1515

Ta Piketty på allvar

LEDARE. Thomas Piketty vill med sina förslag göra världen mer demokratisk och jämlik men missar att ingen demokrati skulle rösta på dem.

Foto:JANERIK HENRIKSSON / TT

Den franska ekonomen Thomas Piketty blev populär i vänsterkretsar med sin förra bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet” (2014) där han lade fram data som påvisade ojämlikheten i väst. I uppföljaren ”Kapitalet och ideologin” utvecklar han sina politiska idéer om hur ojämlikheten ska utrotas med höjda skatter och arbetarinflytande i företagen. Han är bekymrad över politikens minskade inflytande och skattekonkurrensen i en global ekonomi.

Men i jakten på klyftor och kritik mot globaliseringen ser han inte att den senare har minskat fattigdomen dramatiskt. Sedan 1990 har andelen som lever under FN:s fattigdomsgräns fallit från en tredjedel av världens befolkning till 8,6 procent. Kina och Indien har fått en medelklass, Kina har lyft en miljard människor och blivit en stormakt. 

Piketty är inte heller intresserad av att även arbetarklassen i väst har fått ökat välstånd mätt som köpkraft och kortare arbetstid, utan bara av gapet mot höginkomsttagarna. Han anser att medelklassens framväxt är arvsbaserad och därför inte en seger utan en förlängning av de rikaste tio procenten. 

Perioden från 1950 till 1980 var den bästa av världar enligt Piketty. De högsta marginalskatterna låg då i Europa och USA på 55-90 procent och de högsta arvs- och förmögenhetsskatterna på 80 procent. För att visa att höga skatter inte hämmar utvecklingen pekar han på att tillväxten var högre under rekordåren än 1980-2015. Men perioderna går inte att jämföra, eftersom efterkrigstiden gav stora engångseffekter i form av uppbyggnad, återstartad handel och att kvinnor började arbeta. Europa var i praktiken en grupp tillväxtländer, så som senare Kina och Indien. I exempelvis Sverige var dessutom de reala löneökningarna högre 1995-2018 (3,3 procent per år), än 1970-1995 (0,5 procent per år).

Piketty skriver vidare att de höga skatterna på ägande inte ledde till kapitalflykt men förbiser vad som hände i Sverige. Han driver sin tes utifrån USA och Europa men struntar i att skillnaderna är enorma. USA har överlägset störst klyftor och Sverige minst, i USA har koncentrationen av välstånd nästan dubblats sedan 1980, i Europa har den knappt förändrats alls. Men Piketty buntar ihop deras misslyckanden.

Piketty vill ha mer progressiva inkomst- och ägarskatter och införa nya begrepp, som ”tillfälligt ägande” (en omskrivning för förmögenhetskonfiskation) och ”deltagande socialism”. Det senare är inte helt färdigformulerat men bygger delvis på ökat direkt deltagande i demokratiska institutioner, och delvis på att anställda ökar sin makt i företagen och dess styrelser. De ska i större bolag ha hälften av platserna, och ingen aktieägare får rösta för mer än tio procent. Han verkar inte tro att vinsterna som ska betala de stora förmögenhetsöverföringarna kommer påverkas.

Inkomsterna från ägarskatterna ska finansiera en årlig engångsutbetalning till alla som fyllt 25 år (även utanför USA och EU) samt en basinkomst motsvarande 60 procent av medianinkomsten. Han är ytligt positiv till mindre entreprenörer, men ungefär som Gudrun Schyman och Mona Sahlin, när de växer ska de tyglas.

Piketty vill att EU-länderna bildar en parlamentarisk överbyggnad, en europeisk superstat som fattar majoritetsbeslut, inget land har vetorätt. Denna superstat ska ha beskattningsrätt, både på inkomster och förmögenheter. Den ska sedan samarbeta med andra regioner, som Afrikanska unionen.

Det är intressant att han utmanar systemet: ”Ojämlikhet vilar alltid på ideologi.” Det är sant. ”Ojämlikhet saknar legitimitet.” Nej, det är en åsikt som ofta avgörs av hur stora skillnaderna är. Man kan, som Piketty, slå fast att en del av dagens demokratier har brister, för att fattiga svikits av vänstern, för att de röstar fel, för att de som äger kapitalet också styr politiken. Men läsaren får ingen trovärdig vägledning i hur detta ska rättas till utan att systemet blir totalitärt. Piketty har heller inga begrepp om drivkrafter och dynamiska effekter. Han tror verkligen att välståndet växer lika mycket oavsett hur höga skatterna är. Delvis lutar han sig mot att det inte ska finnas någonstans att fly. Världen ska ha en gemensam skattepolitik.

Piketty sörjer att Sovjetunionen misslyckades, och anser att det var för att makten centraliserades för hårt. Han tror på den kinesiska ”partidemokratin” även om han påtalar bristerna. Men han har med sina förslag inte kommit ett steg längre än Marx, Lenin eller Mao och Xi Jinping. Det är dags att sluta gulla med forskaren, för han menar allvar.


Innehåll från VerizonAnnons

Nya tider, nya krav: Att byta till nätverk som tjänst

Företag som migrerar till en tjänstebaserad modell lägger grunden till ett dynamiskt och flexibelt nätverk som bäddar för en lyckad digitalisering. 

Läs mer om framtidens företagsnätverk  

Digitaliseringen medför ständigt tuffare krav på nätverken och gör det viktigt att de är redo för den snabba utvecklingen. 

Kraven på att automatisera processer, oavsett om det gäller robotar, IoT-applikationer eller distansarbete, förutsätter bättre flexibilitet och högre kapacitet. Det medför i sin tur att det blir allt vanligare för företag att hantera sina nätverk som en molnbaserad tjänst. 

Med en modell baserad på manuella och hårdvarubaserade processer går det inte längre att hantera förändringar tillräckligt snabbt för att matcha de ökande kraven på låg latens som konkurrensutsatta verksamheter har. Istället behövs en tjänstebaserad modell i form av Network-as-a-Service (NaaS). I likhet med andra molnbaserade tjänster gör NaaS det möjligt för leverantörer att hantera nätverksfunktioner med hjälp av mjukvara, vilket medför att kunderna inte längre behöver skapa egna nätverk. 

– Virtualisering av nätverk har fått ett stort genomslag, där styrningen separeras alltmer från den fysiska utrustningen, säger Fredrik Hallenborg på Verizon Business i Sverige. Molnet ger bättre kundupplevelser, och tack vare den virtuella miljön kan verksamheter flytta applikationer till det yttersta nätverkslagret. 

En virtuell nätverksinfrastruktur ger en helhetslösning för hantering, överblick och styrning i varje lager. Regler för trafikdirigering och nätverksoptimering kan hanteras i molnet, vilket ger en snabbrörlig, robust och sömlös tjänst oavsett trafikvolym och antalet ändpunkter.  

Virtuell infrastruktur

Verizon NaaS är ett naturligt steg efter Verizons Virtual Network Services (VNS), som lanserades för fyra år sedan, och som gjorde det möjligt för verksamheter att flytta till en virtuell infrastruktur.   

– Verizon investerade i den globala arkitekturen VNS, och sedan dess har vi virtualiserat olika tjänster i den arkitekturen, exempelvis brandväggar, Kubernetes och sessionsgränser, säger Fredrik Hallenborg. Vi lägger löpande till fler mikrotjänster som kan användas inom nya områden i takt med att de utvecklas. 

Att flytta till en modell med nätverk som tjänst medför flera kundfördelar, inklusive att de slipper stora kapitalinvesteringar. Därigenom kan det bli mer ekonomiskt att stödja nya affärsmodeller eller att göra det möjligt att lägga till eller ta bort platser på ett smidigt sätt. Kapaciteten kan snabbt skalas upp med funktioner som bandwidth-on-demand och IT-miljön kan hanteras och optimeras via molnet. 

Slipper inlåsningseffekt

Verizons tjänst är utformad för att vara oberoende av vilken typ av enhet som används. Tjänsten kan integreras med alla större molnleverantörer och ITSM-plattformar, vilket förenklar förändringsarbetet och gör att företag kan välja bland flera olika möjligheter. Med virtualisering ser företag även till att positionera sig väl för att kunna hänga med i teknikutvecklingen även fortsättningsvis och de slipper inlåsningseffekter.

– Alla utrustningsleverantörer jobbar hårt med att utveckla de bästa tjänsterna, oavsett om det handlar om routing, säkerhet eller IoT, säger David Bailey, Global Solutions Executive, Verizon Business. Olika delar av företaget har olika behov och därför fungerar det inte att arbeta med en enda leverantör längre. Den här plattformen är särskilt bra på att koppla samman olika tekniker. Jag har arbetat i branschen i många år och förändringsbehovet av hur nätverkstjänster levereras har aldrig varit större än nu.  

När det blivit allt vanligare att anställda arbetar från olika platser, och en mängd olika typer av enheter ska kunna komma åt nätverket via molnet, är det också avgörande med en heltäckande säkerhetslösning.  

– Säkerhet kommer alltmer att sammanflätas med nätverket, säger Antony Tompkins, Associate Director, Verizon Business, Global Integrated Solutions. Vi kan erbjuda mjukvarudefinierad edge med edge-säkerhet. Allt kopplas samman till en helhet så att kunder kan komma direkt från sin webbplats, direkt till internet och direkt till molnet med bibehållen säkerhet. 

Hjälper till med hela processen

– För verksamheter med äldre system kan bristande kännedom kring den egna applikationsmiljön och befintliga kontrakt göra det komplicerat att byta till en NaaS-modell. Det fungerar inte att sälja en ny produkt till en kund och tvinga kunden att själv byta ut den gamla. Du måste hjälpa dem med hela bytesprocessen, säger Anthony Tompkins.

Verizon har hjälpt flera stora företag att byta till Verizons managed services, inklusive Bayer och Walgreens, vilka äger läkemedels- och detaljhandelsföretaget Boots i Storbritannien.

Förra året hjälpte Verizon också den globala livsmedeltillverkaren Tate & Lyles att byta ut en äldre nätverksinfrastruktur. Då infördes ett SD-WAN som tjänst i 28 olika länder, inklusive fjärrstyrda kretsar på 100 platser, där några platser var så avlägset belägna som den brasilianska djungeln. Resultatet blev förbättrad prestanda och betydande besparingar tack vare att trafiken dirigerades optimalt utifrån nätverkets kvalitet och applikationernas förutsättningar. Ett centralt dashboard ger en överblick av hela nätverket. 

I en teknikmiljö som utvecklas snabbt är Network-as-a-Service det logiska valet för verksamheter som vill vara så snabbrörliga som möjligt. 

Så kan ditt företag utvecklas digitalt. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?