1515
Annons

Säg nej i EU

Aldrig någonsin har det breda näringslivet i Sverige varit så negativt inställt till EU som nu. Ta en valfri vd eller ansvarig för en branschorganisation och hon eller han viskar tyst om en swexit.

Vad har hänt?

NEJ. Att säga nej till förslag som hotar den fria marknaden är att säga ja till EU:s grundläggande värden. Sveriges Magdalena Andersson och Danmarks Mette Frederiksen bör göra gemensam sak.
NEJ. Att säga nej till förslag som hotar den fria marknaden är att säga ja till EU:s grundläggande värden. Sveriges Magdalena Andersson och Danmarks Mette Frederiksen bör göra gemensam sak.

Det korta svaret är Ursula von der Leyens EU-kommission. Den är den mest kraftfulla och mest politiskt drivna unionen har haft. Och den går gång på gång rakt emot viktiga svenska intressen.

Kommissionen har (mycket tillspetsat) och på kort tid tagit initiativ som omöjliggör svenskt traditionellt skogsbruk, lägger ned stora delar av svensk vattenkraft, svartlistar investeringar i försvarsindustrin, slår sönder aktieägarmodellen till förmån för något som liknar det svenska 1970-talets löntagarfondsidé samt försvagar den svenska lönemodellen som garanterat fina reallöneökningar i 30 år. Och mitt i energikrisen velar kommissionen om att ytterligare försvåra finansiering av kärnkraft.

En hel del har mjukats upp. Frankrike kämpar heroiskt för kärnkraft och kommer nog att lyckas. Förslaget om minimilöner som ministerrådet tar beslut om i dag måndag blev till slut acceptabelt. Men riktningen kvarstår: EU vill i grund och botten reglera lönebildningen i medlemsländerna via minimilöner och transparensdirektiv.

Ett annat problem är att de olika förslagen har kommit i en plötslig störtflod efter pandemin och är så omfattande och ligger i så många dimensioner att till och med EU-experter på företag och branschorganisationer har svårt att orientera sig.

De kanske allvarligaste initiativen rör skogsbruk och aktieägarmodellen.

EU strävar efter att öka skogsarealen och minska avverkning för att binda mer koldioxid, samt öka andelen orörd skog för att gynna biologisk mångfald. Skogsbruksländer som Sverige och Finland har haft svårt att övertyga kommissionen om lyckan i nya kalhyggen. Många EU-länder liknar de finska och svenska skogarna vid Europas Amazonas och tycker att skogsbolagens företrädare låter som Bolsonaro. Att privat äganderätt ska härska i skogen tycker de är ett primitivt skämt - en ståndpunkt som för övrigt också är stark i Sverige.

Vad gäller bolagsstyrning tycks kommissionen ha tappat tron på privat ägande. Den nuvarande - och mycket framgångsrika - aktieägarmodellen beskrivs som kortsiktig och omöjlig att förena med hållbarhetsmålen. Den ska därför bytas ut mot en intressentmodell. För att säkra långsiktigt hållbara beslut anser kommissionen att till exempel Naturskyddsföreningens ordförande och kommunalråden i skogskommuner ska sitta i Stora Ensos styrelse och ha lika mycket att säga till om som ägarrepresentanterna. Ägaransvaret tas bort. Man tycker också att de stora statliga räddningspaketen under pandemin legitimerar större statlig makt över företagen.

Det något längre svaret på hur vi hamnade här är EU efter Brexit. Storbritannien fungerade som en skyddsmakt för svenska intressen. Stockholm och London tyckte lika om det mesta och man kunde alltid lita på att britterna slog vakt om den liberala marknadsekonomin. Det svenska EU-medlemskapet var ett slags hängavtal på det brittiska.

Utan Storbritannien dominerar Tyskland och Frankrike och där finns helt andra föreställningar om privat ägande. Tyskland har sin socialt orienterade Rehnlandskapitalism med breda inslag av delstatligt ägande i storföretagen. I Frankrike uppfattas statligt ägande som ett önskvärt och naturligt tillstånd. Den tyskfranska axeln utan brittiska kritiker lutar latent åt statlig dirigism, misstänksamhet mot fria företag och direkt fientlighet mot kapitalismen som grundmodell i ett samhälle.

Sverige har också haft svårt att formulera ett eget nationellt intresse, delvis på grund av politisk splittring, men också av ovana. I Sverige är det fint att ha internationella intressen men inte nationella. Det gör att svenskarna alltför ofta tappar bort sig i det förhandlingsmaskineri av nationella intressen som är den egentliga europeiska unionen.

Att drömma sig bort till ett friare liv utanför EU är meningslöst. EU reglerar i allt högre grad produktionsvillkoren för importvaror och kommer att vara lika sträng i synen på svenskt som brasilianskt skogsbruk. Om vi vill sälja till EU gäller EU:s regler för skogsbruk och allt annat. Att sitta med och bestämma är mycket mer framgångsrikt, särskilt som småstat. Ett medlemskap i eurozonen skulle öka svenskt inflytande.

Men den svenska regeringen och näringslivet måste mycket oftare göra gemensam sak och gå in tidigt i processer och påverka och vid väl valda tillfällen säga tvärnej. Gå ihop med Danmark som vet hur man gör.

Det duger inte att som den svenska nya statsministern säga att Bryssel inte ska reglera ”vårt” skogsbruk. Det gör EU redan. 

Och det duger inte att som näringslivsorganisationerna tro att man kommer undan en socialistisk bolagsstyrning med att prioritera en positiv agenda som formulerar vad Sverige bör vara för. Sverige måste också med kraft visa vad man är emot.

Det är viktigt att säga nej till idéer och föreställningar som Sverige inte håller med om. De viktiga ägarfamiljerna, företagen och organisationerna måste våga säga nej, annars kommer regeringen inte att göra det. Lockelsen att ägna sig åt att vara för något annat är en fälla. En digital marknad eller nya frihandelsavtal med Japan är inget substitut för skog och ägande. Det ena väger inte upp det andra. Det är två helt olika saker och Sverige har skäl att slåss för sin sak i alla frågor, det gör nämligen alla andra.


Innehåll från MetaAnnons

3 strategiska steg för att sälja livsmedel och mat i en digital värld

Svensk e-handel fortsätter att växa från rekordhöga pandeminivåer. I livsmedelsbranschen tar nya aktörer som taxi- och matkasseföretag marknadsandelar. Nya tider kräver nya metoder – här är Metas, före detta Facebook, bästa tips för att lyckas.

Under 2020 växte svensk e-handel med 49 procent enligt den årliga undersökningen E-barometern. Många väntade sig en tillbakagång i takt med att samhället öppnade, men när den första halvan av 2021 summerades visade sig en fortsatt ökning på 16 procent. I sin rapport ”The State of Grocery Retail 2021” rapporterar McKinsey om tillväxtnivåer av e-handel i Europa inom dagligvaruhandeln på 55 procent under 2020. Sverige sticker ut med den högsta tillväxten i Europa på hela 95 procent.

Johnas Liljegren, ansvarig för retail på Meta i Sverige, poängterar att pandemin inte är över än, men att företagets data pekar på att den snabbt accelererande digitaliseringen kommer fortsätta i samma riktning.

– Många beteendeförändringar hänger kvar och vissa har sannolikt permanentats. Att mycket av vår inspiration och kommunikation med varandra kommer från Metas plattformar var en trend innan pandemin men den accelererades som så mycket annat. Vi ser idag eller framåt inget trendbrott där, även om tillväxten möjligtvis mattas av, säger han.

En undersökning av undersökningsföretaget YouGov från våren 2021 visade att hela 89 procent av svenskarna hade handlat matvaror online under de senaste sex månaderna. Prisvärdhet, bekvämlighet och utbud av produkter var de faktorer som mest sannolikt påverkade hur, och från vem, man väljer att konsumera sina dagligvaror. God service var den mest avgörande orsaken till att återkomma till samma handlare vid nästa köptillfälle. 

Johnas Liljegren menar att utvecklingen där nu en majoritet av svenskarna testat onlinehandel, även inom detaljhandeln, ställer högre krav på företag. Faktorn bekvämlighet var tidigare starkt kopplad till närhetsprincipen, men hur påverkas den nu när bekvämlighet också innefattas av nya distributionsmöjlighet?

Produktutbudet och att agilt marknadsföra det som finns tillgängligt ställer också högre krav på minskade ledtider för sin kommunikation. Det är av extra stor vikt då hela 27 procent i YouGov-undersökningen säger att nackdelen med att handla mat online är att produkterna ibland är slut eller inte finns tillgängliga.

– Nya vanor och beteenden hos oss som konsument, här genom ett ökat digitalt beteende, påverkar de förväntningar vi har på de bolag eller varumärken vi vänder oss till. Det som var nytt igår blir en lägstanivå idag som alla bolag behöver förhålla sig till, säger Johnas Liljegren.

Nya aktörer breddar branschen

Digitaliseringen har gjort livsmedelsbranschen mer splittrad än någonsin och en person på jakt efter mat har många vägar att gå. Du kan beställa matkassar och matvaror från de klassiska livsmedelskedjorna, men även av branschledande onlineföretag och supernischade tjänster. Samma matvaror kan beställas som kompletteringar till take away-maten – eller i vissa fall tillsammans med bokleveransen. 

Ett resultat av den ökade konkurrensen är, förutom kraven på god service, även högre krav på hur företag och varumärken kommunicerar med sin målgrupp. Tidigare nämnd YouGov-undersökning visar att svenskar är ovanligt tillåtande och mottagliga för personaliserad reklam – jämfört med andra länder upplever de den mycket mer hjälpfull än påträngande. Johnas Liljegren ser matkasseföretagens framgång som ett typiskt tecken i tiden där produkten, marknadsföringen och communitybyggandet går hand i hand.

– Vi ser i våra data att kunder efterfrågar inspiration och enkelhet, vilket gett matkassar marknadsandelar från lösplock. Plattformar som Instagram inspirerar via stora matkonton, men även genom matrelaterade inlägg man får från sina vänner. Här finns stora möjligheter att bygga varumärke, lojalitet och ta marknadsandelar för den som vågar tänka nytt, säger han.

Tre strategier som säljer och bygger varumärke

Så till den stora frågan: hur ska varumärken och företag agera för att lyckas med sin marknadsföring och i slutändan få fler kunder och högre marginaler? Meta sammanfattar svaret med tre strategiska grundpelare som marknadsförare bör vara särskilt uppmärksamma på. Det handlar om de allmängiltiga mänskliga behoven gemenskap, lätthet och glädje. Med de tre orden som ledstjärnor finns alla möjligheter att lyckas digitalt. 

– Den grundläggande insikten handlar om hur vi som konsumenter vill, och kan, bygga våra egna konsumtionsmönster som varumärken och företag får rätta sig efter. Det kräver andra typer av värdeskapande och relationsbyggande aktiviteter från företagen, säger Johnas Liljegren.

Johnas Liljegren om de tre strategiska pelarna:

Gemenskapen, att skapa en communitykänsla, är nära förknippad med mat. Vi intresseras av mat som aldrig förr och vänder oss till varandra i digitala miljöer för inspiration och sällskap. Guinness förde samman rugbyälskare i en livesänd ”cook-along”, Mars M&M skapade en virtuell Halloween med tillhörande Instagram AR-filter och listan på matrelaterade välgörande initiativ under pandemin tycks aldrig ta slut. Hur kan ditt varumärke eller företag bli en del av ett community eller skapa ett eget?

Lätthet handlar om att minska friktionen i alla steg. Det ska vara lätt att köpa dina tjänster och varor. Toleransen för långsamma tjänster är låg, antalet konverteringar på en webbplats kan minska med hela 20 procent för varje sekunds fördröjning och allt fler varor och tjänster kan nu köpas med under en timmes leveranstid. Tjänster som Instagram och Facebook Shop som möjliggör köp via sociala medier eller rika annonsformat som Instant Experience driver den sömlösa och friktionslösa utvecklingen framåt. 

Glädje är en ofta underskattad och underutnyttjad del av kundupplevelser och marknadsföring. Nästan hälften av de mest älskade varumärkena i USA är kopplade till mat och dryck enligt undersökningen Morning Consult’s Most Loved Brand. Och när omvärldsbevakningstjänsten Sprinklr analyserade miljontals matrelaterade konversationer i sociala medier så var glädje den klart vanligaste känsla som förmedlades. I samma undersökning såg man även en dubblering av positiva mat- och dryckupplevelser i samband med intensiva utbrott under pandemin. Människor finner glädje i sina mat- och dryckupplevelser och de varumärken som kan bli en del av det har mycket att vinna.

Vill du veta mer om hur du kan ta ditt företag framåt med hjälp av Meta? Läs mer på Meta For Business

Mer från Meta

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Meta och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?