ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Tobias Wikström: Så här illa får en myndighet inte skötas

  • Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT

Arbetsförmedlingens pengar håller på att ta slut. ”Extratjänsterna” – som S lanserade i förra valrörelsen – har vuxit kraftigt i volym och privata utbildningsföretag får dra ned.

Det är en bekymmersam utveckling. Extratjänsterna är ett arbetsmarknadspolitiskt program som är feltänkt.

Åtgärden ska pågå i tolv månader och ska framför allt gälla jobb i välfärden och den ideella sektorn. På försommaren rapporterade Dagens industri att endast en av tre som har en extratjänst i Gävle befann sig på en vanlig arbetsplats, de flesta var på arbetsmarknadskontoret. Statistiken på riksnivå sa att endast 6–8 procent av dem som har avslutat sin extratjänst har ett riktigt jobb efter 90–180 dagar.

Det är egentligen inte konstigt. Extratjänster är på papperet en arbetsuppgift som behöver utföras men som inte utförs i dag. I praktiken blir det dock ett konstruerat och kraftigt subventionerat jobb.

Det finns en övertro på åtgärdsjobb vars innehåll beslutas av byråkrater. Risken är uppenbar att det inte blir vettiga arbetsuppgifter, och då är det inte säkert att den som har arbetet blir bättre rustad för den reguljära arbetsmarknaden.

I kölvattnet av bråket om låglönejobben (där de flesta framlagda förslag tycks ha avvisats) blir det mycket viktigt med utbildning för att framför allt nyanlända ska kunna integreras. På Di Debatt (19/7) skrev nationalekonomen Mats Hammarstedt om detta behov av ”förbättrat humankapital”, alltså utbildning. Han pekade på den påtagligt svaga utbildningsbakgrunden hos personer som kommer från just Syrien. Det är svårt att se hur denna utmaning ska kunna klaras utan ett kraftigt inslag av privata utförare.

Därför är det ironiskt att det tycks vara extratjänsterna som tränger ut utbildningsinsatser. Det ineffektiva sättet att använda pengar tillåts vinna.

Arbetsförmedlingen klarar varken sitt matchningsuppdrag, alltså att få fram personer med rätt kvalifikationer till lediga jobb, eller att bistå dem som står längst från arbetsmarknaden. Dessutom har Arbetsförmedlingen vid flera tillfällen uppmärksammats för bristande myndighetsstyrning och för att

Utbildning för att klara arbetsmarknaden ska skötas av proffs som måste få jobba med god kontinuitet. Enkla jobb uppstår bäst på marknadens villkor, utan inblandning av myndighetspersoner. Utvidgat rut- och rotsystem är ett billigt sätt att starta.

Och en lärdom är att specifika arbetsmarknadspolitiska åtgärder lämpar sig illa som vallöfte.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies