1515
Annons

Ny folkräkning för att rädda välfärden

LEDARE. Myndigheterna vet inte riktigt vilka som befinner sig i Sverige. En nationell folkräkning behöver genomföras för att på ett systematiskt sätt få ordning på folkbokföringen. I höstas sa en riksdagsmajoritet nej till detta, men utan att några andra kraftfulla åtgärder föreslogs.

VEM BOR HÄR? Folkbokföringen är grunden för beskattning, rätt till socialförsäkringar som a-kassa och föräldrapenning eller bidrag som bostadstillägg och garantipension. Uppemot 200.000 personer är skrivna på fel adress, enligt Skatteverket.
VEM BOR HÄR? Folkbokföringen är grunden för beskattning, rätt till socialförsäkringar som a-kassa och föräldrapenning eller bidrag som bostadstillägg och garantipension. Uppemot 200.000 personer är skrivna på fel adress, enligt Skatteverket.Foto:Fredrik Sandberg

Det handlar om vilka som är skrivna i Sverige men i själva verket inte bor här. Och vilka som har skrivit sig på fel adress av det ena eller andra skälet.

I förra veckan skrev Skatteverket i DN om behovet av få rätt att gå in i en lägenhet vid kontrollbesök och att kunna kräva legitimation. Den som flyttar till Sverige bör lämna fingeravtryck. Skatteverket vill också ha större möjligheter till samkörning med andra myndigheters register, och att sekretessen inte ska hindra Skatteverket från att söka i Migrationsverkets register.

Och en häpnadsväckande sak som har fått fortgå: Om man upptäcker att någon har skrivit sig på ens egen adress kan Skatteverket inte rätta till detta om det inte finns någon annan adress att skriva denna person på.

Regeringen sände nyligen ett förslag till Lagrådet om att skärpa reglerna om samordningsnummer (ett slags personnummer) och att alla myndigheter ska vara skyldiga att slå larm om fel i folkbokföringen.

Men det räcker inte. En ny folkräkning behöver genomföras. Det har inte gjorts sedan den utskällda Folk- och bostadsräkningen 1990. Det var en blankett där alla skulle ange hur många rum de hade, vilka de bodde med och vilket slags värmepanna som användes. Flera uppgifter hade myndigheterna redan, vilket vållade kritik. Många vägrade svara, av frihetliga skäl.

Minnet av Folk- och bostadsräkningen får kanske dagens politiker att tveka. Men de borde inte det, eftersom 1990 års räkning var ett utslag av den tidens planeringsideal. Den skulle ge underlag för att bygga det optimala samhället. Att det var ett annat Sverige visar sig på blankettens exempelformulering till rutan om utbildningsnivå: ”postkassörsutbildning”.

Nu har samhället helt andra problem.

Det som är väsentligt nu är skyddet av välfärdssystemen. Oriktig folkbokföring kan leda till åratal av felaktig utbetalning av bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning eller sjukersättning. Eller för den delen felaktiga avdrag för resor eller dubbel bosättning. En person i yrkesverksam ålder som inte bor i Sverige men är skriven här kan få garantipension för de åren, fast utlandsår ska räknas bort.

Svenska myndigheter har en hög serviceambition. Man skriver in sig på Arbetsförmedlingen utan att träffa en levande människa. Med mobilt bank-id kan man lika gärna sitta i utlandet som hemma. Pengarna från a-kassan och från fackets tilläggsförsäkring kommer ändå.

Man ska inte underskatta det negativa signalvärdet av denna ”förenkling”. För personer med brottsliga avsikter kan det bli som en olåst dörr, det är bara att ta för sig. För andra medborgare kan det urholka respekten för välfärdsersättningar, att pengarna kommer lite för enkelt.

Till allt detta ska läggas kaoset med legitimationer som i sin tur ger åtkomst exempelvis till elektroniskt id. Detta har påpekats av statliga utredningar och måste åtgärdas. Körkort bör inte räcka som legitimation. I stället bör det införas en statlig fysisk och elektronisk legitimation, utfärdad av polisen. Detta förslag firar för övrigt strax tvåårsjubileum som ogenomfört utredningsbetänkande.

En del av bristerna i folkbokföringen går att komma åt genom kontroller av misstänkta fall, men det ligger i sakens natur att inga myndigheter i dag kan veta hur omfattande problemet verkligen är.

Därför behövs en storstädning i folkbokföringen. Och den bör ske med fysiska kontroller. Gör förberedelsearbetet nu, och sätt i gång när pandemin är över. Det är ett stort projekt, men det kommer att gå med vinst.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Viktigt med delad vision för hållbara leverantörskedjor: ”Hållbarhet nödvändigt ur ett affärsperspektiv”

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.
Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.

Stora företag har börjat ställa allt högre krav på att hela leverantörskedjan är hållbar. Att jobba med hållbarhet är alltså nödvändigt ur ett affärsperspektiv.

– För oss är det helt avgörande att våra leverantörer delar vår vision om hållbara transportlösningar, förklarar Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania.

Södertälje Science Park erbjuder flera affärsutvecklingsprogram för industriföretag

Inom en snar framtid kommer Scanias lastbilar och bussar inte längre ha avgasrör. Det betyder att mycket av de koldioxidutsläpp som bolaget traditionellt har haft försvinner – men också att nya typer av koldioxidutsläpp uppstår.

– De utsläppen kommer framför allt att komma från leverantörskedjan, vilket innebär att vi behöver fortsätta att ta steg mot ökad hållbarhet tillsammans med våra leverantörer. Tidigare har vi främst fokuserat på de leverantörer vi har direktkontakt med, men nu jobbar vi även med deras underleverantörer. På så vis kan vi hitta de ställen i vårt långa leverantörsled där det stora klimatavtrycket finns, berättar Andreas Follér.

”Vi kommer att arbeta hela vägen ner i gruvorna”

Framöver kommer Scania att fokusera på fyra ”hotspots” för utsläpp i sitt miljöarbete – batterier, stål, gjutjärn och aluminium – som de vill ska vara 100 procent gröna år 2030.

– Det här kommer vi att arbeta med hela vägen ner till gruvorna, till själva råvaran. Vi har en aktiv dialog med leverantörerna och tränar, stöttar och utbildar dem. Vi ser det som att vi gör det här tillsammans, säger Andreas Follér.

– Det är säkert så att vissa leverantörer kommer att falla bort de närmsta tio åren eftersom de inte delar våra hållbarhetsambitioner. Samtidigt arbetar de flesta av våra nyckelleverantörer åt samma håll som oss. Det handlar egentligen inte om att vi ställer de kraven, utan att hela världen gör det, tillägger han.

Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park.
Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park.

Hållbarhetsprogram för företag

Scania är, tillsammans med AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun, huvudpartner till och grundare av Södertälje Science Park, som är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver Södertälje Science Park ett hållbarhetsprogram för små och medelstora företag.

– Många av de företag som deltar i programmet är underleverantörer till större företag. De vet att det är nödvändigt att jobba med omställningen mot en hållbar värld, men vet inte alltid i vilken ände de ska börja. Därför hjälper vi dem att göra en översyn av sitt företag och hur de kan jobba med hållbarhet kopplade till de globala målen, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg vid Södertälje Science Park, och tillägger:

– Det är genom att ställa om till en mer hållbar produktion som de kan fortsätta vara relevanta på marknaden.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet för små och medelstora företag 

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

Kina-risken i Volvo måste tas på allvar

Den kinesiske affärsmannen Li Shufu blev frälsaren när amerikanska Ford hade kört Volvo Cars i botten och bolaget behövde en ny ägare.

RISKFYLLD RELATION. Det kinesiska ägandet i Volvo Cars genom Li Shufus Geely håller på att bli ett allt större problem – inte bara för bolaget utan också för Sverige.
RISKFYLLD RELATION. Det kinesiska ägandet i Volvo Cars genom Li Shufus Geely håller på att bli ett allt större problem – inte bara för bolaget utan också för Sverige.Foto:Maja Suslin

Göteborgsföretaget har efter ägarbytet 2010 stöpts om i snabb takt – från en tillverkare av säkra och lite tråkiga fossildrivna bilar till en global producent av mer eller mindre elektrifierade fordon i premiumsegmentet.

Detta hade inte varit möjligt utan en kapitalstark och långsiktig ägare som Li Shufus Geely.

Men med det kinesiska ägandet kom också en politisk risk, som håller på att bli ett allt större problem – inte bara för Volvo Cars och dess ägare utan också för Sverige. Affärer med Kina är inte längre en företagsintern angelägenhet. Det har blivit storpolitik, i synnerhet i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina och Kinas ovilja att ta avstånd från Putin.

Di har i flera artiklar belyst marknadens tilltagande skepsis mot Volvo Cars. Aktien har i år sjunkit med cirka 40 procent och handlas nu under teckningskursen 53 kronor som fastställdes i samband med börsintroduktionen för knappt ett år sedan.

”En orsak kan vara den kinesiska ägarsituationen och en annan den usla transparensen i Polestar”, skrev Di:s analytiker Magnus Dagel i förra veckan.

Elbilstillverkaren Polestar är ett Volvobolag noterat i USA. Nästan alla aktier ligger på fasta händer, bara 5 procent är tillgängliga för handel för allmänheten. De två största ägarna är Volvo Cars, med 48 procent av aktierna, och Li Shufu, med 39 procent. Bland övriga ägare finns ett antal fonder kopplade till kinesiska städer. Storleken på deras innehav är okänd.

Otydlighet av det här slaget förstärker den oro som redan i utgångsläget är förknippad med ett kinesiskt ägande. Var kommer kapitalet ifrån? Vem står bakom? Inte ens om köparen är ett privat bolag kan man vara säker på att staten inte har ett finger med i spelet.

När Li Shufu köpte cirka 10 procent av Mercedes-Benz Group (tidigare Daimler) 2018 ansåg investmentbanken Bernstein att affären troligen backades upp av ”aktiebolaget Kina”, enligt Financial Times.

Kinesiska företag har de gångna åren systematiskt köpt in sig i västerländska bolag för att få tillgång till ny teknik och know how. Ett av bolagen som har vuxit snabbt och tagit sig in på Fortunes lista över världens 500 största företag är Geely.

Bolaget är en maktfaktor i den globala fordonsindustrin. I portföljen finns utöver varumärken som Volvo Cars, Polestar och Mercedes även AB Volvo, Daimler Truck, Lotus, Lynk & Co och Aston Martin. Geely förvärvade cirka 8 procent av det sistnämnda bolaget i samband med en nyemission i förra veckan.

I stadsdelen Lindholmen i Göteborg har det vuxit upp ett fordonskluster runt Geely. Här finns bland annat det helägda CEVT, China Euro Vehicle Technology AB och Geely Innovation Centre som har plats för 3 500 anställda i helt nya fastigheter.

Fordonsindustrin är inne i ett omvälvande skifte där hybrider, elbilar och självkörande bilar i snabb takt tar över. Den som har ett tekniskt övertag vad gäller batterier, mjukvara, uppkoppling och artificiell intelligens har en stor fördel i omställningen. Detta vet Kina. Landet har stöttat inhemska elbilstillverkare med åtminstone 600 miljarder kronor i form av skattelättnader och finansiering av laddstationer och forskning, enligt tankesmedjan CSIS.

Detta måste Volvo Cars och Sverige förhålla sig till. Geely ser inte bara till Volvos bästa utan även till Kinas bästa. Men det som är bra för Kina är nödvändigtvis inte bra för Volvo, vilket landets agerande i Ryssland efter krigsutbrottet har visat. 

Medan väst har infört sanktioner mot Ryssland har Kina fortsatt att handla med landet. Till skillnad från företagen i väst är de kinesiska kvar i Ryssland. Ett av dem är Volvo Cars ägare, Geely. Genom att fortsätta exportera bilar till Ryssland bidrar Geely till att underminera effekten av västs ekonomiska krig mot Putin. Volvo-teknik hamnar i Ryssland. 

Det kinesiska ägandet i Volvo Cars är en risk som den tillträdande svenska regeringen måste ta på allvar. Situationen kan dessutom snabbt förvärras, till exempel om Kina invaderar Taiwan. Volvo Cars är Sveriges största arbetsgivare. Bolagets produkter, teknik och kunnande är ett nationellt intresse. Allt detta äventyras om en storskalig konflikt utbryter mellan Kina och väst. Regeringen måste vara beredd att vidta exceptionella åtgärder för att säkerställa kontrollen över Volvo Cars om detta ”värsta-scenario” blir verklighet.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera