ANNONS:
Till Di.se

Lotta Engzell-Larsson: Staten bör inte driva fram prisras

LEDARE. Finansinspektionen (FI) är nu nära att sjösätta steg tre i det åtgärdspaket som ska bromsa hushållens skuldsättning på bostadsmarknaden. 

Det första steget togs 1 oktober 2010, då bolånetaket infördes. Det innebär att man inte får låna till mer än 85 procent av fastighetens marknadsvärde.

Den 1 juni 2016 kom amorteringskravet. Nya bolån med över 70 procents belåningsgrad måste amortera minst 2 procent per år, den som har under 70 procent ska amortera minst 1 procent ned till 50 procents belåningsgrad.

Den 13 november fattar FI:s styrelse beslut om att föreslå regeringen att den som lånar mer än 4,5 gånger bruttoårsinkomsten måste amortera ytterligare 1 procentenhet, i tillägg till tidigare krav. Detta ska gälla från 1 mars för att ge aktörerna tid att förbereda sig.

Utöver detta tillämpar bankerna själva ett skuldkvotstak, som innebär att kunden inte får låna mer än 4-6 gånger bruttoinkomsten, nivån varierar mellan bankerna och kunderna.

Men FI:s förslag bör inte införas alls. Ett viktigt skäl är att det har gått för kort tid sedan den senaste begränsningen infördes, dess fulla effekt har inte slagit igenom. Samtidigt finns sedan i somras tydliga tecken på att bostadsmarknaden håller på att kylas ned. Staten bör inte driva fram ett prisras.

Staten bör över huvudtaget inte ha åsikter om prisnivåer. Det tål att upprepas att till skillnad från i USA är de svenska hushållen evigt ansvariga för sina skulder, även om banken tar bostaden, säkerheten, ifrån dem.

Andelen nya bolånetagare som amorterar ökade från 44 procent 2011 till 67 procent 2015, alltså redan innan FI:s första amorteringskrav kom.

Orsaken till de snabbt stigande priserna är främst att efterfrågan är större än tillgången, men också de ultralätta räntorna och den subvention som ränteavdraget innebär. En successiv begränsning av ränteavdraget är bättre än olika skuldbegränsningar.

Slutsatsen är också att det behövs fler billiga hyresrätter. Man ska inte vara tvingad att köpa sin bostad. Det blir en omöjlig situation för unga, låginkomsttagare och de som vill ha ett tillfälligt boende.

Standarden måste anpassas så att människor har råd att bo samtidigt som det är en lönsam affär för fastighetsägaren. Minska boytan, välj billigare golv, och ersätt kakel med våtmattor. 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies