1515

Tobias Wikström: Värna svenskarnas rätt att bruka sin egen skog

LEDARE. Reglerna om miljöskydd för skog har tillämpats mer aktivistiskt de senaste åren. Det strider mot äganderätten och hotar en av Sveriges basnäringar.

MAKTFASONER. Statens beslut om att stoppa avverkning är att betrakta som övergrepp om inte skogsägaren får ersättning.
MAKTFASONER. Statens beslut om att stoppa avverkning är att betrakta som övergrepp om inte skogsägaren får ersättning.Bild:Terje Pedersen

I måndagens Di gav skogsägare en förödande bild av hur tillämpningen har skärpts, utan att lagen i sig har förändrats. Det får en rad konsekvenser för skogsägarna som har fått sin äganderätt inskränkt, sin framtidsplanering saboterad och sin avkastning omintetgjord.

Det finns flera utrymmen i lagstiftningen för att förhindra att skyddsvärd skog avverkas. Vissa av dessa skyddsformer medför en ersättning till skogsägarna. Det gäller om ett område ska bli naturreservat eller nationalpark – då får ägarna betalt med marknadsvärdet plus 25 procent.

Men de flesta fall som nu uppmärksammas präglas av rättslöshet. Det gäller systemet med nyckelbiotoper för att skydda rödlistade arter. Det är en klassning som görs av statliga Skogsstyrelsen. Myndigheten registrerar det aktuella området i en kartdatabas. Senast fyra månader senare måste markägaren informeras om detta.

Problemet är att detta inte är ett beslut, utan endast en registrering – och kan därför inte överklagas. Det medför inte heller något formellt avverkningsförbud. Men de stora uppköparna vill inte befatta sig med skogsråvara från nyckelbiotopen, och just det här skogsområdet blir därmed värdelöst.

Övriga skyddsformer är mindre rättsosäkra, men exempelvis ”brukandeförbud” ger normalt ingen ersättning, även om en viktig dom i det så kallade bombmurklemålet gav ägaren rätt.

De som äger fjällnära skog har drabbats hårt av godtycket. Det handlar om uppemot 5.000 skogsägare som riskerar att inte få avverka sin skog. Ofta blir det nej när frågan om ersättning kommer upp.

En dom i Mark- och miljödomstolen i Östersund väntas senare i år, som ska avgöra om skogsbruket i fjällnära områden ska få fortsätta eller om avverkningsstoppet ska gälla och i så fall om ägarna ska få ersättning.

Men skadan för skogsägarna är redan skedd, även om de skulle få rätt i domstolen. Det är redan svårare att använda skogen för finansiering. Många lantbrukare som också har skog använder just skogen som säkerhet vid banklån till investeringar i maskiner och byggnader. Men en tillgång som när som helst kan utsättas för något som liknar konfiskation kan naturligtvis inte åsättas något värde.

Generationsskiften påverkas också av denna osäkerhet om skogens värde. Den inte ovanliga lösningen med en uppdelning (i stil med att ett barn får gården, ett annat får skogen och ett tredje får pengar) omöjliggörs.

Situationen är allvarlig och staten bör lägga om politiken enligt fem grundprinciper för att undanröja osäkerheten:

* Avsättning av skyddsvärd skog ska i första hand ske genom frivilliga avtal med ägaren.

* Varje myndighetsbeslutad begränsning av avverkningen måste ge full ersättning till ägaren.

* Den genomsnittliga åldern på avverkningsfärdig skog är 110 år. Under alla dessa år har ägaren vårdat skogen och därmed bedrivit skogsbruk. Det viktiga juridiska begreppet ”pågående markanvändning”, som kan ge rätt till ersättning, ska inte bara gälla beträffande själva avverkningsfasen.

* Förtroendet för beslutsfattande tjänstemän måste upprätthållas. Den handläggare som på fritiden är miljöpolitiskt aktiv i föreningslivet ska inte vara med och utforma praxis hos en myndighet.

* Skogens roll i klimatarbetet måste värdesättas. Skogen binder koldioxid motsvarande dubbelt så mycket som Sveriges utsläpp. Samtidigt måste uttaget av skogsråvara förmodligen öka för att kunna bidra till biobränsletillverkning och klimatvänlig materialproduktion. Just nu tycks naturbevararna inom MP ha vunnit över partiets teknikoptimister.

Skogsägare vårdar sin egendom i generationer. Avverkningen förbereds åratal i förväg och ägaren har planerat för den väntade inkomsten som kan sammanfalla med investeringsbehov eller pensioneringstidpunkt. Dessutom innebär ett avverkningsbeslut utgifter för ägaren när nya skogsvägar måste anläggas för maskinerna. Det är ovärdigt att avverkning stoppas i detta skede.

Det krävs en nystart för skogspolitiken, där äganderätten står i fokus.


Innehåll från MicrosoftAnnons

Säkerhet är en ständigt föränderlig måltavla

Säkerhet blir ett allt bredare begrepp och ses idag som ett sätt, metod, process, filosofi och teknik att säkra informationstillgångar mot avsiktlig och oavsiktlig förvanskning och förlust. Preventivt skydd, upptäckt och respons är tillsammans med kunskap och ett bra beslutsstöd och nyckelord för alla som jobbar med informationssäkerhet. 

Varje dag, stjäls eller hålls värdefull information som gisslan vilket får hela verksamheter att stanna upp. Grunden till detta är ofta attacker planterade i både hårdvaru- och programvarusystem som kan accelerera genom olika steg i en leverantörskedja. Attacker som missas på grund av otillräcklig kunskap eller otillräckliga säkerhetsprocesser.

Avgörande med kravställning och kunskap

Leverantörskedjan är en klassisk sårbarhet då företag använder sig av olika typer av tredjepartskomponenter som inte granskats eller att det inte kontrollerats att koden är legitim. Det är heller inte ovanligt att i upphandlingsscenarion missa att ställa relevanta krav på en upphandling.

– Svagheterna kan alltså ligga både i den egna utvecklingen och i upphandling som görs i någon annans regi. Tonvikten ligger i att man inte ska lita på något och verifiera explicit allting. Framförallt ser vi att i en organisation som har supersäkerhet är medarbetarna den känsliga länken och då behövs det en medvetenhet och tydlig process för säkerhet, säger Sandra Elvin, Nationell Säkerhetschef, Microsoft Sverige. 

Preventivt agerande ökar säkerheten

Säkerhet är en ständigt föränderlig måltavla där angriparna är mycket motiverade och ser stora vinster i att lyckas gå förbi företags och organisationers uppsatta säkerhetsmekanismer. Genom att arbeta preventivt och få in intelligens i informationsmiljön så kan verksamheter lära sig att se mönster i hur sårbarheterna nyttjas vilket kan resultera i en säkerhetsincident. Med den förståelsen i realtid kan man agera preventivt och se till att stoppa angreppen tidigt. 

– Baserat på data och insikter kan vi se att vi står inför ett skifte kring hur cyberkriminaliteten agerar och där behöver vi bli mer strukturerade och programmatiska i att identifiera vilka sårbarheter som finns här och nu i vår informationsmiljö, säger Predrag Mitrovic, Teknisk Specialist Säkerhet, Microsoft Sverige. 

Vikten av att ha ett integrerat skydd

Microsoft har byggt en säkerhetsplattform med separata komponenter som alla bygger på hot-information (threat intelligence). Tanken är att säkerheten designas redan i källkoden och där man sedan kan addera ytterligare säkerhetsförmågor på ett enkelt sätt. 

– Oberoende rapporter pekar på vikten av att ha ett integrerat skydd. Det är därför vi satsar så mycket på att ha det integrerade skyddet som är nära produkterna och tjänsterna som man använder sig av och som går att slå av och på för att undvika en konflikt mellan olika programvaror, berättar Sandra Elvin.

Cyberhotet är globalt 

– Det enda sättet att bekämpa det globala cyberhotet är genom samverkan. För global samverkan har vi byggt alliansen Microsoft Intelligent Security Association, ett ekosystem av oberoende säkerhetstjänstleverantörer och programvaruleverantörer som har integrerat sina lösningar för att tillsammans med oss och kunderna gå in och titta på hur man snabbt kan accelerera säkerhetsresan, säger Predrag Mitrovic. 

Om oss

Microsoft investerar årligen 1 miljard dollar i forskning och utveckling av säkra plattformar samt för resurser som möjliggör för varje företag och person att utvecklas och nå längre. Varje månad analyseras insikter från mer än 8 biljoner datapunkter och hindrar många miljarder intrångsförsök av olika slag. Dessa insikter ligger till grund för att skydda människor, enheter, appar och data var de än befinner sig och vilket arbete som utförs. 

Lär dig mer om supply chain attacker på vårt event som du kan registrera dig

 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?