förvaltning är bäst beror på livssituationen. Istället för att spela ut dem mot varandra kan man låta dem komplettera varandra.

Inget vet när börskriser ska slå till – eller hur långa de blir. Men med en plan, ett medvetet risktagande och löpande kontakt med sina rådgivare ger man sig själv bättre förutsättningar för goda resultat, menar Fredrik Nyberg.

– Det är lätt att bara se till här och nu. Men du kan förbereda dig redan nu inför nästa gång det blir svajigt på börsen. Pensionssparande och förvaltning av pengar är långsiktigt och det är svårt att tajma rätt. Om man sparar på månadsbasis kommer att man att investera både när börsen står högt och när den står lågt. Det kan vara mindre kul, men är effektivt över tid.

Man ska heller inte glömma att det finns goda investeringsmöjligheter även i en kris, påminner Folksams rådgivningschef.

– Om börsen har gått ned, kommer du in på marknaden till lägre priser än tidigare.

Boka placeringsterapi – personlig rådgivning för dig och ditt kapital

Mer från Folksam

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Folksam och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera