Annons

USA har lärt sig av Lehmankraschen

Kraschen för de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank har utlöst förnyad oro på de globala finansmarknaderna. Läget är så allvarligt att USA:s president Joe Biden höll ett tal om saken på måndagen. Han försäkrade kunder och skattebetalare att de inte ska drabbas. Bankens ägare och chefer däremot ska inte åtnjuta något skydd.

BANKRUSNING. Oroliga bankkunder köar för att ta ut ta sina pengar från kollapsade Silicon Valley Bank. Kraschen kostar Alectas pensionssparare cirka 9 miljarder kronor.
BANKRUSNING. Oroliga bankkunder köar för att ta ut ta sina pengar från kollapsade Silicon Valley Bank. Kraschen kostar Alectas pensionssparare cirka 9 miljarder kronor.Foto:Steven Senne

”De som har investerat i dessa bankar kommer inte att skyddas. De tog en risk. Det är så kapitalism fungerar”, sa Biden.  

En av dessa ägare är det svenska pensionsbolaget Alecta. Pensionsbolaget har investerat omkring 9 miljarder kronor i Silicon Valley Bank och 3 miljarder i Signature Bank, pengar som nu har gått förlorade. En tredje amerikansk nischbank, First Republic, som Alecta också har investerat i, tappade omkring 60 procent av sitt börsvärde när handeln inleddes i USA på måndagen.

”Vi måste fundera på vad vi har gjort fel i det här avseendet”, sa Billing till Di.

Det är ett understatement. För Alecta är detta ett praktfiasko, som bör mana till eftertanke. I synnerhet som investeringarna i de amerikanska bankerna gjordes på bekostnad av pensionsbolagets investeringar i Handelsbanken och Swedbank. Alecta sålde sina innehav i dessa två väldiversifierade och finansiellt starka banker i förhoppningen om att få bättre avkastning i tre nischbanker. Det väcker en berättigad undran om hur Alecta ser på risk.

Gick kraschen att förutse? I efterhand är det enkelt att svara ja. Silicon Valley Bank, SVB, hade en sårbar balansräkning. Banken var dessutom inriktad mot techsektorn, som i spåren av den snabba ränteuppgången har svårt att finansiera sig. Att kunderna började ta ut pengar från SVB borde alltså inte ha kommit som en överraskning för Alecta. 

Om tillräckligt många kunder samtidigt väljer att ta ut sina pengar uppstår en så kallad bankrusning. Problemet blir akut om uttagen överstiger bankens likvida medel. SVB är inte ensamt om att ha hamnat här. Ett sådant händelseförlopp har fått banker att gå omkull sedan 1600-talet.

Kraschen i SVB väcker också, med rätta, frågor om tillståndet i techsektorn. Bolagens värderingar har till följd av ränteuppgången sjunkit kraftigt. Alla bolag, även jättar som Google och Amazon, sparar genom att sparka folk. 

SVB hade vittgående affärsrelationer i denna sektor. Vilka spridningseffekter får kollapsen för techbranschen? Innovationer och ny teknik är det som driver den ekonomiska utvecklingen framåt och ökar välståndet. För det krävs riskvilligt kapital. Att sektorns husbank kollapsar kommer i alla fall inte att underlätta företagens möjligheter att växa och finansiera sig.

Det som inger hopp är hur mycket bättre beredskapen i USA och resten av västvärlden är för att hantera bankkriser. När man lät Lehman Brothers gå i konkurs hösten 2008 utlöstes en global finanskris som drog med sig den reala ekonomin. Detta kommer sannolikt inte att ske denna gång. 

Tillsynsmyndigheter har i dag bättre kontroll på var riskerna finns. Kravet på hur mycket eget kapital bankerna behöver har ökat dramatiskt de senaste åren. De svenska bankerna är med sina starka balansräkningar bland de bäst kapitaliserade i Europa.

Det snabba agerandet i USA är välkommet. Finansminister Janet Yellen, centralbankschef Jerome Powell och bankövervakningsmyndigheten FDIC:s ordförande Martin Gruenberg beslutade efter överläggningar med president Biden att garantera alla insättningar i SVB.

Förhoppningsvis minimerar detta beslut skadeverkningarna i den redan ansträngda techsektorn. Bankernas ägare däremot går inte skadeslösa, vilket president Joe Biden underströk i sitt tal. Att skicka den signalen är viktigt. Den som inte behöver ta konsekvenserna för sitt handlande tenderar att ta för stora risker.

Att döma av det resoluta agerandet har amerikanska myndigheter tveklöst lärt sig något av finanskrisen 2008. Lehman Brothers-kaoset får aldrig upprepas.

Det är också betryggande att Finansinspektionen inte ser något hot mot det svenska finansiella systemet till följd av händelseutvecklingen i USA. Inte heller påverkas det svenska pensionssystemet av Alectas miljardförluster. 

Därmed inte sagt att förlusten ska viftas bort. Alecta har all anledning att förklara varför riskfyllda amerikanska nischbanker bedömdes vara en bättre investering än stabila svenska storbanker.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från XledgerAnnons

Så tacklar han utmaningarna i tuffa rollen: ”Kärnan i beslutsfattandet”

Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.
Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Glöm myten om en robot som mekaniskt hamrar ut siffror.

Dagens ekonomichefer styr strategi, analyser – och är kanske den viktigaste rådgivaren till vd.

– Det är mer en strategisk roll för att hjälpa bolaget framåt, att vara ett beslutsstöd till företagets ledning, säger Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Samla allt i ett system – så funkar det

Som en brandvarnare. Så beskriver Lumeras business controller Rickard Mauritzon ekonomichefens roll i det moderna bolaget.

– När allt rullar på är ekonomichefen mer i bakgrunden, men om något inte fungerar ska jag kunna föra en dialog på en så pass strategisk nivå så att alla förstår vad som behöver göras. Precis som en brandvarnare kan rädda ditt liv så räddar en bra ekonomichef pengar och jobb, säger han.

Hos Lumera, som utvecklar och driver system inom liv- och pensionsförsäkringar åt flera stora marknadsaktörer, har Jonas Alfredson brandvarnarens roll. Han roas av liknelsen:

– Haha, ja så kanske man kan säga. Vi på ekonomiavdelningen kan lägga grunderna och göra analyserna, sedan ska ju det operativa genomföras. Leverans måste ske på andra delar också, men vi är absolut en stödfunktion.

Alfredson konstaterar samtidigt att arbetsuppgifterna för en ekonomichef förändrats på senare år, något han tror är tätt sammankopplat med teknikutvecklingen hos dagens affärssystem:

– Den största förändringen är automatiseringen, man hanterar mycket färre praktiska frågor. Istället kan vi lägga den tiden på analys. En annan stor förändring är omvärldsanalys, saker förändras snabbt. Det är faktorer vi behöver följa för att kunna planera för olika scenarion.

Till sin hjälp har har Alfredson hjälp av flera programvaror där affärssystemet Xledger, som han beskriver som en mycket viktig pusselbit i verksamheten och en mycket viktig del i beslutsfattandet.

– Det är kärnan i beslutsfattandet. Om jag pratar specifikt om Xledger använder vi i princip alla delar av programmet. Det är en jättefördel att man slipper använda andra system utan kan ha allt från projektredovisning, tidrapportering till fakturahantering på samma ställe, säger han.

Lumeras business controller Rickard Mauritzon.
Lumeras business controller Rickard Mauritzon.

När Lumera bestämde sig för att byta affärssystem tittade man på flera alternativ. Det som slutligen fällde avgörandet var Xledgers molnlösning – där allt som behövs är en internetuppkoppling:

– I stora drag var det cloud-miljön som var avgörande. Vi slipper ha egna intranät och liknande för att hantera alla flöden, utan alla siffror ligger i molnet. I kombination med starka verktyg för att ställa upp scenarion och forecasts ger det oss bättre underlag, säger Mauritizon.

Han menar att det finns goda ekonomiska skäl för företaget att lägga stort fokus på såväl affärssystem som ekonomichefens roll:

– För oss är det en viktig framgångsfaktor att ha ett bra affärssystem som stöd för att kunna leverera enligt våra mål. Det ger oss möjlighet att ha bra kontroll över verksamheten och vara effektiva, idag och i framtiden.

Få insikter om hela din verksamhet – i realtid

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera