Annons

Kvinnor klarar sig på egna meriter

LEDARE. Sedan den första kvinnan satte sin fot på ett svenskt universitet 1871, efter dispens från kungen, så har kvinnor i dag kommit att dominera den högre utbildningen. Av de nya studenterna på universiteten är 60 procent kvinnor. Mer än hälften av kvinnorna i befolkningen har eftergymnasial utbildning, att jämföra med knappt 40 procent bland männen.

HÖGUTBILDADE. För bolag vore det självskadebeteende att inte anstränga sig för att få kvinnor till sina arbetsplatser, för styrelseuppdrag och i koncernledningen.
HÖGUTBILDADE. För bolag vore det självskadebeteende att inte anstränga sig för att få kvinnor till sina arbetsplatser, för styrelseuppdrag och i koncernledningen.Foto:Johan Nilsson / TT

På 37 av de 40 mest sökta programmen häromåret var majoriteten av de antagna kvinnor. De studerar till jurister och läkare, och även på ekonomlinjen där majoriteten av de antagna var män så var skillnaden liten. Civilingenjörsprogrammet betraktas som mansdominerat men där blir kvinnorna fler och på många inriktningar, såsom industriell ekonomi, står de för nästan hälften av dem som tar examen. Bland doktorander är könsfördelningen jämn.

Universitetstiden föregås av en skoltid där kvinnor får bättre betyg än män, något som förklaras av högre motivation och slit, vilket också gör dem mer sannolika att fullfölja en högskoleexamen. Begrepp som duktig flicka-syndrom och kuddflicka är inte tagna ur luften.

Under samma tid som kvinnor tagit mer plats i utbildningen har de gått från att vara hemmafruar till att bli löntagare. I dag är Sverige ett av världens mest jämställda länder, och när Världsekonomiskt forum mäter kvinnors juridiska rättigheter, deltagande i ekonomin, hälsa och politiska möjligheter så hamnar Sverige på plats 5 globalt.

Med dessa siffror kan man konstatera två saker. De formella hindren för kvinnor att gå långt i karriären är få. Och för bolag vore det självskadebeteende att inte anstränga sig för att få kvinnor till sina arbetsplatser, för styrelseuppdrag och i koncernledningen.

Trots det är det skralt med kvinnor i toppen av näringslivet, även om utvecklingen går åt rätt håll. Sedan 2007 när Di började granska andelen kvinnliga vd:ar på Stockholmsbörsen har den stigit från 1,9 procent till 12,2 procent. I absoluta tal är det i år fler än tidigare. Det är en långsam men tydlig positiv trend. Bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag står kvinnor redan för nästan 40 procent.

Allt talar för fler kvinnor på ledande positioner framgent. Inte på grund av deras kön eller storslagna jämställdhetspolicys, utan för att många kvinnor har erfarenhet och kunskap som företag bör dra nytta av. Målet borde inte vara en könsfördelning som är 50-50, utan att ha rätt kompetens på rätt plats.

Av det skälet är det viktigt att förkasta rop på kvotering. Kvotering efter kön lär följas av procentsatser för anställda med en viss sexuell läggning eller hudfärg och är lika principvidrigt. Det är idéer som bygger på maktstrukturer och grupptillhörighet och som oundvikligen leder till meritokratiskt sönderfall.

Det är ett kollektivistiskt och antiliberalt tankegods som bolag inte bör ta efter. Hedervärda mål rättfärdigar inte ohederliga medel. Få saker förminskar värdet hos en individ mer än att göra personen till en representant för sitt kön, hudfärg eller läggning.

Men det finns andra sätt än kvotering som bolag kan locka fler kvinnor på. Till exempel genom ökad flexibilitet och möjlighet att kombinera jobb och familjeliv, en arbetsförmån som gynnar såväl pappor som mammor.

Anna Borg, vd på Vattenfall och Näringslivets mäktigaste kvinna 2023, säger att på bolaget ska båda könen finnas representerade bland kandidaterna vid en chefsrekrytering och i slutänden är det den bäst lämpade som får jobbet. Det är en rimligare ordning än att stirra sig blind på utfall, och tvingar bolag att tänka på att aktivt nå kvinnor. Orimliga kravlistor på utlysta tjänster gör till exempel kvinnor mindre benägna att söka tjänster än män.

Vissa bolag väljer mer kontroversiella vägar. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Uber och Spotify erbjuder kvinnliga anställda möjligheten att frysa ned sina ägg. Ett slags fortsatt familjeplanering.

En könsfördelning som inte är precis 50/50 kan ha naturliga förklaringar. Kvinnor tar fortfarande stort ansvar för hem och familj. Om det är självvalt borde inte staten eller bolag se det som ett problem. Kvinnor är också mindre riskbenägna, något som syns i sparandet och skulle kunna påverka inställningen till ledande positioner.

Men i näringslivets toppskikt är det en lång väg kvar till att skillnader kan förklaras enbart på det sättet. Av ren självbevarelsedrift borde bolag säkerställa att kvinnor kan nå toppositioner. De har meriterna och alla rationella vinstdrivande företag borde se och bana väg för dem.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från XledgerAnnons

Så tacklar han utmaningarna i tuffa rollen: ”Kärnan i beslutsfattandet”

Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.
Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Glöm myten om en robot som mekaniskt hamrar ut siffror.

Dagens ekonomichefer styr strategi, analyser – och är kanske den viktigaste rådgivaren till vd.

– Det är mer en strategisk roll för att hjälpa bolaget framåt, att vara ett beslutsstöd till företagets ledning, säger Jonas Alfredson, ekonomichef hos mjukvaruföretaget Lumera.

Samla allt i ett system – så funkar det

Som en brandvarnare. Så beskriver Lumeras business controller Rickard Mauritzon ekonomichefens roll i det moderna bolaget.

– När allt rullar på är ekonomichefen mer i bakgrunden, men om något inte fungerar ska jag kunna föra en dialog på en så pass strategisk nivå så att alla förstår vad som behöver göras. Precis som en brandvarnare kan rädda ditt liv så räddar en bra ekonomichef pengar och jobb, säger han.

Hos Lumera, som utvecklar och driver system inom liv- och pensionsförsäkringar åt flera stora marknadsaktörer, har Jonas Alfredson brandvarnarens roll. Han roas av liknelsen:

– Haha, ja så kanske man kan säga. Vi på ekonomiavdelningen kan lägga grunderna och göra analyserna, sedan ska ju det operativa genomföras. Leverans måste ske på andra delar också, men vi är absolut en stödfunktion.

Alfredson konstaterar samtidigt att arbetsuppgifterna för en ekonomichef förändrats på senare år, något han tror är tätt sammankopplat med teknikutvecklingen hos dagens affärssystem:

– Den största förändringen är automatiseringen, man hanterar mycket färre praktiska frågor. Istället kan vi lägga den tiden på analys. En annan stor förändring är omvärldsanalys, saker förändras snabbt. Det är faktorer vi behöver följa för att kunna planera för olika scenarion.

Till sin hjälp har har Alfredson hjälp av flera programvaror där affärssystemet Xledger, som han beskriver som en mycket viktig pusselbit i verksamheten och en mycket viktig del i beslutsfattandet.

– Det är kärnan i beslutsfattandet. Om jag pratar specifikt om Xledger använder vi i princip alla delar av programmet. Det är en jättefördel att man slipper använda andra system utan kan ha allt från projektredovisning, tidrapportering till fakturahantering på samma ställe, säger han.

Lumeras business controller Rickard Mauritzon.
Lumeras business controller Rickard Mauritzon.

När Lumera bestämde sig för att byta affärssystem tittade man på flera alternativ. Det som slutligen fällde avgörandet var Xledgers molnlösning – där allt som behövs är en internetuppkoppling:

– I stora drag var det cloud-miljön som var avgörande. Vi slipper ha egna intranät och liknande för att hantera alla flöden, utan alla siffror ligger i molnet. I kombination med starka verktyg för att ställa upp scenarion och forecasts ger det oss bättre underlag, säger Mauritizon.

Han menar att det finns goda ekonomiska skäl för företaget att lägga stort fokus på såväl affärssystem som ekonomichefens roll:

– För oss är det en viktig framgångsfaktor att ha ett bra affärssystem som stöd för att kunna leverera enligt våra mål. Det ger oss möjlighet att ha bra kontroll över verksamheten och vara effektiva, idag och i framtiden.

Få insikter om hela din verksamhet – i realtid

Mer från Xledger

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xledger och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera