1515
Annons

Låt inte GDPR bromsa utvecklingen i Europa

Ledare. Fredagen 25 maj träder EU:s nya datalag GDPR i kraft. Samtidigt har Facebooks vd Mark Zuckerberg frågats ut av Europaparlamentet. Zuckerbergs möte med politikerna i EU och tidigare Washington, är något av en civilisationernas kamp.

Foto:Charles Platiau

De båda sidorna lever i olika världar. Zuckerberg drivs av att utveckla tjänster, medan politikernas syn på personliga data ofta präglas av viss stelbenthet.

Dagens samhälle vilar på att vi är uppkopplade. I skolan, på jobbet, på banken, när vi handlar, socialt. De tjänster och den service som vi erbjuds via nätet bygger helt på att vi delar med oss av information om oss själva. 

Stora mängder data är det bränsle företag behöver för att kunna utveckla nya tjänster och produkter. Det gäller inte bara konsumentnära tjänster, det gäller all forskning, hälsa och industrin. Men nu ändras förutsättningarna.

Den nya lagen GDPR (200 sidor) är inte helt ny, utom på ett par punkter, det viktigaste är att den nu gäller i hela EU och höga böter drabbar dem som bryter mot den. En viktig princip är att ett företag inte "äger" personuppgifter utan lånar dem. Regelverket kräver omfattande dokumentation. 

I praktiken gäller GDPR även privatpersoner, men det är företagens behandling av kundregister, persondata, framför allt de stora amerikanska plattformsbolagen, som står i fokus. Mycket lite är tyvärr sagt om hur det påverkar den absolut viktigaste framtidssektorn, Artificiell intelligens (AI), mer generellt. Enligt branschprognoser kommer AI att omsätta runt 100 miljarder dollar inom sex år.

Den stora frågan är hur GDPR påverkar investeringarna och utvecklingstakten i EU. Ett område som definitivt påverkas är självkörande fordon. Om lagen tillämpas väldigt restriktivt kommer Europa inte att få några självkörande bilar. Och om den inte gör det, riskerar GDPR att perforeras av undantag. Sådana får göras för "godtagbara ändamål". 

Även om EU nu har en gemensam lag, kommer det ta tid innan en gemensam praxis skapats. Man kan räkna med att myndigheterna kommer granska framför allt de stora företagen, och utdela kännbara böter för att sätta ett exempel. 

En rad frågor kommer prövas i rätten. Många påpekar att det finns en otydlighet i regelverket, de välvilligt inställda anser att det beror på att EU medvetet skapat en gråzon för att ha en viss flexibilitet så att reglerna inte blir obsoleta allt för snabbt. 

En sådan central otydlighet är "rätten till en förklaring". Det är en kommentar (recital 71) kopplat till artikel 22, som säger att en person har rätt att få ett beslut som inte enbart "grundas på en dataprocess", utan en motivering framförd av en människa.

Det är förstås ett reellt problem för AI-sektorn, som bygger på datagenererade beslut/slutsatser. Detta kan påverka en rad områden, exempelvis lånebeslut i banker. Prominenta jurister i USA och EU har under våren diskuterat saken och kommit till rakt motsatta tolkningar om huruvida "recital 71" kan ignoreras eller ej. Därför kan man räkna med att saken hamnar i domstol.

Amerikanerna är inte imponerade av GDPR. Intresseorganisationen Center for Data Innovation i Washington slår fast att lagen kommer att hämma utvecklingen av AI i Europa, och försämra de europeiska bolagens konkurrenskraft gentemot USA och Asien. I artikeln "The impact of EU:s new data protection regulation on AI" på sin hemsida radar de upp problemen och föreslår ändringar. 

En är att lagring av EU-medborgares uppgifter bör kunna ske utanför EU. En annan är att böterna borde vara proportionella mot den skada användaren lidit, inte bolagets storlek. Lagen bör även ange en/flera metoder den accepterar för avidentifiering av data. 

GDPR är en god grundtanke, men med nuvarande utformning är risken överhängande att AI-utveckling i EU blir dyrare, mer komplicerat, och därmed mer riskabelt för unga innovativa bolag. Det innebär att USA och Kina kommer att lämna européerna långt efter sig på världens viktigaste utvecklingsområde.


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

”Digital teknik tar elaffären till en helt ny nivå”

Ingen stor omställning sker friktionsfritt – inte heller energiomställningen. Det märks inte minst under senaste två åren men allt från historiskt låga elpriser till historiskt höga elpriser. När spelplanen görs om ändras förutsättningarna för både elproducenter och elkonsumenter och det är extra viktigt att ha koll på sina elinköp så att pris och leverans stämmer.

– De kommande åren kommer att bli tuffa för de som inte har god styrning, kontroll och uppföljning av elinköpet, säger Magnus Kjellin, vd och grundare av Energy Sourcing Technology.

Ta kontroll över din elaffär

Vi befinner oss i ett paradigmskifte som ställer helt nya krav på såväl konsulter, riskhantering och inköp och där de som är mest noggranna och pålästa kommer att klara sig bäst. Det spår Magnus Kjellin och betonar att produktion och konsumtion kommer att gå i otakt under omställningen beroende på allt från politiska beslut, tillståndsprocesser, tillgång till resurser för projektering och byggande, byggande av ny elintensiv industri, vätgasfabriker och elproduktion i form av vindkraft och solkraft.

– En sådan genomgripande förändring som vi står inför i energisystemet kan sakna motsvarighet, säger han.

Samtidigt är upphandling och avtalsuppföljning av elavtal ofta ett eftersatt område. Det handlar inte om kompetensbrist, för den är hög, utan om bristande system- och processtöd. Bristande transparens och reglering har gjort att elinköparen sitter rejält i baksätet samtidigt som elleverantören har full kontroll och insyn.

– Elmarknaden påminner om situationen på aktie-, valuta- och räntemarknaden för kanske 20-30 år sedan efter avreglering, men före finanskriser och myndigheters skärpta regler och tillsyn, säger Magnus Kjellin.

”Stort behov av ökad tillsyn och reglering”

Som kund ska man själv kunna analysera sin egen data för att fatta rätt beslut, och som man sedan kan följa upp. En annan utmaning är att snabbt kunna möta ett förändrat behov, hantera klimatavtryck och rapporteringskrav samt löpande åtgärda avvikelser kring inköp.

– De flesta stora och professionella elleverantörerna har samma goda förutsättningar att vara en bra leverantör. Det avgörande är hur man som köpare utformar avtalen. Oftast lönar det sig bäst att teckna avtal med flera leverantörer, ungefär som många större företag arbetar med fler än en bank.

Energy Sourcing Technology har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning inom elinköp. I dag arbetar de gentemot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären.

– Mindre andel baskraft, större andel väderberoende kraft samt elproducentmarknadens successiva utveckling av försäljnings- och prissättningsstrategier kommer att innebära en betydligt mer volatil elmarknad.  Det kommer i sin tur göra uppföljning och kontroll av prissättning mer komplext. Det finns ett stort behov av ökad tillsyn och reglering, säger han.

Många saknar processer för systematisk kontroll och uppföljning

De flesta organisationer, både offentliga och privata aktörer har mycket väl utvecklade upphandlingsprocesser. Samtidigt saknar många organisationer processer för systematisk kontroll och uppföljning av sina avtal under själva avtalstiden.

– Vi vill att bägge parter i en affärsuppgörelse ska ha samma fakta på bordet. Det handlar om rättvisa vilket är själva grundbulten för Energy Sourcing Technology. Hos oss finns både erfarenheten och den digitala tekniken som tar elaffären till en helt ny nivå. Resultatet är besparingar för ditt företag, miljön och samhället.

Så även om elmarknaden just nu kan uppfattas som ett skakigt börsrally från 80-talet har digitaliseringen banat väg för verktyg som kan jämna ut skillnaderna.

– Vi vänder oss till alla bolag som vill ha en transparent affär, ordning och reda utan att för den skull göra avkall på professionell riskhantering och flexibla strategiska lösningar, säger Magnus Kjellin.

Strategi, inköp och kontroll – så får ni digitalt stöd i elaffären 

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?