1515
Annons

Låt skogen ta plats i klimatfrågan

LEDARE. I början av januari tillträdde Jair Bolsonaro som Brasiliens nya president. I kampen om makten var ett av hans löften till jordbruksexportörer att exploatera och avverka områden som i dag utgörs av Amazonas regnskog.

SKOGEN SOM KLIMATPOLITIK. Skogen har stor global potential att bidra till minskade koldioxidutsläpp.
SKOGEN SOM KLIMATPOLITIK. Skogen har stor global potential att bidra till minskade koldioxidutsläpp.Foto:Solum, Stian Lysberg

Jordbruksministeriet fick snabbt kontroll över områden som ursprungsbefolkning gör anspråk på, allt under ledning av jordbruksminister Tereza Cristina Dias som tidigare sagt att hon vill se 20 procent av regnskogen tillgänglig för kommersiell odling. Avverkningstakten av regnskog är i dag högre än på tio år. Jämfört med juni förgående år ökade skövlingen mer än 88 procent.

Många protesterar, givetvis. Den biologiska mångfalden kommer att påverkas och så även Amazonas säregna ekosystem. Men det finns andra värden som skogen hjälper till att skydda.

Parisavtalet, som manifesterar den internationella strävan om att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader, anger i Artikel 5 att länderna bör vidta åtgärder för att bevara och stärka kolsänkor. Det är här skogens roll i klimatfrågan framträder.

Skogen som en kolsänka fungerar så att kol binds i vegetationen, genom den process som senare producerar syre. I FN:s klimatpanel används också detta som ett verktyg i de olika scenarierna för hur uppvärmningen ska begränsas. Skogens roll i klimatarbetet är såldes vitt erkänd.

Och det är ingen försumbar roll som den spelar.

Enligt nya siffror som organisationen Skogsindustrierna presenterar har den svenska skogen och skogens produkter en positiv effekt på klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid årligen. Sveriges årliga totala koldioxidutsläpp är 53 miljoner ton. Aktörerna i industrin har fördubblat mängden skog de senaste 100 åren. Och brukande är bra, eftersom obrukad skog minskar nettoupptagningen av koldioxid ju äldre skogen blir. Brukandet leder också till virke som i olika former fångar upp koldioxid under sin livstid.

Man måste därför bejaka aktörerna i skogsverksamheten, och deras incitament att fortsätta sin hållbara näring.

Potentialen för skogen globalt är enorm. Enligt en annan ny studie är återbeskogning den mest effektiva åtgärden för att begränsa jordens uppvärmning. Den menar att återplantering av skog om en miljard hektar mark skulle minska koldioxidhalten i vår atmosfär med 25 procent. Kritiker av studien menar att siffran är för optimistisk, andra menar att all mark redan används till något.

Även om så är fallet, säger dessa resultat något om skogens betydelse för att tackla klimatfrågan även om det kommer med en brasklapp. Med all önskvärd tydlighet sätter den också fingret på just de avvägningar och politiska dilemman som man kan ställas inför i komplexa frågor.

Ja, marken kanske används till något annat. Som är fallet i Brasilien kommer skogen avverkas till förmån för jordbruksmarker. Men såväl där, som i andra delar av världen, gäller det vara medveten om sådana prioriteringar.

Skogen är även en allt viktigare del för att nå de klimatmål som vi har enats om inom EU. En EU-reglering om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) kräver att utsläpp från dessa sektorer måste vara balanserade med upptag av koldioxid från densamma. Men det möjliggör också att de utsläppsminskningar som sker när utsläpp från produktionen har blivit inräknade, antingen kan användas mot klimatmålen eller säljas till länder som har problem med att minska sina egna utsläpp. En möjlighet för kostnadseffektivitet, alltså.

Det finns många skäl till varför skogen bör ha en större roll på den politiska agendan. I den offentliga debatten om klimatet brukar skogen inte ha en självklar plats, fastän att det borde vara en högst integrerad del i arbetet mot utsläppen.

Skogens produkter är bland Sveriges största exportvaror. Men det är mer än en bidragande faktor till ekonomisk tillväxt. För såväl svensk ekonomi som klimatet är det viktigt att vi fortsätter värna det hållbara brukandet i svensk skogsindustri.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?