1515

Lotta Engzell-Larsson: Lika villkor krävs i Kina

LEDARE. Det totala värdet på företagsaffärer låg 2017 för fjärde året i rad på över 3000 miljarder dollar (Thomson Reuter/ft.com 28/12).

Kinas president Xi Jinping.
Kinas president Xi Jinping.Bild:Mark Schiefelbein/TT

Siffrans storlek gör den svår att förhålla sig till, men den betraktas som historiskt hög.

USA är fortsatt helt dominerande inom förvärv och fusioner och stod för 43 procent av hela summan. Alla världens länder gör mest affärer på hemmaplan (både räknat som antal och värde), men USA är den som förvärvar mest utomlands, framför allt i Europa. Kinas förvärv i Europa motsvarar värdemässigt mindre än en fjärdedel av de amerikanska.

Samtidigt ligger Kinas andel av utländska investeringar i EU från icke-EU-länder enligt Eurostat endast på runt 0,5 procent under perioden 2012-2014. Tillsammans med Hongkong är andelen 2 procent. Detta ska jämföras med USA som under samma period står för drygt 41 procent. Andelen har förstås ökat sedan 2014, men knappast till några hotfulla nivåer.

Om man tittar på kinesiska direktinvesteringar i Sverige 2014-2016 (alltså inte bara förvärv som rapporten ovan visar) så är trenden tydlig. De understiger enligt Kommerskollegiums statistik konsekvent de svenska i Kina, räknat i kronor. Sannolikt rör det sig främst om investeringar i befintlig verksamhet, därför syns de inte i Financial Times rapport om företagsförvärv. Geelys köp av Christer Gardells aktier i Volvo AB lyfter förstås beloppen för 2017, men det är en enskild händelse.

Sett till tillgänglig statistik är alltså bilden av att Kina håller på att ta över Europa och Sverige inte sann. Det är mer en känsla. Men det finns obalanser.

Kina köpte 2017 bolag för större belopp än landet sålde egen verksamhet på alla enskilda marknader utom den japanska. Större utflöde än inflöde av kapital. Detta är haken, och det som retar upp motparterna i Europa och USA. Kanske framför allt det faktum att Kina är det enda land som har gjort större förvärv i USA än tvärtom.

Kritikerna har en poäng. Kina är inte ensamt om att ha restriktioner när det gäller utländska bolags möjligheter till förvärv. Men de är betydligt mer omfattande, det saknas en ömsesidighet. Samtidigt som Kina de senaste åren har investerat tungt i infrastruktur utomlands, så har de själva generella restriktioner för utländskt ägande i sektorn, exempelvis inom flyg och energi.

Mer anmärkningsvärt är att även i exempelvis revisionsfirmor och biografer måste en kines kontrollera verksamheten. Utlänningar får inte heller äga mer än 49 procent i fondbolag, eller mer än 50 procent i försäkringsbolag. Dessa restriktioner går bortom traditionella säkerhetsfrågor.

Regimen ser hela tiden över marknadsbegränsningarna, men det måste gå snabbare. Utländska företag borde få verka på samma villkor som inhemska. Som det är nu kommer hela tiden rapporter om hur de diskrimineras av myndigheter. En annan central fråga är att regimen måste göra ägande och finansiering mer transparent.

Det kan vara svårt även i Sverige och EU att spåra vem som står bakom ett bolag. Men det inte rimligt att det som i Kina är staten som sopar igen sina spår. Ett statligt ägande måste synas i böckerna. Banksystemet är statligt/regionalt, slutet och helt dominerande, utländska banker utgör mindre än två procent av marknaden. Det innebär att stat och bank kan agera helt anonymt tillsammans.

Kina bör också upphöra med sina räddningsaktioner för att styra valutans värde. Det skadar investerarnas förtroende när regimen plötsligt, som för ett år sedan, stoppar internationella koncerner från att ta hem utdelningar från sina kinesiska dotterbolag. Samtidigt och i samma syfte stoppades en del kinesiska bolag som ville köpa företag utomlands.

Kinas ekonomi är en ovanlig hybrid, eftersom regimen lyckats öppna sig för marknadsekonomi stegvis med bibehållen politisk kontroll. Experimenten sker framför allt i elva utvalda frihandelszoner, bland annat Shanghai. Men det är dags att öka takten och omfattningen om stämningen på internationella möten som WTO ska bli bättre.

I takt med att ekonomin mognar blir det svårare för regimen att få ut fördelarna av marknadsekonomin när den fortsätter att styra med planekonomiska medel. Det kommer att krävas en demokratisering och oberoende institutioner för att hålla marknadens förtroende och tillväxten uppe. Landet måste anpassa sina regler till den globala marknaden om den vill vara en betydande spelare där. Regimen vet att en god ekonomi är nyckeln till politiskt inflytande, och det är tydligt att målen för ekonomiska reformer och tillväxt ofta krockar med nationella hänsynstaganden, partipolitiska och säkerhetsfrågor i mycket vid bemärkelse.

Kina har hittills, i kraft av sin storlek och en tydlig strategi, haft en god tillväxt trots många brister. När de nu går in i nästa fas har ribban höjts.

Samtidigt bör Sverige se det som en styrka att kapital söker sig hit. Vi är duktiga på att driva företag och skapa värden. Den förmågan försvinner inte när ett etablerat företag köps upp. Antalet företag i världen är inte förutbestämt, och ekonomi är inget nollsummespel. Marknadsekonomins och demokratins stora styrka är att de är anpassningsbara, tillsammans finner de hela tiden nya vägar framåt.

Västvärlden måste fortsatt våga lita på att frihet skapar god ekonomi, vilket ger resurser att säkerställa tillräcklig makt för att kunna försvara friheten.


Innehåll från System Edström BilinredningarAnnons

Bilinredning som är både säker och klimatsmart

System Edström skapar mobila arbetsplatser som är trygga och säkra för hantverkare. Bland användarna finns alla som har transportbilen som arbetsplats, allt från enmansföretag till företag med stor och varierad bilflotta. För att göra den kommersiella fordonssektorn mer grön satsar System Edström på att tillverka bilinredning med miljö och klimatpåverkan i fokus. 

Utmaningar när man ska utrusta sin transportbil handlar om allt från hur man ska inreda så att det som man behöver ha med sig på en typisk arbetsdag får plats till att verktyg och inredning sitter fast på ett säkert sätt i bilen. Men en aspekt som idag är minst lika viktig som säkerhet är hållbarhet. En bil som är smart utrustad med väl avvägda materialval väger mindre och förbrukar mindre drivmedel. Dessa två aspekter, klimatpåverkan och användarsäkerhet, är bilinredarna på System Edström experter på. 

– Alla dessa utmaningar kontaktar man gärna oss för att få hjälp med. Vi är som spindeln i nätet då det är många aktörer som är med i processen att få ihop en, för slutkunden, rätt anpassad transportbil. Det är vanligt att man redan vid bilköpet vet till exempel vilka verktyg som kommer transporteras under arbetsdagen och slutkunden vill att utrustning som håller bilen säker och organiserade finns på plats från dag ett. Därför är vi inblandade i hela kedjan, från att se till slutkundens inledande behov tillsammans med biltillverkarna och bilhandlarna till leverans av en färdigutrustad bil, säger Anna Ramebäck Marmeys, Head of Sales.

Kunskap som bidar till en mer hållbar sektor

För att driva branschens fokus mot att tillverka bilinredning mer miljövänligt krävs både ambition och eftertanke. System Edström är marknadsledande i Norden och har tagit fram Den Gröna Rapporten som berättar hur bolaget sedan 2017 genomgått ett förändringsarbete. Bland annat kan man under åren se hur produkternas vikt har minskat med 65 ton per år vilket kraftigt minskar koldioxidutsläppen.  

– När vi inledde ett övergripande förbättrings- och förändringsarbete gällande våra produkter såg vi möjligheten att även inkludera hur vi kan reducera vårt klimatavtryck. Med Den Gröna Rapporten visar vi hur vi har kunnat göra stora förändringar för en ökad hållbarhet. För oss började hållbarhetsresan med ett färgbyte till grönt, som många förknippar med miljö. Alla små saker som vi gör har bidragit till en mer hållbar sektor och med rapporten vill vi visa och inspirera andra i branschen så att slutanvändaren får en bra produkt som har ett litet klimatavtryck, säger Anna Ramebäck Marmeys.

Bilinredning som tillverkas miljömedvetet

Ett ytterligare led i att tillverka bilinredningen mer miljövänligt är att välja klimatsmarta material och placera produktion och lager i Sverige. System Edström har exempelvis valt att arbeta med svenskt stål och försöker att frångå plast så mycket som möjligt i exempelvis emballage.

– Ska vi använda till exempel aluminium, som har ett högra koldioxidutsläpp än svenskt stål, ska det vara för att vi ser en tydlig fördel med just aluminium. Vi är inte restriktiva med vilket material vi använder, utan är restriktiva med att välja det material som gör bäst nytta ur både användarsynpunkt och klimatpåverkan, säger Anna Ramebäck Marmeys. 

Om System Edström
System Edström tillverkar och säljer flexibel bilinredning till transportbilar. Marknadsledande i Sverige och finns representerade flertalet länder i Europa. Våra produkter säljs och monteras i huvudsak genom en av våra 150 påbyggare runt om i Europa eller via närmaste transportsbilhandlare.

www.systemedstrom.com

Se filmen om Team Edström 

info@edstrom.se
010-102 95 00

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med System Edström Bilinredningar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?