1515

Sjukvården är ett nationellt ansvar

LEDARE. Vårdutredaren Göran Stiernstedts förslag går bland annat ut på att inlemma den digitala vården i den befintliga. Han inser att digitaliseringen behövs, men vill knyta nätläkarna till fysiska vårdcentraler.

Foto:Henrik Montgomery/TT

Läkaren och tidigare direktören för vård i SKL Göran Stiernstedt överlämnade på tisdagen utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård”, till socialminister Lena Hallengren. 

Stiernstedt konstaterar att frågan om ”vinstjakten” (ordvalet är utredningsdirektivets) som ursprungligen fanns med i uppdraget, blivit obsolet, man får anta i och med januariavtalet. Han förordar inte någon tillståndsprövning i vården. Under ytan bubblar dock ett misstroende mot LOV, lagen om valfrihet.

Resonemangen om socioekonomiska skillnader är omfattande, men den skillnad (ojämlikhet) som framträder tydligast är den regionala. Hyrläkare och sköterskor utgör 4 procent av totala personalkostnader, men det varierar mellan 2 och 15 procent beroende på ort. 

Utredningens förslag för att minska omfattningen av tillfälligt inhyrd vårdpersonal där det är svårt att rekrytera är att ge bättre villkor för dem som etablerar sig där. Det är knappast revolutionerande, ett sådant inofficiellt lönetillägg finns redan. I stället skickar Stiernstedt frågan vidare till ”Myndigheten för vård- och omsorgsanalys” för vidare utredning. 

Utredaren vill generellt öka kontinuiteten och långsiktigheten genom att patienter listar sig vid en vårdcentral, och inte får välja om mer än två gånger per år. Detta ska underlätta planeringen på vårdcentralerna, men att lista sig är inget nytt. Vidare ska en nationell patientavgift på 100 kronor införas för att göra systemet transparent och jämförbart på nationell nivå. 

I uppdraget ingick även att se över hur nätläkarna ska passa in i systemet. Nätläkarbolag som Kry och Min doktor har gjort det lite enkelt för sig när de på löpnade band skrivit ut recept till patienter de inte känner. Men de har tillgodosett ett behov som hittills ignorerats och ökat tillgängligheten, vilket är vad allmänheten efterfrågar. Svenska läkare träffar i dag färre patienter, mellan två och tre per dag, jämfört med nio för 40 år sedan. 

Stiernstedts förslag går ut på att inlemma den digitala vården i den befintliga. Han inser att digitaliseringen behövs, men vill knyta nätläkarna till fysiska vårdcentraler. Antingen måste nätläkarna själva erbjuda fysiska besök som komplement, eller så får de sluta avtal med befintliga vårdcentraler, vilket ligger närmast till hands. Det innebär att de måste ansöka om etablering i samtliga 20 landsting, vilket är kännbart, men ingen dödsdom. Privata enheter kan inte erbjuda tjänster som innebär att de inte klarar att ta ansvar för patienten om något går fel, utan bara skickar dem vidare till en offentlig vårdgivare som får ta notan.

Göran Stiernstedts viktigaste iakttagelse gäller styrningen av vården. Han konstaterar att den är för splittrad och att statens roll är otydlig och ad hoc. Plötsligt kommer en kömiljard eller ett BB-stöd. Vården styrs från sex olika nivåer med lite olika mål. Stat, kommuner, landsting, vårdgivarens/sjukhus ledning, klinik, enhet. De orienterar sig inte bara efter mål som rör vård, utan även de som exempelvis är politiska och ekonomiska. 

Här finns bara en lösning, även om utredaren inte vågar föreslå det. Staten måste ta ansvaret för styrningen av vården. Man kommer aldrig i närheten av ”jämlik” vård på nationsnivå, vare sig vad gäller tillgänglighet eller kvalitet, om inte styrningen är nationell.

Generellt bör politikerna undvika att detaljstyra, lika litet som de bör detaljstyra hur universiteten uppnår sina mål. Vårdgivarna är bäst på att vårda. Här bör enigheten vara stor från höger till vänster. Nationell transparens vad gäller utfall i vården driver ”bästa metoder” och kvalitet. 

Det är samtidigt viktigt att vården tillvaratar de möjligheter digitaliseringen har att förbättra vårdmetoder, forskning, kommunikation och journalsystem. Politiker, medier och vårdpersonal måste släppa sargen och bejaka utvecklingen, även när den drivs av privata företag. 


Innehåll från LogPointAnnons

LogPoint för SIEM framåt efter spännande teknikförvärv

Näringslivets mognadsgrad kring IT-säkerhet ökar allt mer. För att stärka sitt cyberförsvar och övervinna utmaningarna krävs emellertid en reell förändring av hur företag reagerar och hanterar säkerhetsincidenter. För att bidra till ett starkare försvar förvärvade nyligen LogPoint innovativa SecBI, en föregångare inom automatiserad detektion och respons på cyberhot. Målet är att leverera en heltäckande, integrerad plattform för säkerhetsoperationer. 

Parallellt med att IT-säkerhetshoten ökar blir bristen på medarbetare med relevant kompetens allt tydligare. För att hantera utmaningarna försöker många verksamheter att identifiera nya tillvägagångssätt för att bygga en tryggare och mer effektiv verksamhet. Fram tills alldeles nyligen erbjöd LogPoint en avsevärd del av lösningen genom sina SIEM- och UEBA-lösningar, som hjälper företag att upptäcka hot genom realtidsövervakning av data. Genom förvärvet av SecBI stärker nu LogPoint sitt erbjudande ytterligare. 

– Genom att integrera våra existerande lösningar med SecBI:s SOAR-teknik kan våra kunder nu helt automatisera repetitiva uppgifter, orkestrera arbetsflöden för åtgärdande av hot samt möjliggöra autonom utredning, prioritering och respons. Med SOAR kan vi således automatiskt accelerera identifieringen av på cyberhot och incidenter samt responera och agera på dem snabbt och effektivt, förklarar Martin Fribrock, Regional Director för LogPoint.

Servar stora som små

Valet av SecBI var enligt Martin ett logiskt steg. Det innovativa bolaget matchade LogPoints existerande portfölj utmärkt och förvärvet har bidragit till att bredda och komplettera LogPoints egna utveckling och mognad. 

– SOAR är ett förhållandevis nytt begrepp och leverantörerna är hittills ganska få – och därtill väldigt dyra. Därför är det en teknik som hittills varit reserverad för större bolag. Genom att integrera SOAR som en del av vår kärnprodukt, istället för att vara en stand-alone produkt, kan vi serva alla marknader, stora som små. Det gör att vi skiljer oss en hel del från våra kollegor.

Introducerar XDR

Denna vision går också hand i hand med LogPoints mer övergripande ambition, nämligen att skapa möjligheter även för mindre och mellanstora företag att sköta logghantering och incidenter, med kortade ledtider från incident till respons. Nästa steg på den resan är enligt Martin att bredda LogPoints detekterings- och responslösningar genom introduktionen av (SecBI:s) LogPoint XDR – Extended Detection and Response. 

– Med bas i logghanteringen i vår SIEM bygger vi nu vidare med automatisering av incidenter via SOAR och framöver kommer vi att addera XDR. XDR fungerar som ett slags paraply, där man via sensorer övervakar hela nätverket, inklusive alla komponenter, edgeenheter och endpoints, klienter, servrar, switchar och mycket mer för att kunna automatiskt kunna korrelera information från alla dessa nätverkskomponenter för att ännu snabbare kunna identifiera och hantera säkerhetsincidenter

Med tanke på hur branschen utvecklas ser Martin de nya verktygen som en naturlig utveckling för LogPoint, inte minst med tanke på företagets målsättning. 

– Vår ambitiösa målsättning är att utveckla och erbjuda våra kunder det bästa Data och Analys drivna säkerhets-verktyget på planeten. Med dessa nya verktyg är vi på väg i rätt riktning, avslutar han.

Läs mer om LogPoints SIEM-lösning här  

Mer från LogPoint

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med LogPoint och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?