Annons

När klimatmål är viktigare än klimatet

LEDARE. På fredagen meddelade miljöminister Isabella Lövin (MP) att regeringen tar över frågan om Preemraffs utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen ska göra färdigt sin handläggning, utfärda ett utlåtande men inte en dom. Själva beslutet om raffinaderiet ska tillåtas ska i stället fattas av regeringen.

Isabella Lövin.
Isabella Lövin.

Isabella Lövin motiverade övertagandet av frågan med att det nya raffinaderiet skulle minska möjligheten för Sverige att nå klimatmålen. 

När nu regeringen ska besluta i själva tillståndfrågan blir den med nödvändighet mer politisk än om domstolen hade fått fälla det slutliga avgörandet. Preemraff har fått ja till utbyggnaden i lägre instans, men nu kan alltså miljöprövningen komma att ske utifrån helt andra kriterier än de som finns i miljöbalken.

Men klimatmålen bör inte få avgöra detta. Man minskar inte mängden utsläpp genom att säga nej till ett raffinaderi som då skulle byggas någon annanstans. Det är transportsektorns behov som styr. Och denna sektor är under stark omställning, men exempelvis inom sjöfarten kommer det att ta tid, och under överskådlig tid kommer fossilt bränsle att dominera.

Dessutom, i den nya anläggningen ska Preemraff producera ett bränsle som är mer energieffektivt och mindre svavelhaltigt. Koldioxidutsläppen i användarledet kommer att minska med dessa nya produkter. Och Preemraff tänker införa infångning och lagring av koldioxid i samband med utbyggnaden.

Brofjorden, norr om Lysekil, är dessutom en mycket lämplig plats för bränsleproduktion. Det är en bred och djup fjord med Sveriges näst största hamn som kan emot riktigt långa tankfartyg. Området har klassats som riksintresse för industri- och bränsleproduktion. Det är alltså ett område med begränsade miljörisker.

Om regeringen säger nej till utbyggnaden så sker det för att klimatutsläppen i Sverige inte ska öka med 1,7 miljoner ton koldioxid. Det blir lättare att klara det svenska klimatmålet.

Men utsläppen globalt kommer inte att minska. Så blir det när klimatmålen är viktigare än klimatet. 

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera