ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Lotta Engzell-Larsson: Byt gärna bank - men inte av patriotiska skäl

  • Foto: TT

LEDARE. 1977 upphävde riksdagen myndigheternas skyldighet att anlita statliga PKbanken.

På 1980-talet noterades banken men staten var fortsatt dominerande ägare. I samband med krisen på 1990-talet förstatligades banken, men på 2000-talet började staten sälja av och 2013 såldes de sista aktierna i vad som då hette Nordea. Banken har dock behållit sina goda relationer till offentliga och fackliga aktörer.


Men på måndagen uppgav LO-styrelsen att den ska utvärdera ett bankbyte, med anledning av att Nordea beslutat flytta huvudkontoret till Finland. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson uppger att han är säker på att medlemmarna vill att LO ska använda en "svensk bank". Lite oklart varför. Är facket i övrigt bundet att använda "svenska" tjänster och produkter?

LO-förbunden Transport och Handelsanställdas förbund har redan fattat sina beslut, och Kommunal ska diskutera frågan. Seko fattade beslut om ett byte på tisdagen.
Det är bra att facken utvärderar sina bankrelationer, det borde ske på regelbunden basis. Det vore tjänstefel att slentrianmässigt låta samma bank förvalta medlemmarnas pengar år efter år utan en tuff omförhandling. Det är storkunder som LO, med 800 miljoner kronor i placeringsbart kapital, som har möjlighet att sätta press på banken vad gäller avgifter och villkor.

Det är inte orimligt att välja samarbetspartner delvis utifrån gemensamma värderingar. Men minst lika viktigt är att få konkurrenskraftiga villkor och god avkastning på kapitalet.

När relationerna, snarare än affären, står i fokus, blir resultatet ofta lidande. Det inte är nationalism och korporativism som bygger företagen starka, utan öppenhet och konkurrens.

Banker är i någon mån lokal verksamhet, men de styrs allt mer av internationella regler. De konkurrerar om kapital på aktiemarknaden, ägandet är inte bara lokalt utan internationellt. Och ju längre digitaliseringen går, desto mindre lokal förankring kommer banker ha.

Som svensk hoppar man till när man i ankomsthallen på Arlanda möts av Huawei, som på bästa annonsplats önskar välkommen till Sverige. Känslan säger att det borde ha varit Ericsson. Hjärnan drar slutsatsen att detta är en signal om vilket bolag som kommer spela huvudrollen i Sveriges framtida kommunikationssystem. Funktion går före nation.

Om Nordea inte är en bra bank för LO bör förbundet byta. Men kvaliteten måste vara vägledande, inte nationaliteten.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till