1515

Kristersson har tyvärr rätt om invandringen

Migration är en nödvändig del av Sverige. Men den migrationspolitik vi har haft har inte varit bra och volymen har varit alldeles för stor. Centrala politiker måste fortsätta tala om detta, annars tar migrationspopulismen lätt över igen.

KLAR. Man kan ha synpunkter på moderatledarens ordval, vilket han själv hade, men analysen av sambanden mellan migration och viktiga samhällsproblem är riktig.
KLAR. Man kan ha synpunkter på moderatledarens ordval, vilket han själv hade, men analysen av sambanden mellan migration och viktiga samhällsproblem är riktig.

Anta att regeringen några år in på det nya seklet skulle sagt att Sverige från och med nu ska bedriva västvärldens mest generösa migrationspolitik vad gäller sociala förmåner, anhöriginvandring, arbetsmarknad och uppehållstillstånd. Anta att man också skulle ha skissat på konsekvenserna: Sverige kommer att bli den per capita överlägset största migrantdestinationen i EU, det näst största rekryteringsområdet per capita i Europa för en islamistisk terrorsekt med bas i Irak, få skolor med uttalad islamistisk inriktning, öka kostnaderna för migration och integration i statsbudgeten för att toppa med 60 miljarder i direkta kostnader, utveckla ett utanförskap motsvarande 800.000 heltidstjänster som lever på bistånd, etablera sexistiska normer som gör att 20 procent av eleverna i Malmö lever i hedersförtryck och i början av 20-talet genomlida en mordvåg bland unga män som ligger skyhögt över andra europeiska länder.

Skulle medborgarna då tycka att det lät som en bra idé? Eller skulle de tycka att den skissade migrationspolitiken lät som en belastning för samhället?

När moderatledaren Ulf Kristersson i P1 Morgons partiledarintervju i onsdags sa att invandringen har blivit en belastning blev han fördömd av politikens överstepräster - justitieministern, Strandhäll och Lööf. Justitieministern gick som vanligt längst och deklarerade att fascismen hotar landet. Man kan ha synpunkter på moderatledarens ordval, vilket han själv hade, men analysen av sambanden mellan migration och viktiga samhällsproblem är riktig. Orsaken till att Malmö stad numera vädjar om noll(!) invandring till kommunen, att Angela Merkel skickar sina ministrar till Centralafrika för att hindra migration norrut, att EU-kommissionär Ylva Johansson har gjort gränsstyrkan Frontex till EU:s största myndighet, att den svenska regeringen under inga omständigheter tillåter asylansökan på ambassader eller inresa utan visum, är den insikt Kristersson formulerar.

Den insikten gör inte att den svenska regeringen, moderatledaren, Ylva Johansson eller Angela Merkel eller ens svenska SD anser att all invandring är av ondo, tvärtom. Migration är en del av vår värld. Den förminskar inte heller alla de insatser som personer med utländsk bakgrund gör varje dag. Migration är en nödvändig del av Sverige. Men den migrationspolitik vi har haft har inte varit bra och volymen har varit alldeles för stor och centrala politiker måste tala om detta.

En vanlig invändning är att problemen inte beror på migration, utan på bristande integration. Om vi bara riggar om arbetsmarknaden kommer allt att fungera. Det är en felaktig analys. Sverige är ett hårt konkurrensutsatt land som lever i och med globaliseringens realiteter. Det är och ska vara tufft på svensk arbetsmarknad.

Vattendelaren går mellan de som klarat gymnasiet och de som har ingen eller bristande grundläggande utbildning. I grunden är detta ett bra betyg. Svensk arbetsmarknad ska vara kvalificerad och sträva mot svårare uppgifter och högre löner. En storskalig låglönemarknad är inget att stå efter. Den ger dåliga arbetsliv, dålig produktivitet, dålig skattekraft och usla pensioner. Det är bra att automatiseringen i industrin och alltmer i tjänstesektorn slår ut enformiga och slitsamma arbeten. Så blir Sverige rikare. Att ändra eller hindra den processen för att underlätta en stor migration av dåligt utbildad arbetskraft är dårskap.

Även de sociala problemen är på riktigt. Sverige är inte en abstraktion som kan expandera i all oändlighet. Att utbilda lärare, socialsekreterare och poliser tar tid, liksom att bygga bostäder. 

Ett vanligt vittnesmål från lärare och rektorer är att många barn utan språkkunskaper försämrar undervisningen varpå svenskfödda barn försvinner från skolan. På vänsterkanten anser man att lösningen är att slopa det fria skolvalet eller masskvotera barn i en socioekonomisk tombola. Men man varken kan eller ska kräva av barn och föräldrar att acceptera en sämre undervisning för att en stor migration ska fungera. Den självklara lösningen är att Sverige måste ha en lägre migration.

Och ja, de kulturella problemen är också på riktigt. Orsaken till att ett öppet judiskt liv i Malmö numera är svårt eller omöjligt är stor migration från länder där befolkningarna marineras i antisemitism. Den svenska synen på barn och kvinnor skiljer sig från stora delar av världen. En stor migration från länder med radikalt annorlunda syn får negativa konsekvenser för flickors och kvinnors frihet i Sverige. Även om detta måste centrala politiker kunna tala om.

Näringslivet har varit en del av den gränslösa migrationsopinionen. Organisationer och enskilda profiler har förväxlat allmän öppenhet med stor flyktingmigration. Nu hörs en annan realism från Svenskt Näringsliv och många ansvariga för arbetsplatser ute i landet oroar sig för småstädernas utveckling och för organiserad brottslighet. Storföretagsledare börjar få svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft från utlandet på grund av Sveriges tilltagande dåliga rykte och illa fungerande skolor. 

Sverige kan vända utvecklingen, värna och utveckla öppenheten för omvärlden och fortsätta klättra i värdekedjorna. Men då kan vi inte ha den typ av migration vi har haft och det är av stor vikt att ansvarstagande partier fortsätter att tala om varför.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?