1515

Lotta Engzell-Larsson: Höjd skatt på kapital ger ingen effekt

LEDARE. Svenska entreprenörer levererar. När Financial Times den 30/4 presenterade sin lista över Europas 1.000 snabbast växande företag fanns 16 svenska bolag med. 

Foto:Adam Ihse/TT

Financial Times mäter bolagens intäktstillväxt mellan 2013 och 2016, men alla bolag är inte unga, många har verkat i 10-30 år, det äldsta sedan 1977.

Tyskland, med Europas största befolkning, 83 miljoner invånare, har flest bolag på topplistan, drygt 200. Därefter kommer Storbritannien och Frankrike. De tre länderna dominerar också bland de 20 snabbast växande. Räknat i relation till antal invånare har Sverige färre tillväxtföretag än Tyskland och Storbritannien, men fler än Nederländerna.

Sverige ligger också bättre till, både i absoluta och relativa tal, än både Norge, som har sju bolag på listan, och Finland som har fyra. Danmark finns inte med.

Techbolagen utgör den största gruppen, men bredden är stor. Många erbjuder ganska enkla tjänster/produkter, vilket är samma mönster som man ser bland Di:s gasellföretag. Men de har hittat sin nisch. Etta på listan är brittiska Deliveroo, som på cykel, moped eller i bil, levererar mat från 10.000 restauranger. 

Av de svenska bolagen hamnar digitala bokförlaget Storytel högst, på plats 110. Lite längre ned hittar vi Spotify, tillsammans med försäkringsbolag, spel, annons- och energibolag, och mot slutet av listan har vi Skärgårdstunnan, som säljer badtunnor. 

London har länge lockat tillväxtföretag, på grund av den goda tillgången på riskkapital. Efter brexit är läget ett annat. Ett av Europas snabbast växande tech-bolag, Optal, flyttar nu sin hemvist till Irland. Berlin, som redan är ett starkt kluster, och även Paris, stärker sina positioner.

Av ovanstående kan man dra följande slutsatser. 1. Det kostar att stå utanför EU. 2. Det går inte att politiskt förutspå vilka sektorer som ska bli framgångsrika. Marknaden styr. 3. En viktig förutsättning för kluster är riskkapital.

Men i Sverige ligger fokus på att inkomstklyftorna måste minska. Senast på onsdagen (2/5) skrev professor Lars Calmfors om detta i DN. Han och även LO har därför krävt en höjning av kapitalskatten. Men om den höjs rejält kommer entreprenörer fundera på om det verkligen är här de ska bo och bygga sin verksamhet. Skatteplaneringen kommer öka. Kvar sitter vanliga sparare och får betala mer på avkastningen i sina fonder. Detta hämmar tillväxten. Inget gott eller rättvist kommer av en höjd kapitalskatt.

Dessutom är tesen om att klyftorna ligger bakom SD:s framgångar inte belagd. Troligare är att orsaken är den tidigare flyktingpolitiken och laglösheten i många förorter. På det biter inga kapitalskatter. Stora klyftor är oekonomiska för samhället, men dit har Sverige långt.


Innehåll från 421 Resource ManagementAnnons

421 vill inspirera – klimatkompenserar 525 ton koldioxid

När managementkonsultbolaget 421 växlade upp sitt hållbarhetsarbete i fjol blev resultatet ett jämställt kontor och 525 ton klimatkompenserad koldioxid. Nu hoppas de kunna inspirera andra.

421 är ett familjärt managementkonsultbolag inom bank och finans som på drygt ett decennium har växt från 4 till 25 anställda. Tillväxten ska nu öka ytterligare och expansionen tillskrivs den uppmuntrande och hållbara företagskulturen.

Hållbar företagskultur? Handlar inte hållbarhet främst om miljön?

– Man brukar dela upp hållbarhet i miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. För oss är en socialt hållbar arbetsplats inkluderande, jämlik och utvecklande, förklarar Erica Ohlsson, CSR-ansvarig på 421.

En sådan arbetsplats är också jämställd, konstaterade man på 421, och valde jämställdhet som ett av två hållbarhetsmål. Pandemi eller inte, nu skulle bolaget växla upp sitt hållbarhetsarbete. En fokusgrupp utsågs för att titta närmare på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Man valde Jämställdhet (5) och Bekämpa klimatförändringarna (13). Båda målen är idag en del av bolagets strategiska agenda och dagliga arbete. 

– Idag består vår personalgrupp av hälften män, hälften kvinnor. Branschsnittet är att en tredjedel är kvinnor, så vi är naturligtvis väldigt stolta och glada över att vi nått hit, konstaterar Erica Ohlsson.

Det är inte svårt att hitta duktiga kvinnor, menar Erica, utmaningen handlar snarare om retention. Det är viktigt att ha starka kvinnliga förebilder och en kultur där man hjälper och utvecklar varandra. En sådan kultur skapas inte på ett år, det är ett långsiktigt arbete som kräver att de anställda delar samma värderingar och arbetar mot gemensamma mål.

525 ton klimatkompensation 

Det andra målet man valde att fokusera på handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Under 2021 har bolaget klimatkompenserat för 525 ton koldioxid, vilket även inkluderar de anställdas privata utsläpp. 

Klimatkompensationen görs i samarbete med GoClimate, ett socialt företag som beräknar företags klimatavtryck och erbjuder ett enkelt sätt att klimatkompensera. I praktiken betyder det att medverkande företag stöttar olika klimatprojekt.

– Vi är nu klimatpositiva och i år hamnar vårt bidrag i investeringar i en vindkraftpark på Aruba, som ska minska användningen av fossila bränslen. Nästa år utvärderar vi resultatet för att se var kommande års klimatkompensation kan göra mest nytta, berättar Erica Ohlsson.

Även arbetet för jämställdhet kommer att utvärderas. Måhända har man inspirerats av FN:s beskrivning av det globala jämställdhetsmålet – jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser – Erica Ohlsson avslutar nämligen intervjun med följande konstaterande:

– Vårt nästa mål är att nå en jämn fördelning inom beslutsfattandet, både operativt och inom styrelsen.

Läs mer om 421 här

Om 421:

421 är ett familjärt managementkonsultbolag som arbetar med förändringsledning i finansbranschen.Bolaget kännetecknas av proaktivitet och har som mål att genom sitt hållbarhetsarbete vara en förebild. 421 vill ta ansvar för sin klimatpåverkan samt vara en attraktiv och inspirerande arbetsgivare.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med 421 Resource Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?