Annons

Total oförståelse för hur skogsbruk bedrivs

EU:s skogsstrategi är nu publicerad. Ett dokument med oklar juridisk och konstitutionell status, den kan inte ändras av någon annan än EU-kommissionen själv. Den behöver inte förhandlas med Europaparlamentet eller med regeringarna. Den kan inte överklagas till EU-domstolen. Den bara finns där.

DRÅPSLAG. Miljökommissionären Virginijus Sinkevičius presenterade EU-kommissionens skogsstrategi i Bryssel på fredagsmorgonen. Dokumentet var något mjukare än tidigare utläckta versioner, men är ändå problematiskt.
DRÅPSLAG. Miljökommissionären Virginijus Sinkevičius presenterade EU-kommissionens skogsstrategi i Bryssel på fredagsmorgonen. Dokumentet var något mjukare än tidigare utläckta versioner, men är ändå problematiskt.Foto:Lukasz Kobus

Men den visar vad EU-kommissionen vill, och man får utgå från att alla lagförslag som rör Europas skogar kommer att präglas av den syn som finns i strategin.

Det är illavarslande, för trots en uppmjukning av språkbruket andas den oförståelse för skogsbruk. Och äganderätten i skogen är påtagligt hotad.

Skogsstrategin är en del av EU:s Green Deal och förslagspaketet ”Fit for 55” som lanserades i onsdags. När skogsstrategins detaljer på fredagen presenterades av miljökommissionären Virginijus Sinkevičius talades det ständigt om skogens ”multifunktionalitet”. Det låter mystiskt, och för EU-kommissionen är det nog också så. Kommissionen har fått hård kritik för att Europas skogar enbart har bedömts utifrån sin klimatroll, som kolsänka. Multifunktionalitet nämns nu för att visa att man har fattat att skogen även är en näring. 

Men fortfarande gäller att nästan allting i EU-kommissionens resonemang handlar om skogen som kolsänka. Det talas dessutom om att det finns en ”oroande trend” i skogen.  EU-kommissionen har ordvändningar som antyder att det pågår en avskogning i Europa. Det gör det inte. Skogsarealen ökar i Europa. Och i Sverige gör den det tydligt – fler träd planteras än avverkas.

I dokumentet har man missat det uppenbara sambandet mellan ekonomin i skogsbruket och förmåga att ta upp koldioxid. Växande skog är bra för ekonomin. Den skog som växer är också den som tar upp koldioxid. Men för EU-kommissionen tycks skogen främst vara en del i ekvationen med utsläppande verksamhet. Skogen ska alltså bli större för att väga upp för utsläppen. Avverkningen ska bli mindre.

Hur ska det här gå till om och när det blir europeisk lagstiftning beträffande skogsavverkning? Ska svenska skogsägare riskera att få nej på sin avverkningsanmälan av något slags ransoneringsskäl? Att Sveriges kvot har slagit i taket? Detta är ingen orimlig fråga, och det sätter äganderätten i skogen på sin spets.

Så här blir det när EU-kommissionen har bestämt sig för att avverkning är ett problem trots att nyplantering sker. När användning av skogens råvaror ses som något problematiskt som måste begränsas. Varför skulle man inte använda träden när de börjar sluta växa (och plantera nytt), det är väl det klimatsmartaste man kan göra? Och varför är kalhyggen sämre för klimatet än annan typ av avverkning? Det tycks vara andra bevekelsegrunder som har styrt arbetet med skogsstrategin.

Faran med kommissionens syn på skogen är att den kan bli en del av EU-lagstiftning. I så fall kommer det att aktivera de starka krafter i Sverige som motverkar ett ekonomiskt rationellt skogsbruk, antingen det är statliga myndigheter och deras tjänstemän eller miljöorganisationer. Skogsägarna kommer att möta ett kompakt motstånd. 

För Sverige som land står utomordentligt stora värden på spel. Skogen står för 10 procent av jobben och förädlingsvärdet i svensk industri. Sverige har världsledande skogsindustriföretag, exempelvis Industrivärden-ägda Essity inom sin nisch.

Sverige har mycket skog, hela 70 procent av markytan, och den minskar inte. Mer än tre fjärdedelar ägs av privata företag och enskilda personer. Med över 300.000 ägare är skogen Sveriges största miljörörelse, de är Sveriges mest långsiktiga företagare och om de vill vara framgångsrika i längden kan de inte agera mot naturens villkor.

Sverige har tillsammans med en rad andra medlemsländer uttryckt tveksamhet inför skogsstrategin. De senaste dagarna har motsättningar inom kommissionen kommit i dagen. Sveriges kommissionär Ylva Johansson säger till DN att det är ”viktigt att det inte sker någon förskjutning av kompetensfrågan. Det är inte Bryssel som ska bestämma över svenskt skogsbruk.” 

Även EU-minister Hans Dahlgren och statsminister Stefan Löfven har tryckt på. Det är hoppingivande.

Den svenska regeringen måste stå upp för skogen, en av Sveriges tunga basnäringar.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Prospect MappingAnnons

Prospect Mapping hjälper kunder att fatta smarta beslut

Stefan Nordin är vd och Håkan Hünning styrelseordförande och medgrundare av Prospect Mapping. Företagets molnbaserade applikationer lägger grunden för snabba och väl underbyggda beslut inom detaljhandeln.
Stefan Nordin är vd och Håkan Hünning styrelseordförande och medgrundare av Prospect Mapping. Företagets molnbaserade applikationer lägger grunden för snabba och väl underbyggda beslut inom detaljhandeln.

All relevant data i ett och samma verktyg. För City Gross innebär Prospect Mappings unika applikationer helt nya möjligheter att fatta snabba och väl underbyggda beslut om etableringar, marknadsföring och sortiment.

Prospect Mapping har i tio års tid kombinerat datakällor med interaktiva kartor i flera framgångsrika applikationer. Ett företag som sett fördelarna med att jobba smartare med etablering, analys och benchmark av affärslägen är City Gross:

– Att få tillgång till all den data vi behöver genom en och samma partner är otroligt värdefullt. Det betyder att vi kan jobba i ett och samma verktyg när vi ska fatta beslut om nya etableringar och hur vi ska jobba kundfokuserat med marknadsföring och sortiment, både gällande nya och befintliga butiker, säger Per Edstam, Expansion Manager på City Gross.

Möjliggör stora besparingar

Prospect Mappings applikationer lägger grunden till smarta, snabba och precisa beslut. Med Site Location Map kan affärsetableringar på en specifik adress simuleras med omsättning, trafik i affärsläge och potential att ta marknadsandelar från närliggande konkurrenter. Sales Action Map effektiviserar säljkårens jobb med information om var företagets målgrupp finns. I kombination med en avancerad ruttmotor möjliggör det besparingar på upp till 25 procent.

– Våra kunder kan jobba smartare och mer effektivt med hjälp av våra verktyg. Med det rådande konjunkturläget är de besparingar man kan göra tack vare Sales Action Map oerhört värdefulla. Och det är inte bara en ekonomisk fråga, utan handlar även om hållbarhet och de minskade utsläpp som färre körda mil innebär, säger Stefan Nordin, vd Prospect Mapping.

Om Prospect Mapping:

Prospect Mapping hjälper kunder inom Retail, FMCG, HoReCa och konsumenttjänstesektorn att fatta smarta beslut på strategisk, taktisk och operativ nivå. I Prospect Mapping Master Data Bas finns 80 000 validerade intressepunkter och företaget är pionjärer inom GIS med kommersiellt fokus.

Läs mer på www.prospectmapping.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prospect Mapping och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera