Annons

Regeringen har för låga kunskapskrav

LEDARE. Pisa-undersökningen om svenska elevers kunskaper borde inte vara någon källa till glädje.

TT skriver att svensk skola höjer sina resultat i de nya Pisamätningarna (2018) i samtliga ämnen (matematik, naturkunskap, läsförståelse) jämfört med förra mätningen 2015. Skolminister Anna Ekström kallar det ”ett styrkebesked”. Alla är glada. Det är bara ett problem. Det stämmer inte, för förändringen är inte statistiskt säkerställd.

Däremot ligger vi över katastrofåret 2012, och på samma nivå som 2006, vilket Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson framhöll vid tisdagens presskonferens. Han sa också att vi är bättre än OECD-snittet. Men varför ska ett rikt industriland nöja sig med att ligga på snittet, före länder med en helt annan ekonomisk situation, som Slovenien, Slovakien, Lettland, Litauen, Ungern, Turkiet och Grekland? Hur tänker Anna Ekström att Sverige ska kunna kalla sig kunskapsnation när man ligger runt snittet i OECD?

Svenska 15-åringar är med flera mått sämre än de var i början av 2000-talet. En väsentligt högre andel klarar exempelvis inte läsförståelsen (det vill säga ligger under nivå 2, som är godkänt, på skalan 1-7). 2018 var 18 procent inte godkända, år 2000 var det bara 13 procent. Mönstret är detsamma i de andra ämnena. Samtidigt som färre är godkända så minskar högpresterarna, exempelvis i matematik, från 16 procent 2003 till 13 procent 2018. 

Jämfört med PISA 2009 har elevgruppen med utländsk bakgrund ökat med nästan 9 procentenheter i Sverige, vilket är en nästan tre gånger så stor ökning som i OECD som helhet. Det är en viktig faktor bakom försämringen, framför allt i läsförståelse. Men dels sänker det bara totalvärdet med 4 poäng, på en nivå runt 500 poäng. Dels är det då desto viktigare att arbeta med beprövade metoder snarare än politiska idéer i klasrummet. 

Peter Fredriksson räknar upp fem punkter som han säger påverkar kvaliteten på undervisningen: ledarskap, kollegialt lärande, uppföljning av resultat, lärarledd undervisning och höga förväntningar på eleverna. Men han utelämnar hur det ska gå till. Det vill säga att problemskolor bör lära sig av framgångsrika skolor. Best practize kallas det i näringslivet.

Det är viktigt att påpeka att Pisa-raset inte bara skedde parallellt med ökad migration. Det är också en successiv effekt av den revolution som nedgraderade lärarna till mentorer och lyfte barnen till självständiga sökare av kunskap. Men alla som kan svenska språket vet att mentorer står bredvid och ger råd, de leder inte arbetet. Och barn är inte mogna att leda sitt eget arbete, de vet inte hur de ska göra och de kan inte avgöra vad som är viktigt. Framför allt inte de som kommer från studieovana hem, eller mer hierarkiska, auktoritära miljöer.

En färsk anekdot från en svensk grundskola är att eleverna, som enligt Läroplanen ska ha inflytande över undervisningen, får rösta om huruvida de ska ha läxor i ett språk. De enas, föga förvånande, om att inte ha det. Följden är att de kommer gå ut högstadiet med sämre språkkunskaper än mer tursamma kamrater som har haft läxor och därmed övat mer.

Läroplanen är sprängfylld av mål om demokrati och rättigheter som hör hemma inom FN. Det är inget fel på dem, men skolan kan inte hantera frågorna. För när Läroplanen skriver att skolan ska ha ”plats för olika åsikter” så mynnar det ut i ifrågasättande av historiska fakta, som att Förintelsen har ägt rum. Man kan inte öppna sådana dörrar om man inte är retoriskt erfaren och kan förklara vad som skiljer åsikter från fakta. Svensk skola riskerar halka ner i det träsk där fakta är alternativa och individuella. Istället för att värna demokratin öppnar skolan för att odemokratiska åsikter, snarare än individer, görs likvärdiga.

När det gäller att förbättra skolresultaten måste arbetet börja i lydnad och en respekt för läraren, som är arbetsledare. Bara så kan det bli arbetsro i klassrummet, och bara då kan barnen lära sig något. Utifrån den metoden skapas mer likvärdiga förutsättningar, oavsett skolans elevsammansättning.

Det är dags att skriva in plikt, ordning och reda i Läroplanen. Samtidigt måste delarna om elevers och föräldrars inflytande strykas. Det kommer underlätta rekryteringen av goda lärare och i förlängningen stärka Sveriges ekonomi.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från RISEAnnons

RISE: Nu behövs fler satsningar på tillämpad AI

Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, och Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.
Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, och Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.

Det svenska näringslivet sitter på datamängderna som krävs för att börja använda AI brett. ”Företagen måste släppa sargen och komma in i matchen nu”, säger Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE.

Artificiell intelligens håller på att demokratiseras och konkretiseras, bland annat genom omtalade tjänster som ChatGPT och Dall-E. Google och Microsoft tävlar om att sätta liknande lösningar på marknaden och investerar mångmiljardbelopp i tekniken.

Enligt Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på RISE, har Sverige vad som krävs för att springa med i AI-loppet. Kompetenssatsningen Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, och det nationella samarbetet AI Sweden har lagt grunden. Nu behöver det svenska näringslivet lägga i en högre tillämpningsväxel.

– Sverige är EU:s fjärde mest digitaliserade land, och vi producerar enormt mycket data. Denna data är en möjliggörare för AI-tekniken. Många har inte riktigt förstått kopplingen där, man tror att AI enbart är något som stora företag experimenterar med. Men vi är alla delaktiga i att producera och konsumera data. Näringslivet deltar alltså redan i AI-utvecklingen, säger Hanifeh Khayyeri och fortsätter:

– Bolagen behöver nu tänka till kring hur de egna datamängderna kan användas för att förbättra och effektivisera verksamheten. Företag som drar nytta av möjligheterna med AI kommer att ersätta de som inte gör det.

Centrum för tillämpad AI

På RISE finns Centrum för tillämpad AI, ett center som i samverkan med aktörer från både privat och offentlig sektor bidrar till utvecklingen av tillämpad AI. På det statliga forskningsinstitutet finns även forskare och experter inom alla områden där AI kan tillämpas på – telekom, energi, transport och samhällsbyggnad för att nämna några exempel.

– Vi använder den unika kombinationen av AI- och domänexpertis som finns inom RISE för att hjälpa näringsliv och samhälle att stärka sin konkurrenskraft och lyckas med den gröna omställningen, säger Olof Mogren, senior forskare och ledare av forskningsområdet deep learning på RISE.

150 AI-projekt

Han ger ett exempel på ett pågående projekt, där AI används för att med exakthet avgöra när ett fjärrvärmenät behöver underhållsinsatser. Lösningen leder till stora kostnadsbesparingar. I ett annat projekt samarbetar RISE med Vattenfall för att med hjälp av AI-teknik undersöka hur tjädrar i närheten av deras vindkraftsanläggningar mår. Utöver dessa exempel pågår ytterligare cirka 150 projekt inom AI-området på RISE.

– Det har gjorts viktiga kunskapsutvecklande AI-projekt i Sverige. Nu behövs storsatsningar på tillämpning, så att vi kan stärka konkurrenskraften. 3 000 personer på RISE kan göra det möjligt, genom skräddarsydda AI-lösningar inom samtliga tillämpningsområden, säger Hanifeh Khayyeri.

Läs mer om Centrum för tillämpad AI och AI-projekt på RISE.

Om RISE  
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RISE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera