Annons

Tro inte att staten är bäst på att organisera

LEDARE. Coronapandemin har blottlagt tillkortakommanden i samhällsapparaten. Brist på beredskap och oklar ansvarsfördelning är frågor som kommer att debatteras länge, och analyseras av den kommande expertkommissionen.

OTYDLIGT ANSVAR. Men lösningen bör inte vara att staten blir utförare av mer verksamhet. Bilden är från ett besök som Stefan Löfven gjorde hos statliga MSB, som ansvarar för samhällsskyddet på områden där ingen annan myndighet har ansvar.
OTYDLIGT ANSVAR. Men lösningen bör inte vara att staten blir utförare av mer verksamhet. Bilden är från ett besök som Stefan Löfven gjorde hos statliga MSB, som ansvarar för samhällsskyddet på områden där ingen annan myndighet har ansvar.Foto:Tommy Pedersen

En organisatorisk grundpelare, som blivit omdiskuterad i samband med krisen, är den svenska förvaltningsmodellen, där myndigheterna agerar självständigt när de tillämpar lag. Regeringen får inte godtyckligt säga åt en myndighet hur den ska agera i ett enskilt fall –  vill politikerna ändra något måste lagen ändras. Även ansvarsprincipen har varit uppe till debatt, alltså regeln som säger att den myndighet som har ett visst ansvar i normala situationer också har ansvaret i ett krisläge.

Men det finns en organisatorisk fråga som har diskuterats mer än andra, och det är de olika ansvarsnivåerna. Är det staten, regionerna eller kommunerna som bör ha ansvar för en viss uppgift? Och ligger olika typer av ansvar på rätt nivå?

En av dem som har lyft denna fråga är hjärnforskaren och KI-professorn Martin Ingvar. I ett inlägg i Dagens Nyheter den här veckan pekade han på det kommunala självstyret som ett problem i den akuta krishanteringen. Det handlar om den ofullkomliga äldreomsorgen, bristen på skyddsutrustning och usla hygienrutiner.

Det som hände när materielbristen blev uppenbar var att statliga Socialstyrelsen fick ta ett samordningsansvar för upphandling och fördelning. Logiken blir gärna att kommunerna är för små och för många för att ha ansvaret för viss samhällsberedskap. Kanske är även regionerna för många för att klara vissa uppgifter. Och när arbetsuppgifterna är mycket viktiga, är det då acceptabelt att olika kommuner sköter ansvaret på sinsemellan olika sätt?

Den rimliga lösningen på illa skötta samhällsåtaganden är inte att byta nivå. I själva verket har staten inte utmärkt sig särskilt väl som utförare. Polisen är statlig och dras med kompetensbrist och stora kapacitetsproblem. Försäkringskassan är också statlig och har långa handläggningstider och människor kommer i kläm. Samma sak gäller Migrationsverket. Klarar Arbetsförmedlingen sin uppgift? Och hur är det med Försvarsmakten?

Det är förmodligen i skoldebatten som staten tydligast har utpekats som en lösning. Kommunaliseringen av skolan, som Göran Persson under sin tid som skolminister drev igenom, ledde till stora protester. Flytten av ansvaret från staten blev en huvudförklaring till skolans problem, och särskilt Liberalerna har länge drivit kravet på ett återförstatligande. Skolans problem är dock inte ett, utan många. Otaliga läroplansändringar i riktning bort från rimliga kunskapsmål är ett stort problem. Att skolan har fått ta det största integrationsansvaret för barn och ungdomar med dåliga språkkunskaper är ett annat. Är det någon som tror att skolans kolossala problem löses bättre av en statlig skolorganisation?

Den felande krisberedskapen är ett samhällsproblem, inte ett kommunalt eller regionalt problem. Det är bristande insikter och regelverk som har lett till att det inte fanns tillräckligt med skyddsmateriel.

Det rimliga är att beredskapen finns nära verksamheten. Om alla skulle förlita sig på att välgöraren staten sköter beredskapen kommer många att bli besvikna, och de mest erfarna lokala beslutsfattarna skulle bygga upp egna lager, och hemlighålla dem, för att de inte litar på staten.

Statens uppgift bör vara att ställa lagstiftade krav på kommuner och regioner och att utöva tillsyn. Att kommuner och regioner är för små för vissa uppgifter löses redan i dag. Ett stort antal kommunalförbund runt om i landet sköter uppgifter åt flera grannkommuner, som räddningstjänst och överförmyndarverksamhet. Regioner samarbetar om vårdresurser. Den högspecialiserade vården är i praktiken statligt organiserad och utförs av ett fåtal regioner. Det går att samverka utan att göra storstilade omfördelningar av ansvaret.

Ansvaret för äldreomsorgen ska inte förflyttas. Däremot behöver den professionaliseras och utföras med kraftfullare lagkrav. Men den ska definitivt inte förstatligas.


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MagnussonAnnons

Engagemang och samarbete skapar tillgänglig och trygg juridisk rådgivning

Marknaden för investeringar och etableringar är stabil trots rådande pandemi. Men samtidigt ställs många företag inför helt nya juridiska utmaningar. Med en verksamhet som är kunnig, trygg och modern skapar Magnusson goda förutsättningar för sina klienter att uppnå förväntningar och krav.

Covid-19 har skapat en skakig världsbild och nya regler införs kontinuerligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. För många företag kan den nya situationen vara svår att greppa och därför har Magnusson satt samman ett dedikerat team som hjälper klienterna med de nya utmaningar de ställs inför. 

– Trots rådande världsläge har Sverige ett stabilt investeringsklimat med en starkt IT- och Tech kultur. Under våren 2020 har vi hanterat flera internationella etableringar och i vissa fall omförhandlat avtalsklausuler för att ta höjd för den osäkra situationen. Vi har känt en vilja från alla parter att hitta lösningar så att etableringar, förvärv och investeringar kan fortskrida, säger Anders Bäckman, Head of Corporate and M&A.

Digitalisering som skapar mervärde

Bland annat görs nu signering och closing elektroniskt av många byråer. Det inte bara effektiviserar arbetet utan innebär även en ny kostnadsbild och minskad miljöpåverkan. Utöver elektronisk signering och closing blev även videokonferenser verklighet för de flesta, så även för Magnusson. 

– Vi gör effektivare möten nu vilket innebär att både våra klienter och vi som byrå slipper många kostnader, förknippade med det gamla arbetssättet med fysiska möten, säger Magdalena Berg, Head of Dispute Resolution.

Långsiktig och strategisk affärspartner

Med fokusområden inom M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT har man en stabil och trygg bas. Utöver det läggs stor vikt vid att förstå kunden och dennes bransch för att kunna agera rådgivare på bästa sätt. 

– En grundförutsättning för att kunna skapa mervärde är att förstå klientens fundamentala affärsverksamhet. Vi jobbar långsiktigt och bygger relationer med våra klienter för att bli en långsiktig strategisk affärspartner för dem, säger Anders Bäckman.

Investerar i klient och medarbetare

Det som utmärker Magnusson är att det är högt i tak och att delägarkollektivet i stort är yngre än branschens snitt. Man vill vara med att utveckla branschen, låta kompetens växa internt och uppdatera det egna erbjudandet med hjälp av ny teknik och innovation. 

– Ett exempel är att vi varit med och utvecklat LEX247, en programvara för modern juridisk dokument- och tidshantering, som nu lanserats stort på marknaden, berättar Anders Bäckman.

Magdalena Berg flikar in med att öppenheten genomsyrar allt och att medarbetarna ses som den främsta tillgången. 

– De juridiska verktygen hjälper oss men det är kompetensen hos varje individ som gör vårt klienterbjudande unikt. Vi tillhandahåller professionell juridisk rådgivning på ett enkelt sätt och vi är måna om att vara exceptionellt duktiga på vårt klientarbete och att ta hand om våra medarbetare, avslutar Magdalena Berg. 

Om Magnusson

Magnusson är en internationell och topprankad affärsjuridisk advokatbyrå och är en av de ledande affärsjuridiska byråerna i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.  Magnussons advokater är specialister inom utvalda fokusområden som M&A, tvistelösning, fastighets- och miljörätt, offentlig upphandling, bank & finans, försäkring, skatt och IP/IT.

Genom vår unika geografiska täckning i Norden och Baltikum och specialisering inom utvalda fokusområden har vi ett mycket starkt klienterbjudande. Vi är en byrå som också förstår vikten av att bry sig om våra medarbetares välmående och satsar på en sund företagskultur med högt i tak som kopplas till kreativitet, kvalitet och produktivitet.

www.magnussonlaw.com 

 

Mer från Magnusson

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Magnusson och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?