ANNONS:
Till Di.se

Tobias Wikström: Bygg inte en Berlinmur runt Sveriges företagare

  • DDR-FASONER. Exitskatten innebär en ny arvsskatt för företagare. Enda sättet att undvika den är att se till att ingen bröstarvinge bor utomlands. Foto: Janerik Henriksson

LEDARE. Kommer ni ihåg hur skattesituationen för familjeföretag var för 15 år sedan? Arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt i en giftig mix försvårade för företagare att genomföra generationsskifte i ägandet. Skattesystemet präglades av stor misstänksamhet mot företagare och reglerna fick orimliga konsekvenser. Ett exempel var ”lex Uggla” som förmögenhetsbeskattade ägarna till företag som hade hög likviditet.

Det var en annan tid då, och risken för att arvs- och gåvoskatt ska återinföras borde egentligen vara minimal, med tanke på att det var Magdalena Andersson som var statssekreterare i Finansdepartementet när S-regeringen drev igenom slopandet i december 2004.

Det blev en bred uppslutning, vilket handlade om just generationsskiften i familjeföretag. Nu skulle detta hinder för entreprenörskap försvinna och bolag skulle kunna överlåtas snarare än läggas ned eller säljas externt.

Men i dag skriver vi december 2017 och Magdalena Andersson vill införa en arvsskatt på nytt. På en högre nivå än då för tiden, men bara för vissa företagare.

Det handlar om det nya förslaget om en exitskatt som Skatteverket skickade till Finansdepartementet den 29 november och som genast sändes ut på remiss. Det är tydligen bråttom.

Huvuddragen i förslaget är att den som emigrerar måste deklarera sina latenta vinster i sitt privata bolag och i sina värdepappersinnehav. Anstånd kan sedan beviljas om man flyttar till ett EU-land eller ett fåtal andra länder.

Redan detta är problematiskt, och budskapet från statsmakterna är att varje flytt från Sverige är en del av en skatteplanering.

Men det allvarliga är den andra delen av Skatteverkets förslag, att gåva och arv ska utlösa beskattning om mottagaren är bosatt utomlands. Den företagare som vill göra ett organiserat generationsskifte till sina barn kommer alltså att tvingas betala skatt på företagets värde om ett eller flera barn bor utomlands. Inget anstånd beviljas.

Detsamma gäller vid dödsfall om något eller några barn bor utomlands.

Samma problem aktualiseras som när arvs- och gåvoskatten fanns. En företagare har en tillgång som ofta är illikvid – hur ska man då kunna betala skatten? Det är dessutom så att den här nya arvsskatten är betydligt högre än vad som gällde fram till 2004. I det nya förslaget ska skatten beräknas på 100 procent av företagets marknadsvärde. I det som gällde före 2004 beräknades den på 30 procent av substansvärdet.

Till att börja med är marknadsvärdet normalt betydligt högre än substansvärdet. Och dessutom ska hela marknadsvärdet ligga till grund, inte bara 30 procent. Den effektiva arvsskatten före 2004 var 9 procent av substansvärdet (30 procent av 30 procent). Den nya föreslagna skatten blir hela 45–60 procent av substansvärdet med tanke på att den ska beräknas på marknadsvärdet.

För mindre företag blir den effektiva skatten ännu högre eftersom en större andel av värdet kommer att få en annan skattesats enligt fåmansreglerna (3:12).

Är det svårt att marknadsvärdera företaget, står Skatteverket gärna till tjänst med räknehjälp, konstateras i förslaget.

De nya reglerna skapar ett DDR för företagare i Sverige. Om ett företag ska kunna gå över till nästa generation måste samtliga bröstarvingar stanna kvar i landet.

Det finns en obehaglig mening i Skatteverkets förslag: ”Skatteverket kan inte se att anstånd med betalning av skatten i avvaktan på att den beskattade tillgången säljs skulle fylla någon funktion när överlåtaren och förvärvaren är olika personer.”

”Olika personer”, alltså. Kan det sägas tydligare att överlåtelser inom familjen principiellt sett inte ska betraktas annorlunda än externa överlåtelser?

Om man ska vara konspiratorisk är detta första steget för en hårdare skatteregim även inne i Sverige:

Först låser man in alla företagare i landet. Därefter blir det enklare att införa hårdare skatteregler för kapitalvinster eftersom politikerna har oskadliggjort den internationella skattekonkurrensen.

Glöm inte att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna avskaffades till stor del just för att de drev pengar ut ur landet. Med det nya förslaget väljer regeringen den protektionistiska vägen. Andersson-falangen vinner över Ann Linde-falangen.

Detta är förmodligen det mest skadliga skatteförslag som har producerats under Magdalena Anderssons tid vid makten.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies