Annons

Teslas chockrabatt visar att marknaden går på el

Superentreprenören Elon Musk chockade bilmarknaden när han i förra veckan sänkte priset på Teslas modeller med 10 till 20 procent i Europa och USA. Liknande prissänkningar har redan skett på den viktiga Kina-marknaden.

BLIR BILLIGARE. Teslas kraftiga prissänkningar är ett tecken på att konkurrensen ökar inom elbilssegmentet. Det är goda nyheter för alla konsumenter.
BLIR BILLIGARE. Teslas kraftiga prissänkningar är ett tecken på att konkurrensen ökar inom elbilssegmentet. Det är goda nyheter för alla konsumenter.Foto:Carl-Johan Lejland

I Sverige blir den bakhjulsdrivna modellen Y 150 000 kronor billigare och landar på strax under 550 000 kronor. Det är cirka 30 000 kronor mindre än vad Volvo Cars eldrivna XC40 kostar. Som Di:s bilreporter Karin Olander konstaterade i en kommentar till Teslas oväntade drag: det är upplagt för priskrig.

Teslas prissänkning är onekligen en uppmuntrande signal i en värld där allt verkar bli dyrare. Men att den ledande elbilstillverkaren aviserar substantiella rabatter kommer som en överraskning. I fjol ökade Teslas leveranser med 40 procent till 1,3 miljoner fordon. I kraft av sin marknadsledande position har bolaget kunnat ta ut höga priser. Enligt Musk har de till och med legat på ”pinsamma nivåer”.

Varför inte fortsätta att ta ”pinsamt” bra betalt? Det som siffrorna inte visar är att marknaden för elektrifierade fordon håller på att stöpas om i snabb takt. Teslas expansion och ledande position är hotad. Efterfrågan i hela bilbranschen väntas sjunka till följd av högre räntor och vikande konjunktur. Samtidigt flyttar Teslas konkurrenter fram ställningarna. De kunder som vill köra på el har numera många alternativ till Tesla.

Sydkoreanska Kia och Hyundai, japanska Toyota och många kinesiska tillverkare ligger långt framme och har flera elektrifierade modeller på marknaden. Tyskarna var visserligen sena med att haka på elbilstrenden men Mercedes, BMW och Volkswagen vräker nu ut nya modeller. BMW sålde under förra året 2,4 miljoner fordon, varav 10 procent var helt elektriska. I år ska den andelen öka till 15 procent, enligt Reuters.

Från att ha varit en lyxprodukt håller elbilar på att nå en betydligt bredare målgrupp. Det är en på många sätt glädjande utveckling. Teslas betydelse i sammanhanget kan inte överskattas. Elon Musk är branschens pionjär. Tesla startades redan för 20 år sedan. Han har skapat en helt ny produkt, som har inspirerat och oroat konkurrenter och som har lagt grunden för den elektrifierade bilismen.

Fokus i bilbranschen ligger nu på elmotorer, battericeller och mjukvara i stället för på växellådor och förbränningsmotorer. Det finns ingen återvändo. 2035 ska försäljningen av nya fossildrivna bilar upphöra i EU.

När den svenska regeringen i november valde att slopa miljöbonusen för elbilar över en natt var det naturligtvis en missräkning för alla konsumenter som hade kalkylerat med rabatten på 70 000 kronor. Men i ett vidare perspektiv var beslutet högst rimligt. Elbilen har blivit stor nog att klara sig på egna meriter. Prissättningen sköter marknaden bäst. Och på en fri marknad med många aktörer sker just det som Teslas prissänkning är ett exempel på: produkten blir billigare.

Sverige är inte det enda landet i Europa där subventionerna rullas tillbaka. I Tyskland, där elbilar står för cirka en tredjedel av nybilsförsäljningen, sänktes miljöbonusen med 25 procent vid årsskiftet. Även i Frankrike har de statliga stöden till elbilar minskat. 

Samma utveckling syns tyvärr inte på andra sidan Atlanten, där president Joe Biden med statliga styrmedel vill uppmuntra gröna investeringar, bland annat i elbilar. Som en del av fjolårets jättelika klimatpaket, Inflation Reduction Act, kan den som köper en elbil få skattelättnader på upp till 7 500 dollar. Men bara om fordonet är tillverkat i Nordamerika med inhemska komponenter.

Skatterabatten är kanske förståelig mot bakgrund av att elbilar bara står för 6 procent av nybilsförsäljningen i USA. Men statlig styrning får alltid oönskade effekter. Debatten i USA har fastnat i detaljfrågor om vilka elbilar som räknas som tillverkade i landet och därmed anses vara berättigade till stöd. Så fort försäljningen tar fart bör skattelättnaden fasas ut.

Omställningen av en bransch sker bäst utan subventioner. Det är den snabbt växande marknaden för elbilar ett exempel på. När Tesla, BMW och Hyundai får konkurrera fritt blir elbilarna både billigare och bättre. Och det gagnar både kunderna och miljön.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från HPEAnnons

Maximera nyttan av data med bibehållen integritet och säkerhet

Allteftersom företag och organisationer antar mer datadrivna arbetssätt uppstår nya utmaningar vad gäller att förädla och skydda de enorma mängder data som genereras. Samtidigt hårdnar kraven på regelefterlevnad, vilket skapar en komplex situation.

– Att implementera en strategi för att snabbt och effektivt kunna hantera data med hänsyn tagen till regulatoriska krav och compliance ökar möjligheten att bli marknadsledande, säger Christian Pernod, HPE.

I takt med digitaliseringens framfart ökar mängden data. Företag möts varje dag av en allt större våg av inkommande information som måste bearbetas, prioriteras och analyseras. Men den stora frågan är ändå vilken information som är relevant att spara? 

Christian, Head of Advisory and Professional Services hos HPE, konstaterar att det rör sig om ett tveeggat svärd; data är det mest värdefulla bolagen äger men också det som gör dem mest sårbara. Överallt står vi exponerade med digitala plattformar där nya hot uppstår var och varannan dag. Därför måste det finnas en strävan att ha full kontroll över sin data, oavsett var den befinner sig.  

– Oavsett om det rör sig om hot med aktörer som vill tjäna pengar, utpressa sig till ytterligare känslig information eller påverka demokratin, är det ofta stora rörelser med omfattande resurser som utför angreppen på företag och dess värdefulla information. Utan rätt infrastruktur, processer eller digitala komponenter står all data inför en betydande ökad risk. 

Val av partnerskap 

Att anpassa organisationen efter digitaliseringens nya krav har blivit allt viktigare för att kunna fortsätta effektivisera sig och fullt ut kunna nyttja kraften från data. Här behöver man hitta sätt att konsolidera sin data för att få kontroll. Ett komplext arbete som kommer att kräva nya sätt att hantera denna data varsamt, från ”edge”- platsen där data genereras, vid datacentret hela vägen till molnet. 

– Ur ett compliance-perspektiv är det att föredra att ha en stor datakälla för att få visibilitet, samtidigt är det där vi ser utmaningen kopplat till integration, att förena processer och infrastruktur. Därför går inte att bygga en stor silo runt sin datakälla sett till compliance; istället är det ett måste etablera processer och rutiner som är anpassade efter en rad olika datakällor med en zero trust och data mesh arkitektur i grunden. Detta för att hantera riskerna, inte minst kopplat till den mänskliga faktorn men framför allt för att kunna dra nytta av automation.

Christians rekommendation är att sikta på en högre grad av automatisering i hanteringen av data i samband med att man kopplar samman olika datapunkter eller analyserar information. Något som säkerställer bättre kontroll av processen och ger ett sömlöst flöde, men förutsätter en viss kompetens och mognadsgrad inom organisationen. 

– Vi ser att det finns ett stort behov av att vidareutveckla sin infrastruktur utifrån befintlig IT-miljö och anpassa den efter verksamhetens unika behov. Att välja partner och leverantörer som förstår utmaningarna och kommer med proaktiva lösningar blir allt viktigare. Här tar HPE sitt fulla ansvar och med plattformen HPE Greenlake kan vi stötta våra kunder att eliminera risker och samtidigt hantera data på rätt sätt anpassat efter dagens och morgondagens regulatoriska krav. 

Vill främja innovationskraft 

Enligt Christian befinner vi oss i en spännande tid där data är en given katalysator att driva innovation. Men det gäller att agera nu. Svensk industri har en enorm innovationskraft samtidigt som konkurrensen ökar, inte minst på den globala arenan. Christian efterlyser därför att fler tar initiativ för att främja svenska bolags utveckling med hjälp av data. 

– HPE strävar efter att vara en möjliggörare för ökad innovation. Dels genom ett etablerat och nära samarbete med AI Sweden där vi bidrar med både kompetens och teknik som gör det möjligt för företag som vill testa sin innovation att också göra det. Men också genom att erbjuda en automatiserad plattform som syftar till att hålla företags infrastruktur uppdaterad för ökad resiliens mot interna och externa hot. Dessutom har vi skapat ramverk som inom ramen för AI kan säkerställa compliance i sättet att maximera nyttan av data i analys men med bibehållen integritet.

Säkrare datahantering, förbättrad regelefterlevnad 

Ett annat sätt HPE underlättar för sina kunder är att stötta företag i att ta ökat ägandeskap av sin data och verksamhet. Det leder i förlängningen till ökad motståndskraft och kontroll, vilket i sin tur lägger grunden för en snabbare digital utveckling. Christian betonar att detta dock inte betyder att man är fullt skyddad – det krävs flera lager och mekanismer för att minska riskerna. Men det är något som HPE lägger in i infrastrukturen för att kunna erbjuda en heltäckande säkerhetslösning.  

 – Eftersom HPE:s servrar dessutom har säkerheten inbyggd hela vägen in till ”chipet” kan vi bidra till att våra kunder blir tryggare och mer effektiva digitala verksamheter. I slutänden betyder det att vi också stöttar företag i arbetet mot att uppnå full regelefterlevnad på ett sätt som ger störst mervärde, avslutar Christian.  

Läs mer om compliance hos HPE  

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera