ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Sverige behöver en ny kriminalpolitik

  • Foto: TT

LEDARE. Den nya regering som tillträder kommer få ett par stora frågor på sitt bord som kräver att man omprövar gammal politik. 

Dit hör S och vänsterns syn på det privata ägandet, som utgör grunden för en god tillväxt och arbetstillfällen, vilket Di skrev om 15/1. Andra områden där alla partier måste tänka nytt är bostadsmarknaden och brott och straff. 

Samtliga partier från höger till vänster hade "trygghet i vardagen" som valfråga. Drogrelaterad gängkriminalitet och skjutningar i utsatta förorter stod i fokus och alla krävde plötsligt fler poliser. Det är bra för det behövs. Men det är bara en pusselbit, för lokal gängkriminalitet utgör endast en del av brotten. 

En djupare analys visar att kriminaliteten har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. En stor del av stöldbrottsligheten är numera importerad, den utförs av utländska professionella ligor. En viktig indikator på det är hur stor andel av stöldgodset som säljs utomlands.

Fredrik Reinfeldts Trygghetskommission, vars andra del presenterades i förra veckan, visar att 70-90 procent av alla stulna båtmotorer, båtar och fordon, inklusive större som traktorer, säljs utomlands. Motsvarande tal för inbrott och övriga stölder/rån är 30-50 procent. Totalt sett handlar det om välorganiserad seriebrottslighet med olika specialiteter. Försäkringsbolagen betalade 2016 ut 2,5 miljarder kronor i ersättning till offren och försäljningsvärdet av godset uppskattades till en miljard. 

Trygghetskommissionen visar att jobbet ofta utförs av tidigare militärer i 20–25 årsåldern. De kommer främst från Baltikum, Polen, Rumänien och Georgien. Deras utvalda mål är några av Europas rikaste länder, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Gärningsmännen rör sig med multipla identiteter och fångas aldrig eftersom de inte är bosatta här. Detta är orsaken till att bara 5–6 procent av alla bostadsinbrott klaras upp.

En annan brottskategori som polisen inte har en chans mot är bedrägerier på internet. Antalet årliga anmälningar har de senaste tio åren trefaldigats till 200.000. Polisen berättar gärna, senast i Ekot på måndagen, att den inte utreder bedrägerier under 5.000 kronor. Det innebär att det är straffritt även att lura till sig stora belopp, eftersom många enskilda mindre brott som bluffakturor är en del av ett större upplägg.

Den nya verkligheten ställer den gamla kriminalpolitiken på ända. I decennier har den preventiva politiken utgått ifrån att brott begås av unga män med svag socioekonomisk bakgrund som hamnat snett i livet. Verktyget har därför varit en omfattande socialpolitik med målet att stärka deras chanser. 

Ny kunskap om brottens ursprung innebär att de preventiva åtgärderna inte i samma utsträckning som tidigare bör handla om socialpolitik. I stället måste myndigheterna hitta nya sätt att förebygga brott. Trygghetskommissionen har en rad förslag till hur kriminalpolitiken bör läggas om. De grundas på insikten att polisen inte kan göra detta på egen hand. Andra myndigheter, som Tullverket och Kustbevakningen, måste få kraftigt utökade mandat. En viktig lagförändring är redan på gång, tullen ska få ökade befogenheter att utan polisbeslut konfiskera misstänkt stöldgods och hålla kvar misstänkta personer. 

Polisen behöver också samarbeta mer med privata specialister. Redan i dag gör försäkringsbolagen ofta en första utredning som de sedan överlämnar till polisen. Kommissionen pekar på Storbritannien som exempel, där företag kan betalas av polisen för att bedriva utredningsarbete på deras uppdrag. Även kortföretag, it-företag och säljplattformar som Blocket och Tradera (där stöldgodset säljs) kan bidra med specialistkunskap. Utgångspunkten är att brotten är så svårlösta att mer fokus måste läggas på prevention.

Givet den ambitiösa svenska välfärdspolitiken och strävanden efter jämlikhet borde stölderna ha minskat dramatiskt de sista decennierna. Brå vill ge bilden att det är så, men det stämmer inte. Det enda tillgreppsbrott som har minskat sedan 2006 är stöld ur fordon, och skälet är att nya bilar är svårare att bryta sig in i. Sverige behöver snarast skaffa en modern kriminalpolitik som kan ta sig an proffskriminella.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies