Annons

LKAB:s fynd löser inte EU:s Kina-beroende

LKAB:s jättefynd av sällsynta jordartsmetaller är glädjande, och kan bidra till att minska EU:s stora råvaruberoende av Kina. 

Men precis som med andra upphaussade norrländska projekt finns skäl att inte ropa hej för tidigt.

JÄTTEFYND. LKAB:s vd Jan Moström och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) höll pressträff i Kirunagruvan på torsdagen i samband med invigningen av Sveriges EU-ordförandeskap, där LKAB:s jättefynd av sällsynta jordartsmetaller presenterades.
JÄTTEFYND. LKAB:s vd Jan Moström och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) höll pressträff i Kirunagruvan på torsdagen i samband med invigningen av Sveriges EU-ordförandeskap, där LKAB:s jättefynd av sällsynta jordartsmetaller presenterades.Foto:Josefine Stenersen, Di

LKAB har hittat stora mängder sällsynta jordartsmetaller i närheten av Kirunagruvan. Under en pressträff med energi-och näringsminister Ebba Busch på torsdagen berättade vd Jan Moström om fyndet som beskrivs som det största hittills i Europa.   

Beskedet är mer än välkommet. Jordartsmetaller är en central komponent i såväl elbilar som vindturbiner och solceller och därmed avgörande för klimatomställningen. 

Som läget ser ut i dag saknar Europa dock egen brytning och är nästan helt beroende av import från Kina. 

Så kan det inte fortsätta, särskilt med tanke på Kinas nedslående politiska utveckling. Sent omsider har EU-kommissionen insett detta. I mars väntas ett förslag till ”Critical Raw Materials Act” som syftar till att öka graden av självförsörjning inom unionen.

Timingen för LKAB:s nyhet kunde därför inte ha varit bättre, under invigningen av det svenska EU-ordförandeskapet där regeringen vill visa upp den ”gröna industrirevolutionen” för övriga EU.

Men precis som med andra upphaussade norrländska projekt är det för tidigt att ropa hej. Potentialen må vara stor, men det är även osäkerheten. Under pressträffen ville Jan Moström varken säga vilka metaller det rör sig om eller i vilken mängd. 

Huruvida LKAB ens kommer att inleda brytning beror enligt vd:n på hur marknaden och priserna utvecklas, samt hur det går med tillståndsprocesserna. Hänsyn måste tas till rennäring, Natura 2000-områden och miljöintressen, och möjligen även till försvaret. 

Med dagens tempo väntas det dröja 10-15 år innan någon brytning potentiellt kan inledas. 

Det är möjligt att det kan gå snabbare. Regeringen säger sig prioritera att effektivisera tillståndsprocesserna, inklusive för gruvbrytning. EU:s råvarulag kan också komma att ändra förutsättningarna med sina förväntade specifika självförsörjningsmål för olika mineral och metaller, i sann planekonomisk anda. 

Men oavsett detta bör man ha en realistisk syn på hur snabbt LKAB och andra europeiska gruvbolag kan minska EU:s beroende av Kina. Med facit i hand borde diversifieringsprocessen ha startat för länge sedan. 

Men nu är situationen som den är. Vi måste därför inse att EU-länder under överskådlig framtid kommer att behöva köpa mineral och metaller från Kina. 

Men det finns också en tredje väg. Sverige kan och bör göra skillnad i närtid genom att som ordförandeland driva på EU:s handelsavtalsprocesser med råvaruintensiva länder som Australien och Chile. 

 

Lyssna på 2023-premiären för Di:s ledarpodd med spaningar om svensk försvars- och säkerhetspolitik efter årets Folk och Försvar-konferens, bland annat om framtiden för JAS Gripen. 

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från HPEAnnons

Maximera nyttan av data med bibehållen integritet och säkerhet

Allteftersom företag och organisationer antar mer datadrivna arbetssätt uppstår nya utmaningar vad gäller att förädla och skydda de enorma mängder data som genereras. Samtidigt hårdnar kraven på regelefterlevnad, vilket skapar en komplex situation.

– Att implementera en strategi för att snabbt och effektivt kunna hantera data med hänsyn tagen till regulatoriska krav och compliance ökar möjligheten att bli marknadsledande, säger Christian Pernod, HPE.

I takt med digitaliseringens framfart ökar mängden data. Företag möts varje dag av en allt större våg av inkommande information som måste bearbetas, prioriteras och analyseras. Men den stora frågan är ändå vilken information som är relevant att spara? 

Christian, Head of Advisory and Professional Services hos HPE, konstaterar att det rör sig om ett tveeggat svärd; data är det mest värdefulla bolagen äger men också det som gör dem mest sårbara. Överallt står vi exponerade med digitala plattformar där nya hot uppstår var och varannan dag. Därför måste det finnas en strävan att ha full kontroll över sin data, oavsett var den befinner sig.  

– Oavsett om det rör sig om hot med aktörer som vill tjäna pengar, utpressa sig till ytterligare känslig information eller påverka demokratin, är det ofta stora rörelser med omfattande resurser som utför angreppen på företag och dess värdefulla information. Utan rätt infrastruktur, processer eller digitala komponenter står all data inför en betydande ökad risk. 

Val av partnerskap 

Att anpassa organisationen efter digitaliseringens nya krav har blivit allt viktigare för att kunna fortsätta effektivisera sig och fullt ut kunna nyttja kraften från data. Här behöver man hitta sätt att konsolidera sin data för att få kontroll. Ett komplext arbete som kommer att kräva nya sätt att hantera denna data varsamt, från ”edge”- platsen där data genereras, vid datacentret hela vägen till molnet. 

– Ur ett compliance-perspektiv är det att föredra att ha en stor datakälla för att få visibilitet, samtidigt är det där vi ser utmaningen kopplat till integration, att förena processer och infrastruktur. Därför går inte att bygga en stor silo runt sin datakälla sett till compliance; istället är det ett måste etablera processer och rutiner som är anpassade efter en rad olika datakällor med en zero trust och data mesh arkitektur i grunden. Detta för att hantera riskerna, inte minst kopplat till den mänskliga faktorn men framför allt för att kunna dra nytta av automation.

Christians rekommendation är att sikta på en högre grad av automatisering i hanteringen av data i samband med att man kopplar samman olika datapunkter eller analyserar information. Något som säkerställer bättre kontroll av processen och ger ett sömlöst flöde, men förutsätter en viss kompetens och mognadsgrad inom organisationen. 

– Vi ser att det finns ett stort behov av att vidareutveckla sin infrastruktur utifrån befintlig IT-miljö och anpassa den efter verksamhetens unika behov. Att välja partner och leverantörer som förstår utmaningarna och kommer med proaktiva lösningar blir allt viktigare. Här tar HPE sitt fulla ansvar och med plattformen HPE Greenlake kan vi stötta våra kunder att eliminera risker och samtidigt hantera data på rätt sätt anpassat efter dagens och morgondagens regulatoriska krav. 

Vill främja innovationskraft 

Enligt Christian befinner vi oss i en spännande tid där data är en given katalysator att driva innovation. Men det gäller att agera nu. Svensk industri har en enorm innovationskraft samtidigt som konkurrensen ökar, inte minst på den globala arenan. Christian efterlyser därför att fler tar initiativ för att främja svenska bolags utveckling med hjälp av data. 

– HPE strävar efter att vara en möjliggörare för ökad innovation. Dels genom ett etablerat och nära samarbete med AI Sweden där vi bidrar med både kompetens och teknik som gör det möjligt för företag som vill testa sin innovation att också göra det. Men också genom att erbjuda en automatiserad plattform som syftar till att hålla företags infrastruktur uppdaterad för ökad resiliens mot interna och externa hot. Dessutom har vi skapat ramverk som inom ramen för AI kan säkerställa compliance i sättet att maximera nyttan av data i analys men med bibehållen integritet.

Säkrare datahantering, förbättrad regelefterlevnad 

Ett annat sätt HPE underlättar för sina kunder är att stötta företag i att ta ökat ägandeskap av sin data och verksamhet. Det leder i förlängningen till ökad motståndskraft och kontroll, vilket i sin tur lägger grunden för en snabbare digital utveckling. Christian betonar att detta dock inte betyder att man är fullt skyddad – det krävs flera lager och mekanismer för att minska riskerna. Men det är något som HPE lägger in i infrastrukturen för att kunna erbjuda en heltäckande säkerhetslösning.  

 – Eftersom HPE:s servrar dessutom har säkerheten inbyggd hela vägen in till ”chipet” kan vi bidra till att våra kunder blir tryggare och mer effektiva digitala verksamheter. I slutänden betyder det att vi också stöttar företag i arbetet mot att uppnå full regelefterlevnad på ett sätt som ger störst mervärde, avslutar Christian.  

Läs mer om compliance hos HPE  

 

Mer från HPE

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med HPE och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera