1515
Annons

Löfvens totalitära anspråk

Om man har en stund över bör man titta på ”The best of Nigel Farage” på Youtube när han begår sina utskällningar i EU-parlamentet.

En liberal ordning som stämplar sina kritiker som odemokratiska är ingen liberal ordning, den är totalitär i sina anspråk.
En liberal ordning som stämplar sina kritiker som odemokratiska är ingen liberal ordning, den är totalitär i sina anspråk.Foto:TT

Mest och helst skäller han på Guy Verhofstadt, tidigare belgisk premiärminister och sedan tio år tillbaka ledare för den liberala gruppen i parlamentet. Polemiken dem emellan har blivit legendarisk.

Nigel Farage är skoningslös, rolig, välklädd - och intressant. Hans grundläggande poäng är att upplysa EU-parlamentarikerna om att den demokratiska legitimiteten i Europa kommer från medlemsstaterna, inte från unionen. Europa är av folket, inte av Guds nåde.

Därför utkämpar han gång på gång sitt sjöslag mot överstatlighet, federalism, EU-domstolen och idén om att EU i alla sina små och stora steg måste sträva efter en allt fastare union.

Nigel Farage drog fel slutsats, att Storbritannien måste lämna EU för att värna sin självständighet. Men hans kritik mot EU är legitim och relevant, även om man har en helt annan syn.

Varje gång de europeiska folken har fått chansen, som de holländska och franska folkomröstningarna om EU-konstitutionen, har de sagt nej till principiell politisk överstatlighet. Hur man än vänder och vrider på valen till EU-parlamentet lyckas de aldrig väcka samma mobilisering som de nationella valen. En nationell regeringschef har större makt och legitimitet än EU-kommissionens ordförande. Efter ett kvarts sekel av politisk union har EU inte fått en gemensam folklig offentlighet.

Men stödet för att vara med i EU är kompakt. Till och med tidigare exit-partier som SD och MP i Sverige, Front National i Frankrike och Lega i Italien, har omprövat sina utträdeskrav. Allmänheten i medlemsländerna gillar sin union, sin fria rörlighet, handeln och känslan av att vara hemma vid Medelhavet. Men de tycks vilja att den politiska maktutövningen i unionen ska vara bunden till nationerna.

Man skulle kunna säga att de europeiska folken successivt har börjat tycka ungefär som svenska socialdemokrater. Marita Ulvskog, den tveklöst mest namnkunniga S-parlamentarikern, motiverade sitt nej till EU 1994 med att nationalstaten är en fungerande arena för demokratin. Hon ansåg att allmänna val, folklig mobilisering, bred debatt och sakkunniga remissrundor kräver ett gemensamt språk, en gemensam offentlighet och till och med en hyggligt gemensam kultur. Man skulle kunna säga att hon redogjorde för en djup socialdemokratisk upplevelse av demokrati och politisk makt. S har aldrig fungerat som ett utpräglat elitprojekt.

S sa ja till EU, men har behållit Ulvskogs maktanalys och skyr därför allt som liknar federalism, är mycket skeptisk till de överstatliga delarna och skulle nog helst vilja slippa EU-domstolens illa motiverade kallduschar, en kritik som också återfinns i en gryende och kvalificerad debatt bland höga svenska jurister.

Efter åtta regeringsår som EU-medlem delar numera även M denna skepsis mot ”Europe overreached”. Det räckte med att Anders Borg åkte på några inledande Ecofin-möten för att 90-talets rosenkindade Ja-till-Europa-entusiasm skulle mogna. Borg morrade om att grekerna inte skulle få en krona, nobbade bankunionen och sa inte ett ljud om svenskt inträde i eurozonen. Magdalena Andersson tycker precis likadant. Och de är rörande överens om Göran Perssons dogm om svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Någon fogde på EU-nivå vill de absolut inte se.

Den svenska hållningen, och särskilt de svenska socialdemokraternas, är alltså ganska lik Farages. Han för i någon mening svenskarnas talan, eller i alla fall säger det som socialdemokraterna inte vågar säga.

Samtidigt mobiliserar nu svenska S med full kraft mot Nigel Farages europeiska partivänner. Partiordföranden och statsministern Stefan Löfven menar att socialdemokraterna står som garant för demokratin, inte bara i Sverige utan numera också i Europa. Den ”konservativa högern” går inte att lita på. Beviset är kompromissen i Januariöverenskommelsen med C, L och MP som stänger ute ”högerextremisterna”. Alternativet till den typen av kompromiss, sa han på ett sammanbitet upptaktsmöte den 8 februari, har vi sett förut: ”På slagfälten i Verdun, i gasugnarna i Treblinka, framför massgravarna i det forna Jugoslavien”.

Det är en hisnande tankefigur. Och djupt skadlig.

Inte bara för att statsministern definierar oppositionen i Sverige som odemokratisk, vilket Riksdagen faktiskt måste ta itu med. Eller för det lättsinniga och grova missbruket av historiska katastrofer. Lika illa är att han som regeringschef i ett av EU:s medlemsländer så övertydligt visar att unionens politiska elit inte tål principiell maktkritik.

En liberal ordning som stämplar sina kritiker som odemokratiska är ingen liberal ordning, den är totalitär i sina anspråk. Det är fullt legitimt att inifrån verka för att medlemsländer ska ha mer makt på bekostnad av gemensamma institutioner. Det är fullt legitimt att anse att den egna och andras nationer har större demokratisk tyngd än EU-parlamentet. Och det är till och med är fullt legitimt, dock illa, att som britt vilja lämna EU.

Vårens EU-val är redan en succé i ett avseende: unionens nationalistiska rörelser håller på att europeiseras och integreras i gemensamma institutioner. Det är en vinst för samarbetet, inte ett hot. Den svenske statsministern bör tänka om. Och EU måste börja byggas av hopp inför sin framtid och inte av skräck för sitt förflutna.

Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Hjälp Tyskland hålla värmen i vinter

Utsikterna för tysk ekonomi är bräckliga, enligt finansminister Christian Lindner. 

Att döma av färska ekonomiska indikatorer är det ingen överdrift.

ALLIERADE. På tisdagen besöker Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Stockholm och Magdalena Andersson. Att Sverige fortsätter att exportera el till kontinenten är ett sätt att hjälpa Tyskland i den svåra situation som landet befinner sig och en investering i europeisk sammanhållning.
ALLIERADE. På tisdagen besöker Tysklands förbundskansler Olaf Scholz Stockholm och Magdalena Andersson. Att Sverige fortsätter att exportera el till kontinenten är ett sätt att hjälpa Tyskland i den svåra situation som landet befinner sig och en investering i europeisk sammanhållning.Foto:Jonas Ekströmer/TT

De inflationstyngda tyska konsumenterna har dragit ned kraftigt på sina inköp. Aktörer både inom den tyska industrin och finansmarknaden spår dystra tider när de tillfrågas av konjunkturinstitut. 

Lägg till det den pågående torkan som orsakat sjunkande vattennivåer och framkomlighetsproblem på floden Rhen – en viktig komponent i den tyska industrins transportnät – vilket förvärrar problemen i logistikkedjorna.

Men den stora boven i dramat heter Vladimir Putin. Risken är påtaglig att den ryska presidenten helt vrider av gaskranarna till grannlandet i vinter. 

Om inte tyskarna lyckas dra ned på gaskonsumtionen rejält väntar elransonering.

Runt om i Europa anas viss skadeglädje. Bland sydeuropéer tycks bittra minnen från finanskrisen ha väckts till liv. Men också i Sverige mumlas det om att tyskarna får skylla sig själva som försatt sig i den här situationen. Merkel-regeringen borde ha insett att det var naivt att göra sig så beroende av rysk energi.

Det kan man absolut tycka. 

Angela Merkel fattade ett antal beslut under sina år som förbundskansler som med facit i hand har visat sig vara olyckliga – inte minst att stänga ned kärnkraftverken i förtid. 

Samma sak gäller beslutet av förbjuda inhemsk fracking, en metod för att utvinna naturgas, till förmån för att bygga gasledningar till Ryssland.

Samtidigt var det inte den tyska förbundskanslers naivitet som orsakade kriget i Ukraina. Angela Merkel investerade i tron att täta affärsförbindelser och handel med Ryssland skulle förhindra framtida konflikter. Hon investerade i freden, men det räckte inte.

Men dagens Europa har varken råd med efterklokhet eller skadeglädje. Tvingas tyskarna till elransonering kommer den tyska ekonomin att drabbas hårt, vilket betyder stora problem för hela kontinenten med tanke på Tysklands roll som industriell motor. Drygt 10 procent av Sveriges export går exempelvis dit. 

De skyhöga elpriserna som lär följa kommer heller inte att stanna i Tyskland. Hela EU kommer att drabbas, inte minst södra Sverige, vilket riskerar att förvärra krisen. 

Det hotar i sin tur det folkliga stödet för EU:s styrande politiker, sammanhållningen inom EU, våra sanktioner mot Ryssland och stödet till Ukraina – en ond spiral där endast Putin står som vinnare.

Ett sådant mardrömsscenario måste till varje pris undvikas. Ett viktigt steg på vägen är att inse att Tysklands sak är hela Europas.

För svenskt vidkommande är relationen med Tyskland extra viktig, och inte bara på grund av handeln. Som ny Nato-medlem kommer Sverige att vara i behov av en trygg och stark nordeuropeisk allierad inom försvarsalliansen att ta rygg på. Detsamma gäller vår tillvaro inom EU efter britternas sorti. 

Därför är det positivt att Magdalena Andersson får besök av just förbundskansler Olaf Scholz på tisdagen. De ska bland annat diskutera klimatomställningen och besöka Scania i Södertälje för att provköra ellastbilar.

Det är viktigt att komma ihåg att Tyskland tillhör den goda sidan inom europeisk klimatpolitik, trots att rubrikerna numera mest handlar om återstartade kolkraftverk och fiskdöd. Utan den tyska regeringens stöd hade EU:s klimatambitioner knappast varit så höga som de är i dag. 

De återstartade kolkraftverken, bygget av fem LNG-terminaler, gasavtal med Qatar och planerna på att förlänga kärnkraftverkens livslängd ska snarare ses som utslag av politisk realism – inte minst av regeringspartiet Die Grünen – för att klara landets energiförsörjning på kort sikt.

Förhoppningsvis inser Scholz & Co att kärnkraftverken bör drivas vidare också på längre sikt. Magdalena Andersson skulle annars kunna berätta om de dyrköpta svenska lärdomarna av att stänga ned fullt fungerande verk av ideologiska skäl. 

Tyskarna bör också ompröva frackingförbudet för att i framtiden minimera risken att behöva använda kolkraft eller göra sig beroende av gasproducerande diktaturer.

Men i närtid är det framför allt viktigt att EU-länderna håller ihop och samarbetar – att alla gör sitt för att nå EU-kommissionens mål om att minska gaskonsumtionen med 15 procent till i vinter. 

Detsamma gäller möjligheten att dela med sig av el- och gasresurser om något land drabbas av brist, snarare än att göra som Norge som nu hotar med att begränsa elexporten. 

I förlängningen är det en investering i Europas välstånd, och i freden.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera