1515

Situationen i USA är inte svart eller vit

LEDARE. I Sverige odlas bilden att USA är utbrett rasistiskt. Den bilden kan nyanseras. Den afroamerikanska befolkningens livsvillkor håller på att förbättras.

Foto:Colter Peterson

USA skakas av protester mot dödsmisshandeln av den svarta 46-åringen George Floyd i Minneapolis i förra veckan. Landsomfattande protester mot rasism har förekommit i USA under hela 1900-talet, framför allt 1960-talet. Då handlade det om lika rättigheter i samhället, på senare år har det nästan uteslutande handlat om polisvåld.

I Sverige odlas bilden att USA är utbrett rasistiskt. Den bilden kan nyanseras. Gång på gång dör unga svarta män i möten med polis. Mycket tyder på att det finns rasism inom delar av poliskåren, som inte nödvändigtvis speglar hela samhället.

Många menar att polisen har för lite utbildning. Den verkar kunna omfatta vad som helst mellan 12 veckor och fyra år beroende på tjänst, kraven varierar också mellan staterna. De som ska bevara ordning på gatorna har kortast utbildning. Här finns nog en del att göra för att förbättra patrullerande polisers träning i att ta hand om eskalerande situationer och få dem att känna sig trygga, och därmed agera mindre våldsamt.

Nästa fråga är om rasismen är utbredd inom det juridiska systemet. Här finns en samstämmighet om att Justitia inte är blind. En studie från 2015 av domar i Georgia (”Skin color and the criminal justice system”, Journal of Empirical legal studies) visar att svarta döms till 4,25 gånger längre straff än vita. Ju mörkare de är i skinnet desto hårdare döms de. Utfallet blir detsamma när man kontrollerar för socioekonomiska orsaker. De med ljus hud döms inte annorlunda än vita. 

Svarta är starkt överrepresenterade på fängelserna. De utgör drygt 12 procent av befolkningen men en tredjedel av de intagna. De goda nyheterna är att skillnaden minskar. Mellan 2007 och 2017 minskade antalet dömda per år med 14 procent bland vita och 31 procent bland svarta (för spansktalande var det en lite ökning). (Factank 30/4 2019).

Svarta ligger fortfarande långt under vita när det gäller viktiga nyckeltal, men det går åt rätt håll.

* Arbetslösheten faller. 2008 var 10 procent av de svarta arbetslösa, mot 5,2 bland vita (bland spansktalande 7,6 och asiater 4 procent). 2019 var motsvarande tal 6,1 respektive 3,7 procent, de svarta hade alltså ökat sin sysselsättning mer.

* Inkomsterna ökar. Medianinkomsten 41 500 dollar per år är långt under totalmedianen på 62 000 dollar per år. Men i nästan alla storstadsområden med stor svart befolkning har den ökat betydligt mer än vitas inkomster under 2013-2018 (Brookings). I Atlanta (Georgia) steg den 20,8 procent mot 12,6 för vita, i Richmond (Virginia) med 18,7 procent mot 10 och Orlando (Florida) 21,6 procent mot 16,4. Det viktigaste skälet är ökad sysselsättning.

* Fler utbildar sig. År 2000 gick 31 procent av svarta high school-studenter vidare till college, 2018 hade siffran stigit till 37 procent. Även andelen vita som gick vidare steg, men bara tre procentenheter, till 42 procent. (Bland asiaterna går hela 59 procent vidare). Svarta får 72 procent av stipendierna. Och på Harvard var 15 procent av de antagna 2018 svarta, vilket är en högre andel än de utgör av landets population.

Etnicitet, kvotering och diskriminering är en gammal diskussion i USA. Högsta domstolen har slagit fast att kvotering är olagligt. Men en arbetsplats eller ett universitet kan argumentera att de vill ha en diversifierad grupp. De kan också ha som mål att ta till vara talanger. Staten Texas har ersatt sin kvotering med en plan som garanterar att de 10 procenten toppstudenter i high school får plats på något av statens universitet. Kalifornien och Florida gör likadant.

Boken ”Deaths of despair, and the future of capitalism” analyserar den ökade dödligheten bland vita män mellan 45 och 54 år. Männen dör av depression, överförskrivning av receptbelagda opioider, alkohol och självmord i spåren av arbetslöshet. Samma typ av överdödlighet drabbade svarta män på 1980-talet i crack-epidemin. Svarta män har haft en flera år kortare förväntad livslängd än vita. Nu har de kommit ikapp och ligger på samma nivå.

Den generation vita medelålders män som nu dör i förtid gör det till stor del därför att deras utbildning hamnade i otakt med industrins behov. Utbildning är också den språngbräda som kan ge svarta bättre livsvillkor.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?