Minoritetsintressen ska inte styra arbetsrätten

LEDARE. Förhandlingarna om ett nytt övergripande avtal på arbetsmarknaden är i ett slutskede. Om parterna kommer överens om att göra arbetsrätten mer flexibel, och om det dessutom är en bra helhetslösning, är det betydelsefullt. 

BALANS. Det är angeläget att arbetsrätten blir mer flexibel. Men det ska ske på rätt sätt, och det ska inte styras av minoriteter inom fack eller politik.
BALANS. Det är angeläget att arbetsrätten blir mer flexibel. Men det ska ske på rätt sätt, och det ska inte styras av minoriteter inom fack eller politik.Foto:Bertil Ericson / TT

Regelverket måste förnyas kontinuerligt, och kan det ske utan svåra konflikter i den politiska sfären eller mellan parterna är det bra för svensk konkurrenskraft. Men förloppet har varit rörigt och styrt av minoritetsintressen inom politik och fackföreningsrörelse. 

Lagen om anställningsskydd, las, infördes på 1970-talet. Den blev då ett avsteg från den svenska modellen, som går ut på att arbetsgivare och fack själva kommer överens om spelreglerna på arbetsmarknaden utan inblandning av politikerna.

Las innebar en förskjutning av maktbalansen till fackets fördel eftersom det är facket ensamt som avgör om det ska göras avsteg från lagen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det ligger i sakens natur att facket inte ger upp denna maktställning lättvindigt.

Det finns en rimlighet i att politikerna tar ansvar för att åtgärda en lagstiftning som inte längre anses fungera. Men trots denna logik överlåts åt parterna att lösa frågan om ökad flexibilitet. I likhet med tidigare stora processer behövs dock ett politiskt tryck för att svåra förhandlingar om arbetsmarknadsregler ska nå i mål.

De pågående förhandlingarna har ett dubbelt problem. Det ena är att det är en liten minoritet i riksdagen som har drivit fram processen. Kravet på ändrad arbetsrätt har tvingats in i regeringssamarbetet och det stora partiet, S, är ovilligt. Det politiska ultimatumet ställdes i januariöverenskommelsen och var olyckligt formulerat med alltför stor vikt vid just turordningsreglerna vid arbetsbrist. 

Det andra är att några enskilda fackförbund inom LO har ställt hårda krav, och tvingat fram att det viktiga uppsägningsbegreppet ”saklig grund” inte ska få diskuteras. Det här är förhandlingar för hela arbetsmarknaden, och LO omfattar bara hälften av fackmedlemmarna. Bland de protesterande LO-förbunden finns ett av de stora, Kommunal. Men det måste sättas i perspektiv. Kommunal har inte fler medlemmar än Centerpartiet har väljare.

Det är inte turordningsreglerna som är det stora bekymret med las. Problemet är de uppsägningsregler som brukar förknippas med ”saklig grund”, att det är så dyrt och besvärligt att säga upp någon av andra skäl än arbetsbrist. Det lagförslag som ska gälla om parterna inte lyckas är tänkt att hantera detta problem.

Om parternas förslag inte kommer att ta itu med frågan om ”saklig grund” blir det ett dåligt förslag. Kanske kan det vägas upp om förhandlingsresultatet inkluderar en lång rad andra förslag som ska underlätta rörlighet på arbetsmarknad, som nya omställningsåtgärder.

Sverige har en väl fungerande arbetsmarknad, minimalt med konfliktdagar och inga vilda strejker. Anställningsreglerna har bidragit till ett frimodigt arbetsliv där medarbetare törs säga emot. Det har sannolikt också bidragit till bättre chefer som måste övertyga sin motpart om att besluten är bra för företaget.

Partssystemet skapar dock en insider–outsider-problematik. De som inte har en reguljär anställning får inte del av alla skyddsregler, och det är en hög tröskel att ta sig in.

Tanken är att parterna ska åstadkomma de förändringar som behövs för att systemet ska utvecklas. Parterna har mycket att leva upp till, särskilt mot bakgrund av det höga tonläget mot EU-kommissionen som vill lagstifta om minimilön. Argumentet är att i Sverige tar arbetsgivare och fack hand om problem förhandlingsvägen. Och då bör de visa det även i detta fall.

Men beställarrollen är otydlig. Varför ska parterna förhandla om las just nu? Jo för att en mindre del av ett regeringsunderlag har arbetsrätten som profilfråga (dessutom med en fixering vid just turordningsreglerna). Det underlättar inte förhandlingsdisciplinen.

Det brukar ta tio år efter att en så här betydelsefull förhandling har kraschat innan parterna får kraft att börja på nytt. Därför ska vi hoppas att parterna har något stort att presentera under den kommande veckan.

 

 


Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

- Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå klienter genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

- Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

- Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta om Howden M&A

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?