1515
Annons

Se upp för en övertro på lagring

LEDARE. Efter kalla kriget tog ett nytt samhälle vid. Det militära hotet bleknade med Sovjetunionens fall. Under 1990-talet påbörjades anpassningen till den säkerhetspolitiska optimismen om en varaktig fred.

LAGER. Snarare än utdaterad materiel i beredskapslager, är det en fungerande marknad som är vår bästa beredskap.
LAGER. Snarare än utdaterad materiel i beredskapslager, är det en fungerande marknad som är vår bästa beredskap.

Beredskapslager som var dyra i underhåll nedmonterades. Enligt Fredrik Bynander, chef för centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan, kan det ses som att det var en anpassning till EU:s inre marknad efter att Sverige blivit medlem 1995.

En ”just-in-time-modell” började gälla. Produkter ska levereras när och i den mängd som de behövs. Men modellen möter nu hårt motstånd. Ropen efter beredskapslager blir allt högre i takt med att pandemin fortskrider.

Bilden av överfyllda lager med skyddsmateriel och förnödenheter är emellertid romantiserad. Lösningen på behovet av utrustning är inte nödvändigtvis en kostsam beredskap med till stor del utdaterad eller oanvändbar materiel.

Och marknaden har med emfas gjort en omställning till den efterfrågan som uppstått. Medicinteknikbolaget Getinge skalar upp sin kapacitetsnivå med 160 procent jämfört med fjolåret. Under 2019 producerade företaget 10.000 respiratorer, nu är siktet inställt på 26.000. 

Scania vill hjälpa till i bolagets produktion, samtal förs med AB Volvo och Ericsson. Ett avtal om 200 respiratorer är tecknat med Socialstyrelsen. De är bättre än de från myndighetens gamla beredskapslager. De senare har sämre prestanda och färre funktioner, men bedöms dugliga - förutsatt att personalen kan hantera den äldre utrustningen.

Problemets kärna är de avskurna leveranskedjorna. Få hade föreställt sig en nedstängning av EU:s inre marknad. Ett Frankrike som hindrar leveranser från medicinteknikbolaget Mölnlycke är ett större problem än avsaknaden av decennier gammal utrustning någonstans i Sveriges skogar.

Inte heller på Försvarshögskolan ser man överfyllda utrustningslager som en framtida lösning. Givetvis är viss beredskap bra, men det går inte att ständigt ha modern utrustning i överflöd på lager som fungerar för både krig, pandemier och naturkatastrofer.

Ideologiskt motstånd mot marknaden riskerar i vanlig ordning bli dyrt och ineffektivt. I slutänden är en fungerande marknad vår bästa beredskap. Det är den vi borde återställa.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från CirChemAnnons

Kommersiella leveranser av återvunna lösningsmedel och utökat miljötillstånd stärker CirChems unika erbjudande till industrin

”CirChem erbjuder industrin att lönsamt återvinna sina använda lösningsmedel hos oss i Vargön och minska sina koldioxidutsläpp”, säger CirChems VD Christina Hillforth. CirChems anläggning i Vargön invigdes 2019
”CirChem erbjuder industrin att lönsamt återvinna sina använda lösningsmedel hos oss i Vargön och minska sina koldioxidutsläpp”, säger CirChems VD Christina Hillforth. CirChems anläggning i Vargön invigdes 2019Foto:Catharina Fyrberg

Idag är det vedertaget inom industrin att skicka använda lösningsmedel till förbränning. Det skapar i sin tur stora mängder koldioxidutsläpp. Med ökande miljöavgifter och en önskan att minska beroendet av internationella försörjningskedjor har intresset ökat väsentligt för återvinning av lösningsmedel. 

Mer lönsamt än förbränning 

CirChem är ledande i Norden inom industriell återvinning av flera olika slags lösningsmedel. Det nyligen erhållna miljötillståndet för utökad kapacitet i anläggningen i Vargön utanför Vänersborg innebär att CirChem kan erbjuda allt fler företag att återvinna sina lösningsmedel på ett klimatsmart och lönsamt sätt.  Med CirChems teknik och cirkulära erbjudande kan det på många sätt löna sig att minska sina koldioxidutsläpp betydligt. 

– Vi har ett konkret erbjudande till industriföretag, säger CirChems VD Christina Hillforth. Vi erbjuder både att ta hand om de lösningsmedelsavfall som idag går till förbränning och att leverera rena återvunna lösningsmedel. Kunderna erbjuds välja att ta tillbaka det återvunna eller låta CirChem sälja det vidare till annan aktör i behov av lösningsmedel. Helt enkelt en cirkulär lösning som gynnar många. 

Anläggningen i Vargön har idag kapacitet att rena 2 500 ton använt lösningsmedel per år och det nya tillståndet gör det möjligt att öka kapaciteten till 20 000 ton per år. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Vargön att kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp motsvarande upp till en tredjedel av utsläppen från det svenska inrikesflyget.

Bränn inte använda lösningsmedel – återvinn istället!

– Det finns ingen anledning att lösningsmedel ska förbrännas och orsaka utsläpp när de kan återvinnas, fortsätter Christina Hillforth. Allt tyder på att kostnaderna för utsläpp och förbränning kommer att öka kraftigt framöver så det finns starka incitament att öka återvinningen av lösningsmedel. På så sätt kan företag minska både sina kostnader och sin negativa klimatpåverkan.

CirChem har idag en unik position i Norden och är en av de ledande aktörerna i norra Europa. Siktet är nu inställt på att expandera för att kunna ta hand om större volymer och att etablera flera anläggningar i flera geografier. Vill du veta mer, kontakta oss på https://circhem.com/kontakt/.

Om CirChem

CirChem är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel. Med cirkulär kemi gör CirChem både industrin och klimatet till vinnare. CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

Läs mer på circhem.com 

 

Mer från CirChem

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CirChem och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera