Annons

Ryssland borde komma hem till Europa igen

När Stefan Löfven på tisdag har sitt möte med Vladimir Putin i Sankt Petersburg träffar han en försvagad president från ett försvagat land. Den ryska ekonomiska tillväxten är så gott som obefintlig, handeln vikande, kapitalet flyr, fattigdomen och arbetslösheten ökar.

MÖTE. President Putins geopolitiska strategi har försvagat hans land, både ekonomiskt och politiskt. Ryssland har miljarder skäl att välja en annan väg.
MÖTE. President Putins geopolitiska strategi har försvagat hans land, både ekonomiskt och politiskt. Ryssland har miljarder skäl att välja en annan väg.Foto:Alexei Nikolsky

Putins förtroendesiffror är därefter, 33 procent, de lägsta på 13 år.

De avgjort viktigaste orsakerna till de ekonomiska problemen är de ryska krigsäventyren. De är dyra i drift och har isolerat Ryssland från omvärlden. Sanktionerna slår hårt och landets tilltagande dåliga rykte försvagar utlandets investeringsvilja. Rysslands ekonomi är mindre än en tiondel av EU:s. De nordiska ländernas samlade BNP är nu större än Rysslands.

Putins geopolitiska inriktning har varit en katastrof inte bara ekonomiskt utan också utrikes- och säkerhetspolitiskt.

Aggressionen mot Ukraina har gjort att Ryssland har förlorat sin historiskt närmaste granne. Ukraina stod och vägde mellan öst och väst men efter ockupationen av Krim och kriget i östra Ukraina är landet tydligt västinriktat. Georgien har mindre symbolisk betydelse men har reagerat likadant.

Storbritanniens beslut att lämna EU hade kunnat bli en fördel för Ryssland men efter giftattackerna på brittisk mark är relationerna mellan London och Moskva sämre än under det kalla kriget.

Tyskland har historiskt tenderat att prioritera goda relationer med Ryssland men är nu fast beslutet att möta Putins försök att destabilisera väst. Merkels efterträdare signalerar tydligt att hon kraftigt vill stärka försvaret. Resultatet av Rysslands offensiv i Europa är att man på sikt möter ett militariserat Tyskland.

USA har inte bara varit skarpast i sanktionspolitiken utan har också för första gången sedan kalla krigets slut ökat sin närvaro i Europa med förband i Polen och flyg i norra Atlanten, baserat på Island. Obamas ensidigt deklarerade kärnvapenavrustning har vänts till motsatsen.

Nato-länderna har på ett politiskt skickligt sätt placerat trupp i Estland, Lettland och Litauen. Om Ryssland angriper något av länderna hamnar man i direkt konflikt med Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Kanada, USA och ett antal mindre medlemmar.

De nästan-allierade länderna Sverige och Finland har knutit sig närmare USA och Storbritannien, slutit värdlandsavtal med Nato och påbörjat en militär återhämtning som man förhoppningsvis fullföljer. 

Att skrämma grannar har inte varit en bra strategi. Ju mer Ryssland trycker på desto större motstånd möter man. Västs säkerhetspolitiska system har fungerat och det är viktigt att alla håller fast.

Samtidigt ska väst och Europa visa på en annan väg och en annan framtid för Ryssland. Natos mål om ett Europa i fred omfattar Ryssland och även här gäller det att hålla fast.

Sedan några år talar man ofta, och kanske lite för gärna, om Rysslands plan för väst och om rysk påverkan på politiska processer. Putin-regimens mål är att underminera de politiska blocken, EU och Nato, för att skaffa sig handlingsfrihet i ett mer direkt förhandlingsspel med Berlin, Paris och London, samt att försvaga sina närmaste grannar.

Att ryska intressen försöker driva sina agendor är klart, men man ska inte överdriva deras inflytande. Europa och USA har inhemska demoner, en hemkokt populism, egna starka nationalismer och egna traditioner av självrannsakan och maktanalys. En typisk europeisk reflex är till exempel dragningen åt Amerikakritik och att döma ut den egna samhällsmodellen. Det är ett styrkebevis för den liberala demokratin, inte ett hot. Att tidningar, publicister, kulturpersonligheter och forskare gör sig till lojala språkrör åt de egna regeringarna är däremot ett hot.

För Europa är det mycket mer värdefullt att diskutera sitt mål med relationen till Ryssland. Amerikaner har råd med permafrost, de bor på andra sidan oceanen. Européerna har varken råd, tid eller lust med en evig konflikt.

Ryssland har goda förutsättningar att växla över från råvaruekonomi till något bättre, rikare och roligare. Landet har många techfirmor och en urstark ingenjörstradition som fortfarande lockar ungdomar. Bloomberg rankar Ryssland som den 12:e mest innovativa ekonomin i världen.

Den dag Ryssland väljer bort sin exceptionalism och röjer ut rövarkulan ska Moskva välkomnas till det nätverk av städer som är dagens Europa med handel, börsuppgångar, weekendresor, studentutbyten, snabbspårsjärnvägar, toppmöten, konserter och syndiga festivaler. Moskva och Sankt Petersburg är oundgängliga delar av Europa och ska inte stötas bort till Kina.

Sverige är en av de tio största investerarna i Ryssland. Handeln mellan länderna är nu på sparlåga men har stor potential.

Den svenska hållningen till Ryssland bör präglas av fast motstånd mot Putins nuvarande strategi och förhoppning om ljus framtid. Det är bra att den svenska statsministern träffar den ryska ledaren. Löfven representerar en vinnande och ekonomiskt framgångsrik samhällsmodell. Putin den motsatta.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från InvescoAnnons

Tillväxtmarknader står inför uppvärdering

Tillväxtmarknader är lågt värderade i förhållande till aktiemarknader i utvecklade ekonomier. Det borgar för en uppvärdering när väl dollarstyrkan mattas av, enligt Invescos chefsstrateg Paul Jackson.

Invescos chefsstrateg Paul Jackson har för närvarande en defensiv tillgångsallokering. Sedan augusti har han minskat andelen aktier i portföljen till förmån för obligationer och kassa. Däremot har han hållit fast vid en relativt hög allokering till aktier på tillväxtmarknader. För närvarande ligger den på 10 procent av portföljen, varav Kina utgör 4 procent.

Enligt Paul är en relativt låg värdering och goda tillväxtutsikter anledningar till att vara positiv till marknader i tillväxtekonomier.

– Tillväxtmarknader har drabbats hårt av pandemin och politisk osäkerhet, men värderingarna har kommit ned till väldigt attraktiva nivåer. Dessa ekonomier växer snabbare än de utvecklade motsvarigheterna och kan de bara hantera inflationsrisken ser bilden ljus ut, säger han.

Läs mer om Emerging Markets här 

Fortsatt menar Paul att tillväxtmarknader har hämmats av den starkare dollarn, men han ser att denna dollarstyrka kommer plana ut i takt med att den amerikanska centralbanken (FED) visar sig mindre benägen att höja räntor än vad marknaden för närvarande prisar in.

– Mitt huvudscenario är att dollarn planar ut från nuvarande nivå, i takt med att marknaden börjar prisa in en mindre hökaktig FED. Det kommer hjälpa återhämtningen på tillväxtmarknader, i synnerhet på de marknader som har stora dollardenominerade lån, resonerar han.

När det gäller Kina menar Paul Jackson att den svaga utvecklingen för kinesiska aktier som varit starkt kopplat till oro för Xi Jinpings politiska agenda har skapat intressanta köplägen och säger:

– Värderingarna i kinesiska tillväxtbolag har kapats rejält, inte minst har de stora techbolagen pressats. Men tittar man bortom politisk oro så ser den underliggande bilden för dessa bolag stark ut. Jag tror vi kommer komma tillbaka till ett klimat där investerare värderar tillväxt högre igen, och då är dessa bolag mycket intressanta på nuvarande nivåer.

Sammantaget tycker Paul Jackson att tillväxtmarknader ser intressant ut från ett risk/avkastningsperspektiv och han menar att den upplevda risken på dessa marknader har fått för stort fokus.

– Den riskaversion som finns på marknaderna just nu har drabbat tillväxtmarknadsaktier särskilt hårt. Men risker finns överallt och kan man se bortom horisonten finns en god underliggande tillväxt på dessa marknader att få till en historiskt låg värdering, avslutar han.

Vill du veta mer om Invesco? Klicka här 

Om Invesco: 

Invesco Ltd. är en global oberoende kapitalförvaltare. Med ett AUM på drygt 1,3 biljoner USD, 8 000 anställda i fler än 20 länder globalt och nordiskt kontor i Stockholm, levererar Invescos investeringsteam ett omfattande utbud av aktiva, passiva och alternativa investeringsmöjligheter.

Fotnot: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

Mer från Invesco

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Invesco och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera