1515

Låt meritokratin vinna

Kvinnor har dominerat högre utbildning i Sverige (och i stora delar av världen) i snart ett kvarts sekel. 

VERKSTÄLLANDE. I den arbetsföra delen av befolkningen har 50 procent av kvinnorna eftergymnasial utbildning och 38 procent av männen. Kvinnor väljer också längre utbildningar.
VERKSTÄLLANDE. I den arbetsföra delen av befolkningen har 50 procent av kvinnorna eftergymnasial utbildning och 38 procent av männen. Kvinnor väljer också längre utbildningar.Foto:Bertil Ericson / TT

Just nu är drygt 250 000 kvinnor och 160 000 män inskrivna på högskolor och universitet. Kvinnor breddar också sin utbildning mycket mer än män. Nyss manligt dominerade utbildningar blir mer balanserade eller tas över av kvinnor. Det har hänt juristutbildningen, läkarutbildningen och de naturvetenskapliga utbildningarna.

Ekonomutbildningarna domineras av kvinnor och det finns i dag fler examinerade kvinnliga civilekonomer än manliga. På ingenjörsprogrammen dominerar männen fortfarande men kvinnorna ökar snabbt. Mer än en tredjedel av de nyutexaminerade civilingenjörerna är kvinnor. På programmet för industriell ekonomi är det jämn könsfördelning.

I den arbetsföra delen av befolkningen har 50 procent av kvinnorna eftergymnasial utbildning och 38 procent av männen. 

Kvinnor väljer också längre utbildningar, det vill säga tre år eller längre. Det finns drygt 600 000 högutbildade män i Sverige och 900 000 högutbildade kvinnor.

Könsobalansen har gått så långt att man ibland hör att män inte behöver högre utbildning. Så sa man länge om kvinnor, med förödande konsekvenser. Mäns brist på utbildning kommer snart att bli den stora jämställdhetsfrågan.

I arbetslivet domineras nu den ena högutbildade yrkesgruppen efter den andra av kvinnor. Om man vill vara en attraktiv arbetsgivare och vill rekrytera högutbildade personer är det därför nödvändigt att visa att det inte finns några diskriminerande hinder för kvinnor.

Nästan alla arbetsgivare gör också det. Rekryterare av alla de slag försöker få jämna könsbalanser på arbetsplatserna. Det finns inget utrymme för värderingar som nedvärderar kvinnor.

Offentlig sektor har hittills varit bäst på att i sak visa att kvinnor kan göra toppkarriär. Här har kvinnor länge dominerat chefsledet, även det översta, vilket till en del är en spegling av att kvinnor dominerar arbetsstyrkan i offentlig sektor. Bland myndighetscheferna, som generaldirektör och landshövding, är könsfördelningen jämn, i kommunerna dominerar kvinnliga chefer.

I den privata sektorn går det långsammare. Men det går åt rätt håll. En tredjedel av cheferna i privata företag är kvinnor. Även här tycks andelen delvis spegla andelen kvinnor totalt i respektive bransch. Inom handel, hotell och restaurang är hälften av cheferna kvinnor. Inom bygg är andelen mycket lägre, 14 procent, men bygg är också vid sidan av transport den enda branschen där kvinnor överrepresenterar som chefer i relation till andelen kvinnliga anställda.

Även andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolag har ökat snabbt och är uppe i en tredjedel från tidigare låga nivåer.

Det har dock fortfarande inte påverkat hur det ser ut bland de verkställande direktörerna i börsbolagen, visar granskningen i måndagens tidning. Andelen är mycket liten. 

Är det ett kvardröjande patriarkat som trots den kvinnliga utbildningsrevolutionen diskriminerar kvinnor? Säger kvinnor nej när de får frågan? Gör kvinnor och män olika fria val i livet som ytterst får konsekvensen att kvinnor i Sverige nästan aldrig blir vd:ar för börsbolag? 

Olika svar ger olika lösningar. Diskriminering talar för kvotering, kvinnors nej talar för hushållsnära tjänster och en mer jämnt delad föräldraförsäkring, människors fria livsval talar för att allt är lugnt och att inget behöver göras.

Några utgångspunkter är viktiga att slå fast. Ett aktiebolag har inte till uppgift att ”spegla samhället” eller att skapa rättvisa för kollektiva grupper eller identiteter, inte heller kön. Då skulle det fria företagandet gå under. Bland annat därför är det viktigt att med kraft avvisa propåer från EU-kommissionen och opportunistiska fonder om att ledningsgrupper och styrelser ska kvoteras efter kön, hudfärg, religion, med mera. Företag får inte diskriminera, men det är en helt annan sak. Begreppet hållbarhet riskerar att förvanskas till ohållbara och farliga principer. Var slutar den inkluderande uppgiften? Vilka socioekonomiska och nationella grupper ska representeras mer? Vilka könsidentiteter? Ska övervikt (som är svårt diskriminerande) klassas som diskrimineringsgrund? Hela resonemanget inbjuder till ett stötande etiketterande av människor och ibland till ren rasism.

För det enskilda företaget och den enskilda personen är det viktigast att man får absolut bästa avkastning på sitt humankapital. Företag som vill lyckas måste vara en plats där alla sorters människor kan utvecklas maximalt, samma sak med investerare.

För den enskilda är det viktigt att inte hindras på grund av omgivningens kollektiva föreställningar.

Men det är och ska vara hård konkurrens. Att ta ansvar för företag är svårt, kräver hårt arbete och rätt erfarenhet. Att välja bort kvinnor för toppjobben är lika fel som att inte välja rätt person. Att tro att närvarande småbarnsföräldrar ska klara det yttersta kommersiella ansvaret för en stor organisation är en illusion (gäller båda könen).

Alla trender och all utbildningsstatistik talar för att makten över det privata näringslivet kommer att få en jämnare könsfördelning. Meritokrati är en långsam men säker process.


Innehåll från NUITEQAnnons

Så kan det digitala mötet bli interaktivt och möta ökade krav på säkerhet

Det digitala mötet är både fruktat och älskat. Oavsett är det numera ett måste för en majoritet människor. Hur gör man då ett digitalt möte interaktivt och framförallt säkert under distansarbetet? Det här pusslet har NUITEQ, företaget som ständigt strävar efter smartare mänsklig interaktion löst; möt NUITEQ Stage. 

Något som blivit tydligt under pandemin är att vi människor behöver interagera med varandra. Det kan vara det spontana utbytet av information vid kaffemaskinen eller den där geniala idén som dyker upp under en workshop. De här interaktionerna kan vara svåra att få till under ett digitalt möte. Några som har en lösning på problemet är NUITEQ, och lanserade därför sin webbaserade tjänst NUITEQ Stage i Sverige.

–Allt handlar om att maximera interaktionen mellan människor i ett möte. Till en början var NUITEQ Stage ett verktyg som bara användes i mötesrum på stora interaktiva pekskärmar, men i och med allt distansarbete såg vi ett stort värde av att kunna främja interaktion mellan människor i digitala möten, oavsett om de befann sig vid en dator eller en pekskärm, säger Johan Schager, Produktansvarig på NUITEQ. 

Så funkar det interaktiva mötesrummet 

NUITEQ har utgått från sitt whiteboard-verktyg och därefter integrerat video, ljud och chattfunktion till samarbetsytan. Det krävs ingen nedladdning för att ansluta till ett möte utan allt som krävs är en webbläsare och en länk. 

– Något som också underlättar för den som håller i mötet är att man enkelt kan förbereda sig och följa upp mötet i den digitala tjänsten. Säg att jag ska hålla i ett digitalt möte; då kan jag först gå in på länken och förbereda mig genom att ladda upp dokument, bilder, eller färdiga mallar. Under själva mötet kan mina kollegor enkelt interagera via whiteboard-verktyget, och några dagar senare kan vi alla gå in på länken igen och följa upp det vi diskuterat, säger Johan Schager.

Möt de ökade kraven på datasäkerhet

När allt mer information utbyts på distans är det viktigt att säkra sin data. Det här säkerställer NUITEQ för svenska företag och myndigheter genom att välja en svensk server och på så sätt minimera dataflöden utifrån Sverige. 

– Företag ställer högre och högre krav på sina leverantörer när det kommer till datasäkerhet, men idag finns det väldigt få mötesverktyg som faktiskt kan möta dessa krav. Med NUITEQ Stage har vi lyckats uppnå den säkerhet som krävs genom att anpassa tjänsten för svenska företag. Till exempel tillhandahåller vi svensk datalagring och den som bjuder in till ett möte har möjlighet att låta mötesdeltagare legitimera sin identitet med svenskt bank-id, avslutar Johan Schager. 

Om NUITEQ

NUITEQ är ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

Med mer än tio år som pionjärer inom smartare mänsklig interaktion omdefinierar NUITEQ samarbeten och co-creation i distansarbetet. 

Läs mer på nuiteqstage.se 

 

Mer från NUITEQ

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med NUITEQ och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?