Annons

Klimatfond inte enda framgången med COP27

På söndagen avslutades FN:s toppmöte om klimatet, COP27, i Sharm el-Sheikh i Egypten.

BRA BESLUT. En av framgångarna vid klimatmötet COP27 var överenskommelsen om en fond som ska stötta fattiga länder vid klimatkatastrofer.
BRA BESLUT. En av framgångarna vid klimatmötet COP27 var överenskommelsen om en fond som ska stötta fattiga länder vid klimatkatastrofer.Foto:Peter Dejong

Länder som drabbas hårt av klimatförändringarna kunde glädjas åt att mötet utmynnade i en överenskommelse om en fond som ska stötta dem ekonomiskt vid klimatkatastrofer.

Den dominerande reaktionen har annars varit besvikelse över vaga utfästelser om utsläppsminskningar och utfasningen av fossila bränslen. Men frågan är om förväntningarna på skarpa skrivningar om fossila bränslen var realistiska. 

Stora delar av världen upplever en akut energibrist till följd av kriget i Ukraina och den välmotiverade utfasningen av rysk energi. För att klara omställningen krävs under en övergångsperiod mer energi av alla slag. Tyskland har till och med startat om kolkraftverk för att göra sig oberoende av den ryska gasen.  

Det är också lätt att glömma allt positivt som faktiskt sker på klimatområdet, vilket denna sida nyligen berörde. I utvecklade länder pågår den gröna omställningen för fullt. Hushåll och företag sparar energi i en omfattning som inte har skådats sedan 1970-talets oljekriser. Efterfrågan på solceller och värmepumpar är rekordstor. Företagen bygger egen vindkraft för att trygga energiförsörjningen. El håller på att ta över som kraftkälla i bilparken. 

Frågan om att inrätta en fond för att fattigare länder som drabbas av extremväder ska kompenseras av rikare länder har – med rätta – varit både efterfrågad och omtvistad. Även om EU och USA till sist ställde sig bakom förslaget är mycket fortfarande oklart, exempelvis hur fonden ska finansieras och vem som ska få ta del av den. 

Stötestenen var Kina, som under mötet inte visade något större intresse för att delta i finansieringen av fonden. Det är olyckligt att Kina, som strävar efter att klassas som ett utvecklat land i ekonomiska termer, inte har samma ambitionsnivå när det gäller att bidra till hanteringen av klimatskador i fattiga länder.

Ett viktigt framsteg under mötet var att Kina och USA beslutade sig för att återuppta samtalen om miljön. Om världens två största utsläppare av växthusgaser inte deltar i omställningsarbetet kan inga klimatmål nås över huvud taget. 

Med tanke på de kriser som präglar världsläget just nu var resultatet av COP27 det bästa man kunde ha hoppats på.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera