Hoppa till innehållet

Annons

PM Nilsson: Stoppa insektsdöden

LEDARE. Den som kör bil genom Sverige under sommarhalvåret brukar få stanna då och då för att tvätta framrutan ren från krossade insekter. Men de sista åren har fenomenet minskat, eller helt försvunnit. I dag kan man köra mil efter mil genom sommarskymningen utan att krocka med flygfän. Vad har hänt?

 

SKYDDSVÄRD. En ny tysk forskningsrapport visar att insekterna har minskat med 76 procent sedan slutet av 1980-talet. Nu diskuteras ett antal förbud mot kemikalier som misstänks vara orsaken.
SKYDDSVÄRD. En ny tysk forskningsrapport visar att insekterna har minskat med 76 procent sedan slutet av 1980-talet. Nu diskuteras ett antal förbud mot kemikalier som misstänks vara orsaken.Bild: TT

Man ska ta larmrapporter med försiktighet, men i höstas publicerade den vetenskapliga tidskriften PLOS en studie som faktiskt är omskakande och som med råge bekräftar tidigare studier om att främst fjärilar och bin har minskat radikalt.

Ett tyskt forskarteam har samlat flygande insekter sedan 1989 på 63 naturreservat i vad man benämner som typiskt västeuropeiskt fragmentiserat landskap.

Sedan starten har mängden insekter minskat med 82 procent under sommartid, utslaget på helåret med 76 procent. Det är så nära en fullkomlig ekologisk katastrof man kan komma.

Flygande insekter har en central roll för pollineringen. 80 procent av alla vilda växter pollineras av insekter. Bär, frukt och oljeväxter är beroende av insektspollinering och jobbet utförs inte bara av bin, humlor och fjärilar utan av nästan alla flygfän.

I USA har man uppskattat värdet av insekternas pollinering för den amerikanska jordbruksindustrin till 57 miljarder dollar per år.

En annan aspekt är att 60 procent av alla fåglar livnär sig på insekter. Lövsångaren, grönsångaren och deras konkurrenter kanske inte har så stor ekonomisk betydelse, men de skulle vara saknade om de inte sjöng i juni.

Forskarna vill ännu inte peka ut någon orsak, men utesluter förändringar av klimat och landskap. Mätserien innehåller kalla, varma, blöta och torra år i olika kombinationer, insekterna minskar obönhörligen.

Den faktor som återstår och som man vill studera närmare är bekämpningsmedlens roll. Kunskapen behöver fördjupas, men om man finner övertygande samband kan det gå snabbt.

I Sverige används bekämpningsmedel främst i träindustrin för att impregnera och öka hållbarhet, samt i jordbruket för att minska ogräs och öka resistensen mot mögel- och sjukdomsangrepp och ta bort skadeinsekter.

90 procent av alla spannmålsarealer besprutas med ogräsmedel och 60 procent av alla oljeväxtarealer med insektsmedel. Länder med mycket odlingar av frukt, bär och vinproduktion använder avsevärt mycket mer.

Skogsbruket i Sverige använder numera mycket lite bekämpningsmedel. Ungefär 10 procent används i privat bruk.

Bruket av bekämpningsmedel regleras i dag nästan helt av EU, vilket anses ha ökat användningen i Sverige. Några tidigare nationella förbud har tagits bort och det är svårare att införa nya. Men det håller på att ändras.

Förbudslinjen i EU är allt starkare. Ett aktuellt exempel är den långa debatten om glyfosat, mer känt under varumärket och ogräsmedlet Roundup. Det sprutas på nästan all jordbruksmark och är så vanligt förekommande att tre av fyra tyskar har spår av ämnet i urinen. I Sverige sprids 700 ton glyfosat per år och finns numera i hälften av allt grundvatten. En del studier visar att det är cancerframkallande, vilket har fått EU att reagera. Ett förbud har beskrivits som en revolution och ett stort steg mot ett giftfritt europeiskt jordbruk, vilket borde vara svårt med tanke på hur starka jordbruksintressena är. Ändå var man nära ett förbud under hösten, men det sköts på framtiden i väntan på en tysk regering. Den svenska Kemikalieinspektionen vill under tiden ha ett totalförbud för privat bruk.

Hittills har förbud mest diskuterats för att skydda människors hälsa, vilket inte är så konstigt. Men studier visar också att glyfosat har effekter även på insekter, särskilt vattenlevande och bin. I takt med att insektsdöden uppmärksammas får det ökad tyngd. Bland annat har den svenska regeringen tryckt på för att man ska ta hänsyn till insekter.

Ett annat exempel är insektsmedlet neonikotinoider. Det används bland annat för att skydda raps mot loppor och har visat sig vara giftigt för bin. Substansen är nu föremål för en intensiv förbudsdebatt i EU.

Debatten om bekämpningsmedel är slående lik diesel- och plastdebatten. Efter decennier av ineffektiva punktskatter på bränslen tas nu initiativ till totalförbud. Antalet städer som förbjuder diesel är nu så många att man tappar räkningen. Kalifornien diskuterar ett förbud för alla utsläppsbilar. Olika typer av plastförbud finns längs hela världens kuster.

Det kommer att bli likadant med bekämpningsmedel. När allvaret skärps blir förbud lika självklart som de historiska förbuden mot DDT och hormoslyr. Den nuvarande punktskatten på gift är ett sätt för staten att få in pengar, men har sällan någon effekt. Det är mer miljösocialism än miljöpolitik.

För producenter och konsumenter är förbud lättare att förhålla sig till. Det finns ingen tvekan om vad som ska hända, varför man kan anpassa sig.

Grönsångarens sång låter för övrigt som en silverslant på en marmorskiva, lyssna på den i vår.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Ikano BostadAnnons

Därför är föreningslivet så viktigt – för företagen

Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF
Tobias Tegnestrand är klubbchef för Rågsveds IF

Risk för medlemsras i fotbollsklubben i tiderna som råder.

Då fick Rågsveds IF hjälp – från det lokala näringslivet.

– Ett fungerande föreningsliv är avgörande för ett välmående bostadsområde, säger Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Därför satsar Ikano Bostad på socialt engagemang

Bollen i luften. Ett myller av barn och unga på varenda gräsyta Hagsätra IP i södra Stockholm kan erbjuda. Med hösten runt hörnet knackar skymningen på – strålkastarna lyser vid middagstid – och sommarvärmens comeback gör fotbollsträningen oväntat behaglig. Dörren till fiket i klubbhuset går i ett.

– Varje vardagskväll ser ut ungefär så här, det är fullt med barn och ungdomar som spelar fotboll. Det ser likadant ut på varenda av de planer i Rågsved och Hagsätra vi har verksamhet på. Eftersom många inte har tillgång till bil är det viktigt att vi finns inom gångavstånd för alla, säger klubbchefen Tobias Tegnestrand och fortsätter:

– För en del av barnen är tränaren den tryggaste vuxna personen som de har i sitt liv.

Rågsveds IF har över 800 medlemmar – men läget efter sommarlovet var kritiskt. Trots att föreningen har bland de lägsta medlemsavgifterna i huvudstaden hade bara knappt hälften betalat inför höstterminen:

– Det var väldigt alarmerande. När man ser att barn, som man vet brinner för fotboll, plötsligt slutar var vi tvungna att agera, säger Tegnestrand och konstaterar:

– Det ekonomiska läget påverkar oss alla, men de som redan lever på existensminimum har det ännu tuffare nu. Det är de familjerna vi behöver kraftsamla och rikta våra resurser mot.

Ikano Bostad, som förvaltar drygt 1700 bostäder i Hagsätra och Rågsved, har som strategi att aktivt och långsiktigt engagera sig i samhällslivet på de platser där företaget har bostäder. Fokus ligger på att skapa arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och bidra till en meningsfull fritid.

– Viktigast av allt är att de boende mår bra och trivs. Om vi har en attraktiv miljö där folk vill bo, klart det påverkar fastighetsvärden och lönsamhet över tid. Skulle miljön däremot upplevas som otrygg, flyttar man om det går, säger Christian Mariager.

Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.
Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

När fotbollsklubben bad om hjälp valde fastighetsförvaltaren att betala de uteblivna medlemsavgifterna för ungefär 350 medlemmar.

– Vi kan inte ta risken att ungdomarna inte har en meningsfull fritid. Skulle föreningen tappa intäkterna hade de varit tvungna att skära ner i verksamheten. Då tappar unga möjligheten att spela fotboll och träffa kompisar, då tappar vi det gemensamma som skapar harmoni och tillhörighet i området.

Enligt Tegnestrand skapar Ikano Bostads finansiella stöd effekter även på längre sikt:

– Föreningslivet, i synnerhet idrott, ger positiva effekter på både hälsa och skolresultat. Ska man vara krass är barnkonventionen lag sedan 2020, vilket bland annat innebär att barn har rätt till en trygg, kvalitativ och meningsfull fritid för att leva och utvecklas, säger han och lägger till:

– Fler barn i vår verksamhet innebär fler barn som omges av trygga vuxna vilket blir ett skyddsnät mot exempelvis kriminella gäng som utnyttjar barn och unga. Om de inte får spela fotboll och känna tillhörighet när de är tio år, vad händer då när de är femton?

Mariager och Tengestand menar att näringslivet har allt att vinna på att engagera sig lokalt:

– Jag brukar säga att affären i slutändan alltid är lokal. Vi som Fastighetsägare och näringslivet tjänar på att engagera oss och skapa en relation till den plats där vi verkar, säger Mariager och pekar på att näringslivet måste ha en långsiktig syn i frågan:

– Tidsbegränsade projekt i all ära, de tilltag som får bäst effekt är när det finns uthållighet och lokal förankring. Det tror jag fler behöver inse, säger Mariager.

EXTERN LÄNK: Här är Ikano Bostads sociala satsningar

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera