ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Tobias Wikström: Inte ens Anna Ekström har råd att bluffa i tv

  • VALÅRET HAR BÖRJAT. En av Sveriges mest respekterade ämbetsmän, Anna Ekström, förvandlades till kampanjarbetare när hon blev S-minister. I söndags debatterade hon med Jan Björklund i "Agenda". Foto: Ludvig Thunman/SVT

LEDARE. Gymnasieminister Anna Ekström vilseleder tittarna, när hon i söndagens ”Agenda” i SVT säger att skolföretag även med regeringens vinstbegränsning kommer att ha stora möjligheter att fortsätta verka.

 

Det är sorgligt att se hur snabbt resan kan gå från att vara hög statlig tjänsteman som med nit och redlighet arbetar för att utveckla skolan till att bli en kampanjarbetare som tuggar teser och bluffar för väljarna.

Som ordförande i Saco på 00-talet gjorde Anna Ekström sig känd som en självständig debattör och arbetade intensivt mot den höga marginalskatten eftersom denna var en straffskatt på utbildning. Sedan var hon chef för Skolverket under en tid då stora förändringar gjordes för att sätta kunskap i centrum för skolans arbete, en tyngdpunktsförskjutning som partierna huvudsakligen var överens om.

När Anna Ekström blixtinkallades att överta posten som gymnasieminister blev många glada. Hennes gedigna erfarenhet skulle tillföra stor kompetens till skolpolitiken. I bästa fall skulle hon dessutom kunna bli överrock till den svagpresterande Gustav Fridolin, som har hand om grundskolan. Det var lätt att överse med hennes plötsliga hyllande av regeringens skattepolitik – det var ju ändå inte finansminister hon skulle bli.

Det som Anna Ekström gjorde i SVT var att säga att skolföretag ”som inte vinstmaximerar” kommer att kunna vara kvar. Det är inte sant. Regeringens vinstförslag är i praktiken ett vinststopp.

Anna Ekström resonerar här lika ohederligt som ministerkollegan Ardalan Shekarabi. Båda vill ge intryck av att vinstförslaget inte får så stor påverkan. S drar nytta av att många tror att vinsttaket ligger på 7 procents marginal plus statslåneräntan, alltså i relation till omsättningen. Men förslaget är att 7-procentstaket ska sättas i relation till operativt kapital. För tjänsteföretag som skolor kommer detta att bli mycket lågt och det blir i praktiken knappast utrymme för någon vinst alls.

I det här sammanhanget är vänsterledaren Jonas Sjöstedt mer sanningsenlig när han ger uttryck för att syftet är att få bort företagen från skolsektorn. Anna Ekströms resonemang är mer försåtligt – det får friskolorna att framstå som grälsjuka när de blir oroliga över vinsttaket. Hon tycks inte se någon anledning att lägga detta till rätta – förslaget kommer ju ändå inte att gå igenom riksdagen.

Denna lagstiftningsprocess sätts i gång enbart för att S ska hålla löftet till V och för att det ska bli en stor valfråga.

Man bävar för fortsättningen. Åtminstone om det är Anna Ekström och Ardalan Shekarabi som ska sköta debatten.

Anna Ekström sa också i SVT att det kommer att finnas valfrihet i skolan även utan ”stora koncerner”. Hon kan inte gärna syfta på annat än de tre ledande företagen, Academedia, Kunskapsskolan och Internationella Engelska Skolan. Hur valfriheten kan vara lika bra om alla dessa skolor med sina 100.000 elever får annan huvudman är svårt att begripa.

När Anna Ekström som chef för Skolverket ledde Skolkommissionen ringde hon till en av Internationella Engelska Skolans rektorer och ställde en fråga. Enligt skolans grundare Barbara Bergström löd frågan: ”Vad ska vi göra för att alla skolor i hela landet ska bli lika bra som Internationella Engelska Skolan?”

Nu tycks Anna Ekström ha bestämt sig för att själv svara på frågan: Genom att lägga ned Internationella Engelska skolan.

För en vecka sedan skrev Anna Ekström i ett debattinlägg i Aftonbladet: ”Det är tydligt att de stora vinstdrivande koncernerna sätter vinstmaximering framför kvalitet.” Denna makalöst fräcka utsaga bygger hon på en tendentiös LO-rapport som utan belägg talar om att de stora skolkoncernerna har bidragit till ökad likriktning (!) inom skolan. Inte heller finns det något stöd för LO-påståendet om att friskolereformen har lett till sämre resultat i skolan.

En gymnasieminister ska bygga sina uttalanden på etablerad kunskap, exempelvis från någon av de statliga myndigheter som sorterar under hennes departement – inte på politiska kampanjrapporter.

Näringsminister Mikael Damberg har låtit Kunskapsskolan delta i en ex-portdelegation till Saudiarabien. Gymnasieminister Anna Ekström förtalar Kunskapsskolan. Det är hyckleri, har Jonas Sjöstedt sagt. I detta fall har vänsterledaren rätt.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies