Hoppa till innehållet

Annons

Tobias Wikström: Inte en budget för landets utmaningar

LEDARE. En alltför stor stimulans mitt i den rådande högkonjunkturen. Det är kärnan i oppositionens kritik mot regeringens budgetproposition.

LUNTA. Finansminister Magdalena Andersson presenterade en budget utan strukturreformer, även om hon själv påstod motsatsen.
LUNTA. Finansminister Magdalena Andersson presenterade en budget utan strukturreformer, även om hon själv påstod motsatsen.Bild: Jesper Frisk

Budgetens stora problem är dock något annat än valfläsket. Det råder en total brist på åtgärder som kan möta framtidens problem, antingen det gäller utanförskapet på arbetsmarknaden eller bostadsbristen.

De som vill uppmärksamma långsiktiga utmaningar i ekonomin brukar tala om behovet av strukturreformer. Det är ett begrepp som saknar exakt definition – men när Magdalena Andersson kallade budgetens åtgärder just strukturreformer, då har hon kidnappat ordet.

Både under onsdagsmorgonens presskonferens och den påföljande riksdagsdebatten talade finansministern om strukturreformer på ett sätt hon inte gjort förut. När en journalist frågade vilka av hennes ”strukturreformer” som verkligen ändrar ekonomins funktionssätt svarade Magdalena Andersson: utbildningssatsningarna samt den nya avdragsrätten för fackavgifter. Det är en märklig etikettering.

I måndags gick Di igenom de strukturreformer som har genomförts de senaste 25 åren. Det har varit en stor skattereform, EU-medlemskapet, avregleringar, nytt pensionssystem, finanspolitiskt ramverk, industriavtalet, jobbskatteavdraget och ytterligare några stora beslut.

Dessa avgörande politiska förändringar skedde under majoritetsregeringar eller minoritetsregeringar, under akut kris eller lugna omständigheter. Men gemensamt var att de svarade mot stora behov och de genomfördes av målmedvetna politiker.

Sedan 2010, då regeringen Reinfeldt förlorade sin majoritet, har inga strukturreformer värda namnet ägt rum.

Men även nu finns stora behov. Den stora mängd asylsökande som kom 2015 är på väg ut på arbetsmarknaden. Alltför många har bristfälliga språkkunskaper, samtidigt som Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag (där hälften endast har nio års grundskola eller mindre) inte fungerar. Enligt Arbetsförmedlingen har två tredjedelar varken utbildning eller arbete nio månader efter att de två etableringsåren avslutats. Regeringen erkänner detta och nämner i budgeten att det ska införas en närvaroplikt för den som ingår i etableringsuppdraget, något som närmast får beskrivas som ett grundläggande krav och inte något som i sig kan väntas förbättra själva insatsen eller utfallet.

Det kräver nya sorters arbeten med lägre krav på produktivitet. Hur det ska gå till kan diskuteras, om det ska ske via arbetsmarknadens parter eller genom kraftigt utvidgade rut- och rotavdrag. Men något måste göras, och detta bortser regeringen från i budgeten.

Om inte detta kan lösas hamnar Sverige i ett allvarligt läge där utanförskapet kan ta sig uttryck i kraftigt ökad otrygghet och kriminalitet. Kanske inte i år eller under valåret, men på sikt.

Bostadsmarknaden har också ett skriande behov av reformer. Det handlar om det eftersatta bostadsbyggandet i allmänhet och i synnerhet om bristen på billiga bostäder som människor med låga inkomster kan efterfråga. Det handlar också om den usla rörligheten på bostadsmarknaden, en konsekvens av hyresregleringen och den höga flyttskatten för ägda bostäder. Och den generösa avdragsrätten för räntor.

Med tanke på dessa problem är det halsbrytande att kalla regeringens högst normala satsningar på utbildningsplatser för strukturreformer.

Ett av de diagram som Magdalena Andersson visade gällde den framtida demografin, att den andel av Sveriges invånare som inte är i arbetsför ålder kommer att öka kraftigt fram till 2025. Detta är en utveckling som det har talats mycket om, och därför är det värt att notera att regeringen inte heller här föreslår några förändringar. Den särskilda löneskatt på pensionärers arbetsinkomster som regeringen införde för några år sedan går i motsatt riktning.

Regeringen har inte bara presenterat en valbudget med tillfälliga stimulanser. Flera av åtgärderna ökar utgiftstrycket strukturellt. Dessutom höjer regeringen utgiftstaket kraftigt för de kommande åren.

Magdalena Andersson återkom gång på gång till att hon tog över en ekonomi med underskott och vände den till överskott. Det är ett uttryck för den politiska retorikens olidliga lätthet. Det är borgerliga regeringars fel och socialdemokratiska regeringars förtjänst att Sveriges ekonomi går dåligt respektive bra.

För i Magdalena Anderssons retorik finns inga konjunkturer, bara den egna politiken.

Innehåll från RCO SecurityAnnons

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så löser offentlig sektor utmaningen

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem och har i dag ett av marknadens mest integrerade och flexibla system.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

Det är med andra ord ingen slump att många kommuner, och även myndigheter och sjukhus, har valt RCO:s lösningar.

– Till exempel har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Då måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där.

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Båda säkerhetsnivåerna måste alltså kunna samsas under samma tak.

– Mycket av funktionaliteten i våra system är dessutom kopplad till just kommuners krav. Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov.

Rätt personer vid rätt tillfälle

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Samma sak gäller många myndigheter.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Driver utvecklingen framåt

En annan fördel med RCO:s system är att de håller högsta säkerhetsklass samtidigt som de är lätta att installera, använda och anpassa. Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Visuella larmpaneler ger en fullständig översikt och styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det gör det möjligt att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme utveckling globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger Robert Lindgren.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera