Annons

Näringslivet bör ta initiativet om euron

Veckan började med en bottennotering. Kronkursen hade fallit till sin lägsta nivå mot euron sedan 2009.

BORDE VARA FLER. Carl-Henric Svanberg, Christer Gardell och Mikael Staffas har börjat diskutera fördelarna med att gå över till euro som valuta. Men fler företagare och företagsledare bör delta. Politikerna kommer knappast, av historiska skäl, att själva ta initiativ till en debatt om en euroanslutning.
BORDE VARA FLER. Carl-Henric Svanberg, Christer Gardell och Mikael Staffas har börjat diskutera fördelarna med att gå över till euro som valuta. Men fler företagare och företagsledare bör delta. Politikerna kommer knappast, av historiska skäl, att själva ta initiativ till en debatt om en euroanslutning.

Den svaga kronan har öppnat för en ny debatt om svensk anslutning till euron. Ägarprofilen Christer Gardell och AB Volvos ordförande Carl-Henric Svanberg har nyligen pläderat för euron, och de får stöd i sin argumentation från Bolidenchefen Mikael Staffas.

Det har gått 20 år sedan folkomröstningen om euron, och linjen ”vänta-och-se” (ett vanligt resonemang på nejsidan) måste nu anses passerad. De värsta farhågorna om att europrojektet skulle krascha har inte besannats. Kronan har inte blomstrat under åren i utanförskap, och företagen har inte fått den uppenbara hjälp av en rörlig valuta som det talades om vid tiden för euroomröstningen. Exportindustrin är också i ökad utsträckning en importindustri, eftersom komponenter tillverkas i olika delar av världen.

Det är näringslivet som bör ta ledartröjan i den nya debatten om svensk euroanslutning. En uppenbar anledning är givetvis att det i stor utsträckning är företagen det handlar om. Vad företagsledare anser har betydelse, och de har ett ansvar att föra processen framåt genom opinionsbildning.

Men det finns ännu ett skäl. Näringslivet bör sätta i gång debatten för att politikerna knappast kommer att göra det på egen hand. Frågan har i många år ansetts död efter nejet i folkomröstningen. Ledande politiker är rädda för att trampa fel i relation till opinionen.

För partierna är det en grannlaga fråga. Fyra partier var positiva till en euroanslutning vid tiden för folkomröstningen (Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna). Tre var emot (Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet). Vilken ståndpunkt alla dessa partier skulle ha vid en ny eurodebatt är möjligen en annan sak.

Sverigedemokraterna är negativa till euron.

Det är begripligt att finansminister Elisabeth Svantesson i måndagens Di svarade på frågan så här: ”Det finns inte på bordet att förbereda för euron, nej.”

Att lyfta på locket för en ny eurodebatt kan leda till att nejpartier låser fast processen redan på ett tidigt stadium. Sverigedemokraterna är en del av regeringsunderlaget, vilket kan försvåra för Moderaterna att driva frågan.

Om Moderaterna och Socialdemokraterna gör gemensam sak om en svensk euroanslutning kan följden bli att Sverigedemokraterna profilerar sig som det stora nejpartiet. Med det scenariot skulle nästa riksdagsval riskera att bli ett slags folkomröstning om euron.

Det var fel att hålla en folkomröstning om euron. Sverige hade redan 1994 röstat för EU-medlemskap, och där ingick planerna på en gemensam valuta. Maastrichtfördraget, där grunden för valutaunionen fanns, hade antagits 1993. Sverige begärde inte något undantag från det i samband med medlemskapsförhandlingarna, något som Danmark har.

Det blev dock oundvikligt efter att moderatledaren Carl Bildt i en riksdagsdebatt 1997 sa att han ville ha en folkomröstning om valutaunionen. Efter det var det givetvis svårt för honom själv och för andra politiker som var positiva till euron att förespråka ett annat tillvägagångssätt.

Om näringslivet kan ta initiativet och markera varför en anslutning är viktig för svenska företags konkurrenskraft kan processen underlättas. I bästa fall kan dels Sverigedemokraterna svänga (som de gjorde om Nato), dels kravet på en ny folkomröstning undvikas.

Det finns en opinionsmässig öppning just nu. När kronan senast var så här svag, 2009, var euroopinionen tillfälligt mycket stark och det var fler som var för än emot. Detta visar att valutakursen påverkar människors uppfattning i denna fråga.

När debatten väl är i gång kan partierna tillsätta en parlamentarisk utredning i frågan, som kan arbeta ungefär som en försvarsberedning. Alltså klara ut hur en svensk euroanslutning skulle kunna gå till och komma med ett förslag om att Sverige ska gå från en kroniskt svag valuta till en stabil och förutsägbar. Och att Sverige ska flytta från periferi till centrum i EU.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från XledgerAnnons

Så tacklar han utmaningarna i tuffa rollen: ”Kärnan i beslutsfattandet”

Jonas Alfredson och Rickard Mauritzon.
Jonas Alfredson och Rickard Mauritzon.

Glöm myten om en robot som mekaniskt hamrar ut siffror.

Dagens ekonomichefer styr strategi, analyser – och är kanske den viktigaste rådgivaren till vd.

– Det är mer en strategisk roll för att hjälpa bolaget framåt, att vara ett beslutsstöd till företagets ledning, säger Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Samla allt i ett system – så funkar det

Som en brandvarnare. Så beskriver Lumeras business controller Rickard Mauritzon ekonomichefens roll i det moderna bolaget.

– När allt rullar på är ekonomichefen mer i bakgrunden, men om något inte fungerar ska jag kunna föra en dialog på en så pass strategisk nivå så att alla förstår vad som behöver göras. Precis som en brandvarnare kan rädda ditt liv så räddar en bra ekonomichef pengar och jobb, säger han.

Hos Lumera, som utvecklar och driver system inom liv- och pensionsförsäkringar åt flera stora marknadsaktörer, har Jonas Alfredson brandvarnarens roll. Han roas av liknelsen:

– Haha, ja så kanske man kan säga. Vi på ekonomiavdelningen kan lägga grunderna och göra analyserna, sedan ska ju det operativa genomföras. Leverans måste ske på andra delar också, men vi är absolut en stödfunktion.

Alfredson konstaterar samtidigt att arbetsuppgifterna för en ekonomichef förändrats på senare år, något han tror är tätt sammankopplat med teknikutvecklingen hos dagens affärssystem:

– Den största förändringen är automatiseringen, man hanterar mycket färre praktiska frågor. Istället kan vi lägga den tiden på analys. En annan stor förändring är omvärldsanalys, saker förändras snabbt. Det är faktorer vi behöver följa för att kunna planera för olika scenarion.

Till sin hjälp har har Alfredson hjälp av flera programvaror där affärssystemet Xledger, som han beskriver som en mycket viktig pusselbit i verksamheten och en mycket viktig del i beslutsfattandet.

– Det är kärnan i beslutsfattandet. Om jag pratar specifikt om Xledger använder vi i princip alla delar av programmet. Det är en jättefördel att man slipper använda andra system utan kan ha allt från projektredovisning, tidrapportering till fakturahantering på samma ställe, säger han.

När Lumera bestämde sig för att byta affärssystem tittade man på flera alternativ. Det som slutligen fällde avgörandet var Xledgers molnlösning – där allt som behövs är en internetuppkoppling:

– I stora drag var det cloud-miljön som var avgörande. Vi slipper ha egna intranät och liknande för att hantera alla flöden, utan alla siffror ligger i molnet. I kombination med starka verktyg för att ställa upp scenarion och forecasts ger det oss bättre underlag, säger Mauritizon.

Han menar att det finns goda ekonomiska skäl för företaget att lägga stort fokus på såväl affärssystem som ekonomichefens roll:

– För oss är det en viktig framgångsfaktor att ha ett bra affärssystem som stöd för att kunna leverera enligt våra mål. Det ger oss möjlighet att ha bra kontroll över verksamheten och vara effektiva, idag och i framtiden.

Få insikter om hela din verksamhet – i realtid

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera