Annons

Regeringen bör driva på för fler sanktioner

Under andra världskriget var det USA:s enorma produktionskapacitet som fällde avgörandet i kampen mot Tyskland och Japan.

FÖRLORARE. Ryssland, med president Vladimir Putin, förlorar inte bara på slagfältet. Även i det ekonomiska kriget lider landet nederlag.
FÖRLORARE. Ryssland, med president Vladimir Putin, förlorar inte bara på slagfältet. Även i det ekonomiska kriget lider landet nederlag.Foto:Gavriil Grigorov

Den amerikanska marknadsekonomin anpassade sig snabbt efter krigets behov och framställde fartyg och flygplan i en mängd som landets fiender aldrig kunde matcha.

Samma matematik talar i dag emot Ryssland. Västs sanktioner skapar kaos i landets ekonomi, vilket tydligt illustreras av de krympande lastvolymerna i några av Rysslands viktigaste hamnar. I Sankt Petersburg har mängden containrar som hanteras sjunkit med 85 procent jämfört med i fjol, enligt tankesmedjan Kiel Institute.

Att Rysslands handel med Kina har ökat har inte kunnat kompensera för bortfallet från Europa. Landets totala import väntas i år sjunka med 35 procent, enligt Världsbanken. Exporten krymper nästan lika mycket.

Siffrorna är viktiga. De visar att sanktionerna faktiskt biter, vilket bör övertyga tvivlarna och uppmuntra förespråkarna att fortsätta att pressa Ryssland med ekonomiska medel. När landets ekonomi försvagas minskar Kremls möjligheter att föra krig i Ukraina.

Den ryska maktapparaten har försökt förminska sanktionernas betydelse och hävdat att det mer eller mindre är business as usual i Moskva. Putin har pekat på den starka ryska rubeln som ett bevis för att västs ekonomiska krig är verkningslöst. Det stämmer inte. Landets import blir visserligen billigare, men intäkterna från exporten av olja, som prissätts i dollar, blir lägre. Det landet exporterar utöver fossila bränslen blir mindre konkurrenskraftigt.

Den kanske viktigaste enskilda ”varan” som Ryssland har berövats är halvledare. Bristen på halvledare har skapat stora problem för tillverkningen av hypersnabba ballistiska robotar och avancerade flygplan, enligt USA:s utrikesdepartement. Ryssland har tvingats vända sig till mindre tekniskt utvecklade länder som Iran för att skaffa vapen, exempelvis drönare. 

Trots att intäkterna från olja och gas är betydande kommer den ryska ekonomin att krympa med 5 procent i år, enligt OECD. I tredje kvartalet sjönk BNP med 4 procent, enligt officiella siffror som offentliggjordes på onsdagen. 

Den livlina som intäkterna från fossila bränslen utgör blir allt skörare. Europa håller klokt nog på att fasa ut den ryska oljan och gasen. Det innebär ytterligare ett hårt slag för den ryska råvaruberoende ekonomin. Landets infrastruktur för fossila bränslen är uppbyggd kring att kunderna framför allt finns västerut. Att styra om exporten till Kina och Indien kommer att ta lång tid.

Den ryska ekonomin lider inte bara brist på teknik. Näringslivets bojkott – 1 200 företag har beslutat sig för att dra ned verksamheten eller helt lämna landet – har utarmat utbudet av i stort sett allt. McDonald’s har stängt. H&M har lämnat. Mercedes säljer inte längre bilar i landet. Till och med den schweiziska exporten av exklusiva armbandsur, exempelvis Rolex, har upphört. Många affärer i Moskvas shoppingdistrikt är tomma. 

Sanktionerna har nått ända in i Rysslands finansiella hjärta. 300 miljarder dollar av den ryska centralbankens valutareserv har frusits. Landets viktigaste banker har slängts ut från Swift, det system som världens finansiella institutioner förlitar sig på för internationella betalningar.

Att sanktionerna är så vittgående visar på västs enighet. Precis som i den militära konflikten är det viktigt att vara långsiktig. Tiden och matematiken talar emot Ryssland. Långvarig stagnation innebär att landet försvagas, inte bara ekonomiskt utan också militärt. Det blir helt enkelt för dyrt att hålla igång krigsmaskinen.

Att väst håller trycket uppe mot Ryssland är av avgörande betydelse för krigsutgången. Fler avancerade vapensystem bör skänkas till Ukraina. Och fler och bredare sanktioner bör införas. Om fler länder kan förmås att sluta upp bakom dem skulle effekten bli ännu större. 

Att statsminister Ulf Kristersson ser dessa frågor som en central del av det svenska ordförandeskapet i EU, som inleds vid årsskiftet, är välkommet. Historien visar att ett ekonomiskt övertag är minst lika viktigt som militärt dito om ett krig ska vinnas.

Innehåll från TessinAnnons

Tessin genomför företrädesemission: ”Intresset för fastighetsfinansiering ökar”

Heidi Wik, vd Tessin.
Heidi Wik, vd Tessin.

Sedan starten 2014 har Tessin genomfört över 400 projekt och förmedlat 4,5 miljarder kronor vilket har möjliggjort mer än 8 000 bostäder, fritidsboende och kommersiella fastigheter. Nu genomför de en företrädesemission för att möta marknadens behov.

– Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på fastighetsfinansiering, säger Heidi Wik, vd.

Läs mer om Tessins företrädesemission 2022  

Tessin är Nordens ledande digitala investeringsplattform för utlåning av kapital till fastighetsutvecklingsprojekt. De vill göra fastighetsmarknaden tillgänglig för investerare och samtidigt erbjuda fastighetsutvecklare ett komplement till traditionell finansiering. 

– Under det senaste halvåret har vi förmedlat större volymer kapital än någonsin tidigare. Samtidigt ser vi att intresset för fastighetsfinansiering ökar i takt med att bankerna är mer återhållsamma gällande finansiering av byggsektorn, säger Heidi Wik, vd. 

Sedan 2017 har den genomsnittliga avkastningen på säkerställda lån som förmedlats via Tessins plattform legat på mellan nio och tio procent. Parallellt har bolaget breddat sitt investerarnätverk. Idag har de, förutom 60 000 medlemmar, även svenska och internationella investerare. 

– För att öka vår kapacitet ytterligare har vi målmedvetet fokuserat på att komplettera vårt investerarnätverk med institutionella kapitalkällor. I maj skrev vi till exempel avtal med en större brittisk kapitalförvaltare. De ska investera minst en miljard kronor i lån som förmedlas via vår plattform, över en tidsperiod om tolv månader. Det känns otroligt roligt, säger Heidi Wik och berättar att de har levererat en stabil och kontinuerlig tillväxt tack vare deras privata och institutionella investerare i investerarnätverket.

Under hösten beslutade Tessin att genomföra en företrädesemission om 26,3 miljoner kronor för att möjliggöra fortsatt tillväxt, produktutveckling – och investeringar i den operativa verksamheten. 

– Under den senaste tiden har vi bland annat märkt av en ökad efterfrågan av finansiering till kvalitativa projekt. Med kvalitativa projekt menar vi projekt med goda marginaler. Det tredje kvartalet 2022 ingick vi flera avtal till ett värde av cirka 600 miljoner kronor, säger Heidi Wik fortsätter:

– De kommande kvartalen ser också bra ut. Just ni har vi orderböcker på cirka 850 miljoner kronor. Vi ser mycket positivt på framtiden. En del av vår fortsatta plan framåt är att fortsätta att expandera med fler kapitalkällor för att möjliggöra ett bredare lånerbjudande på befintliga – och nya geografiska marknader. 

Läs mer om Tessins företrädesemission 2022 

 

Mer från Tessin

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tessin och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera