ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Välkommen återgång till alliansens arbetslinje

  • AVGÖRANDE DAG. På onsdagsmorgonen kommer Elisabeth Svantesson (M) att debattera med de andra partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Hennes budget, som också KD står bakom, kommer att vinna. Foto: Henrik Montgomery/TT

LEDARE. Den här onsdagen får Sverige en statsbudget. Eftersom C och L gett besked att de ska lägga ned sina röster i slutvoteringen kommer Moderaternas och Kristdemokraternas budgetalternativ att vinna.

Det innebär att skatten sänks på bred front den 1 januari, men det blir också en lång rad andra åtgärder som Sverige behöver det kommande året.

Det som riksdagen tar ställning till är Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i finansutskottet. Den är ett politiskt dokument som med några få språkliga ändringar kan utgöra manus till en regeringsförklaring. Här finns tydliga målsättningar om fler polisanställda, höjda polislöner och mer pengar till rättsväsendet generellt. Och till Försvaret. För sjukvården finns en ny ”kömiljard”, utökad till 2 miljarder kronor, och som den här gången inkluderar även köer till diagnostik, återbesök och rehabilitering. Här finns statliga pengar till bättre primärvård, betald vidareutbildning till specialistsjuksköterskor och resurser för att kunna förbättra LSS-lagstiftningen för funktionsnedsatta.

Sverige behöver sänkta skatter på arbete. Ett nytt jobbskatteavdrag, värt 10 miljarder kronor, blir en fortsättning på den kanske mest betydelsefulla skatteomläggning som Sverige har haft. Konstruktionen med jobbskatteavdrag syftar till att göra det mer lönsamt att arbeta än att inte göra det. Och genom åren har jobbskatteavdragen ökat löntagarnas disponibelinkomster mer än vad någon avtalsrörelse har gjort.

Den höjda brytpunkten för statlig skatt är endast ett litet steg i riktning mot sänkta marginalskatter, men markerar ett brott med den socialdemokratiska inställningen att brytpunkten helst inte ska höjas. Glöm inte att de rödgröna 2013 var fullt beredda att ställa till stort politiskt kaos tillsammans med Sverigedemokraterna för att förhindra en höjning av brytpunkten för statlig skatt.

Något slopande av värnskatten finns inte med i M/KD-budgeten, men M har öppnat för ett avskaffande i sin budgetmotion. Det är en tydlig signal till Liberalerna om vad de kan få igenom om de stöder en Kristerssonregering.

Skatten för pensionärer sänks för fler inkomstgrupper i M/KD-budgeten än i övergångsregeringens budget.

Och den extra arbetsgivaravgift för pensionärer som arbetar infördes av den rödgröna regeringen avskaffas från 1 juli 2019.

En viktig åtgärd i M/KD-budgeten är att genomföra de delar av 3:12-utredningens förslag som var okontroversiella. 3:12-paketet drogs tillbaka av den rödgröna regeringen efter att oppositionen hotat med misstroendeomröstning. Därmed höjdes inte skatten för familjeföretagen. Men den del som handlade om att underlätta generationsskiften frös också inne.

Nu blir riksdagsbeslutet att nästa regering måste återkomma med ett formellt förslag om saken.

M/KD-budgeten innebär också att rut- och rotavdragen ska utvidgas (regeringen ombeds även här återkomma med formellt förslag). Äntligen kan dessa avdrag hanteras som de tillväxtfrämjande åtgärder de är. Under de rödgröna åren har ett märkligt fokus lagts på köparsidan, där Socialdemokraterna ville begränsa det antal tjänster som skulle berättiga till avdrag. Det sänkta taket för rutavdraget syftade också till att personer med högre lön inte skulle kunna köpa tjänster för större belopp än de som tjänar mindre.

Men rutavdraget är inte till för att gynna någon särskild köpare. Det finns för att skapa nya, vita jobb. Ju fler, desto bättre.

En viktig skiljelinje mellan allianspartierna och Socialdemokraterna är synen på hur man bäst skapar jobbmöjligheter för dem som står långt från arbetsmarknaden. Under allianstiden sattes fokus på tjänstesektorn och på nystartsjobb, som innebar att arbetsgivare kunde få en subvention utan att tjänstemän på Arbetsförmedlingen skulle administrera varje steg. Under den rödgröna tiden svängde pendeln tillbaka och flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder av traditionellt snitt infördes.

Därför är det välkommet att vill M och KD dra ned på anslaget till Arbetsförmedlingen. Att myndigheten själv protesterar mot det är naturligt. Det är inte ovanligt när politiken läggs om.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies