1515

Miljöpartiet är ett hot mot EU:s klimatarbete

LEDARE. Turerna kring Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har pågått sedan 2016 när ärendet först hamnade hos mark- och miljödomstolen.

KLIMAT. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om Preem, men det är regeringen som ska ta ett beslut. I bakgrunden spökar Miljöpartiets förkärlek för nationella utsläppsminskningar.
KLIMAT. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om Preem, men det är regeringen som ska ta ett beslut. I bakgrunden spökar Miljöpartiets förkärlek för nationella utsläppsminskningar.Foto:Henrik Montgomery/TT

Konflikten var väntad. Raffinaderiet har väckt känslor sedan 1970-talet när det startade vid Brofjorden norr om Lysekil.

Det som Preem söker är tillstånd för en anläggning som ska omvandla tjockolja till drivmedel. Den nya anläggningen ska också möjliggöra framställandet av förnybara drivmedel. Utbyggnaden skulle innebära att Preem blir Sveriges största utsläppskälla, med en beräknad utsläppsökning på en miljon ton koldioxid per år.

På måndagen nådde historien ett avgörande skede när Mark- och miljööverdomstolen gav sitt yttrande i frågan. Den slog fast att Preems ansökan är tillåtlig. Den juridiska prövningen har nått vägs ände. Nu väntar den politiska. Regeringen beslutade förra året att den, ”på grund av de stora klimatpåverkande utsläpp som den planerade verksamheten kan antas medföra”, ska bestämma om tillåtligheten av verksamheten, inte domstolen.

Att regeringen väljer att sätta sig över det juridiska systemet och därmed utmana de rättsliga principerna är i sig oroväckande. Det är dessutom anmärkningsvärt att den väljer att göra det i en fråga som ska ligga utanför nationella ingripanden.

Preems anläggning är en av drygt 750 stycken i Sverige som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det gemensamma systemet kom på plats 2005 för att säkerställa att utsläppsminskningar sker på ett kostnadseffektivt sätt inom unionen. Taket för de totala utsläppsrätterna sänks med tiden, därmed minskar också utsläppen.

Det är ett effektivt system som fungerar och bör värnas. Klimatfrågan är ett problem som inget enskilt land kan lösa. Under 2019 minskade utsläppen inom systemet med 9 procent jämfört med 2018. Systemet har dessutom stramats åt genom en ökad takt på sänkningen av taket och en reserv som korrigerar antalet utsläppsrätter.

Sverige slår sig ofta för bröstet när det gäller höga klimatambitioner, men bidrar nu i praktiken till att underminera EU:s främsta styrmedel för att minska klimatpåverkan. En gemensam hantering av utsläpp måste överordnas regeringens, och i synnerhet Miljöpartiets, förkärlek för nationella utsläppsminskningar och snäva klimatmål.

Motsättningen från regeringen sida framstår snarare som en prestigefråga för Miljöpartiet - som gärna inte summerar sin tid i regeringen med ökade utsläpp i Sverige, oaktat utvecklingen i resten av världen - än omsorg för klimatet och effektiva system för att värna det.

Att Preem omfattas av utsläppshandeln var även en avgörande del i Mark- och miljööverdomstolens yttrande. Det har i målet argumenterats för att miljöbalkens så kallade stoppregel skulle användas för att förbjuda verksamheten, med hänvisning till koldioxidutsläppen. Genom stoppregeln får en verksamhet som kan skada människors hälsa eller miljö endast bedrivas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Det höll inte enligt domstolen, som ”vid en systematisk och ändamålsenlig tolkning av det svenska regelverket och med beaktande av EU-rätten kommit fram till att koldioxidutsläpp från en verksamhet som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem inte bör läggas till grund för tillämpning av stoppregeln”.

Mark- och miljööverdomstolen menar vidare att Sveriges klimatpolitiska ramverk från 2017 inte kan användas för att reglera utsläpp från verksamheter som omfattas av EU:s utsläppshandel - trots att man dumt nog har mål som även innefattar dessa sektorer. De utsläppen ska helt enkelt regleras på EU-nivå.

Nationalism bör inte styra klimatfrågan. Det är en utmaning som kräver ett gränsöverskridande perspektiv. Det är genom att värna gemensamma system, i takt med en ökad elektrifiering, som utsläppsintensiv industri kommer fasas ut i och utanför Sverige. Man kan undra hur Miljöpartiet tänker sig att de någonsin ska kunna inge förtroende i sin paradfråga, när partiet helt saknar förståelse för klimatproblemet.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?