1515
Annons

Shekarabi ska inte skrämma pensionärer

LEDARE. Ardalan Shekarabi säger att pensionssystemet är riggat för höginkomsttagare. Det är snarare riggat för att inte politikerna ska kunna komma åt kapitalet.

Ännu en ogenomtänkt del i januariöverenskommelsen är på väg att genomföras, inkomstpensionstillägget. Det är S som ligger bakom det, men tyvärr har även övriga partier i Pensionsgruppen, M och KD, ställt sig bakom. Därför har regeringen skickat propositionen vidare till riksdagen, trots att den myndighet som är central i sammanhanget, Pensionsmyndigheten, totalsågar förslaget. Myndighetens analyschef Ola Settergren säger till Svenska Dagbladet (28/9) ”Det är ohållbart, dåligt underbyggt”.

I grunden handlar det om att förbättra inkomsterna för de med lägst pension, vilket kan vara motiverat, S har brottats med frågan i flera år. Problemen med det aktuella förslaget är dock följande:

*Regeringens motivering för inkomstpensionstillägget är att det ska öka det så kallade ”respektavståndet”, skillnaden i pension mellan de som har jobbat och de som inte gjort det. Men Pensionsmyndigheten visar i sitt remissvar att detta avstånd faktiskt inte har minskat utan ökat mellan 2011 och 2020.

*”Det ska synas i plånboken om man har kämpat och slitit ett helt yrkesliv” sa Shekarabi. Men de som bara har en pensionsgrundande inkomst på 9000-17000 kronor (som förslaget omfattar) har sällan slitit hela livet, utan kanske halva. De har sannolikt inte bara varit låginkomsttagare, utan arbetat deltid, och varit hemma med barn lite för många år.

*Förslaget får till effekt att de som beslutat sig för att arbeta till efter 65 år i stället för att pensionera sig då, inte får del av extrapengarna. Det innebär att de som arbetar något år extra får lika mycket som de som inte gör det, vilket går tvärt emot principen om att arbetad tid ska synas i pensionen.

*Förslaget tar i sina beräkningar av pension inte hänsyn till att 90 procent av alla som arbetar dessutom får tjänstepension från arbetsgivaren. Det gäller inte minst LO-kollektivet.

*Enligt förslaget ska inkomstpensionstillägget vara tillfälligt. Men det är svårt att se vilket parti som skulle ta bort det.

Utöver dessa sakinvändningar finns det principiella invändningar som är ännu viktigare. Pensionsöverenskommelsen från 1994 hade till syfte att göra pensionssystemet långsiktigt hållbart. Därför infördes en direkt koppling mellan arbetad inkomst och pension, systemet gjordes självständigt och lades utanför statsbudgeten. Det har gjort överenskommelsen historisk och internationellt känd eftersom den skyddar pensionerna från politiker som behöver finansiera vallöften. Själva poängen är att pensionerna är skilda från statsbudgeten.

När socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi säger att ”Systemet är riggat för höginkomsttagare” (SvD 29/9) är det ett svek mot den överenskommelse hans parti ingått. I den mån systemet är riggat är det för att politikerna inte ska komma åt pengarna. Det faktum att pensionen bygger på intjänad lön har inte ändrats över tid, är en central del av legitimiteten och kan inte vara någon nyhet för S.

I Pensionsgruppens överenskommelse 2017, som bland annat syftade till att förbättra grundskyddet (vilket skett) står följande att läsa: ”Förändringar bör genomsyras av att det ska vara tydligt ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med nivån på grundskyddet”. Detta vantolkar nu gruppen medvetet genom att låtsas att de bara menat att man arbetat något alls.

Socialförsäkringsministerns nya linje är: ”Frågan är om pensionssystemet uppfyller sitt syfte att leverera ekonomisk trygghet för pensionärer. Svaret på den frågan är nej”. Men det var aldrig meningen att pensionssystemet skulle vara ett verktyg för att utjämna de ekonomiska skillnader som av olika skäl uppkommit tidigare under livet.

Om januaripartierna är beredda att ge upp principen om koppling mellan arbetsinkomst och pension, eller systemets autonomi, då är pensionsöverenskommelsen död. Det vore synd. Det är illa att M och KD ställt sig bakom detta förslag. Man måste hitta andra sätt att ta hand om fattigpensionärer.


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?