1515
Annons

Investera rätt ur krisen

I bästa fall sammanfaller ekonomiska kriser med reformer och vänds till framgång. Under 1990-talskrisen öppnades en rad nya marknader i Sverige, vi fick ordning och reda i statsfinanserna och en politisk generation som in i märgen förstod vikten av tillväxt och låg inflation.

INDUSTRIMAN. Statsminister Stefan Löfven bör ta chansen och använda den nya expansiva finanspolitiken för framtidssatsningar på kommunikation, miljö, säkerhet och forskning.
INDUSTRIMAN. Statsminister Stefan Löfven bör ta chansen och använda den nya expansiva finanspolitiken för framtidssatsningar på kommunikation, miljö, säkerhet och forskning.Foto:Jonas Ekströmer/TT

Finanskrisen 2008-2009 föregicks av reformer för att stärka incitamenten på arbetsmarknaden och sänka skatten på arbete och kapital. Regeringen fortsatte den linjen in i krisen, tog tunga underskott och lade grunden för en tio år lång tillväxtperiod.

Den nuvarande krisen har fått ett exceptionellt finanspolitiskt svar. Budgettaket är bortblåst i aprilvädret. Statsskulden väntas öka med många 100 miljarder kronor i en satsning på raka företagsstöd.

Om förra veckans öppningar i Europa och USA fortsätter kommer vi ur det här snabbt. I detta akuta läge är politiken rätt och nödvändig för att överbrygga en kortvarig nedstängning av ekonomierna. Men om räddningsåtgärderna dröjer sig kvar riskerar den nuvarande politiken att bli mycket dyr, konservera företag och strukturer som borde försvinna och öppna för en variant av krigstidens planhushållning.

Det är sant att våren 2020 inte är en tid för kreativ förstörelse. Men snart måste marknadsekonomin få ha sin gång, annars kommer det här att sluta i förskräckelse. Det finns uppenbara politiska risker med ett stoppdatum för permitteringsstöd, men någon gång måste de ta slut.

Däremot finns det starka skäl att under en längre period hålla fast vid den expansiva finanspolitiken och använda resurser och underskott till sådant som bara staten kan göra. Sverige var underinvesterat redan före krisen. Att nu enbart syssla med krisbekämpning och skjuta upp eller ställa in satsningar är skadligt. 

Istället bör staten tidigarelägga investeringar som redan är beslutade. En sådan är höghastighetsbanan mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och samarbetspartierna C och L har beslutat att bygga. Moderaterna har tidigare bestämt sig för att bygga men har gått i tillfällig barndom som bilparti. Sådant går över. Sverigedemokraterna begriper snart att svenskt kallt stål på raka tjälsäkrade stambanor genom Småland är en nationell sammanhållningspolitik. Tveka inte. Bygg nu.

På samma sätt finns en bred politisk enighet om att försvarsbudgeten ska upp till minst 1,5 procent av BNP. Det är mycket stora belopp och innehåller tekniktunga investeringar som absolut förtjänar det torra krutet i ladorna och kan dra med sig resten av ekonomin. Vi vet till exempel att ubåtsvapnet och hela sensorsystemet behöver moderniseras. Här handlar det dessutom om svenska techbolag i Karlskrona/Malmö och Göteborg. Tveka inte. Beställ nu.

Efter en vår av nationell och daglig samling kring en disputerad epidemiolog bör höstens forskningsproposition vara hur het som helst. Den bör få tillgång till finansdepartementets krispengar och bli startskottet för en historisk satsning. Corona- och klimatkrisen rör framtidsfrågor där Sverige har en stark ställning och tunga traditioner i läkemedelsbolag och den gröna tekniksektorn, bland annat den fossilfria kärnkraftsindustrin. Om det går fel och destruktiva krafter vinner kommer klimatomställningen och framtida hälsohot att mötas av säck och aska och en lång serie lockdowns. Om vi gör rätt är båda utmaningarna teknik- och tillväxtdrivande och en chans till bättre och längre liv. Tveka inte. Satsa nu. Och släpp in studenterna på universiteten efter siste april.

Utbyggnaden av 5G i Sverige har skjutits upp på grund av dramat kring Huawei, amerikanska påtryckningar och en nervositet kring Ericssons roll. Frågorna förtjänar att tas på stort allvar men tidsaspekten är viktig och den ekonomiska krisen ökar behovet av gripbara framtidsprojekt. Avsikten är att licensauktionerna för 5G ska hållas i höst. Tidigarelägg och dela ut dem gratis för att kickstarta utbyggnaden. Tveka inte. Bestäm nu.

När Stefan Löfven var ny som partiordförande och när han vann valet ville han göra sin mandatperiod framtidssyftande med satsningar på forskning och en återindustrialisering. Det blev mest kriser, parlamentariskt käbbel och nattsvarta horisonter. Den nuvarande krisen och en total enighet om en finanspolitisk expansion ger honom chansen att genomföra en historisk framtidssatsning.

Han har därtill blivit en representant för en ny svensk modell som litar mer till vetenskap och förnuft och som väckt den annars lite slumrande svenska patriotismen och blivit känd över världen. Här finns en bred, folklig stämning som kan utvecklas. Dygderna bakom handtvätt, folkvett och förkärlek för expertutlåtanden räcker längre än en pandemi.

Släpp de socialistiska lockelserna. Den stora berättelsen nu är inte större statlig inblandning i näringslivet, företagsakuter i varje stad eller nationaliseringar av värdekedjor. Den stora berättelsen är en ovanligt stark uppslutning kring förnuft och upplysningsideal och en vilja att använda statens finanser för att investera oss ur krisen.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Nord SecurityAnnons

Därför ska du aldrig använda jobbdatorn privat

Ett företag behöver ha kontroll över sina enheter och användare. När allt fler arbetar på distans behöver ett företagsVPN implementeras – och de anställda förstå riskerna med att surfa privat på sina jobbenheter.

– Med två olika VPN kan både företagssäkerhet och personlig integritet hos de anställda bevaras, säger Adrianus Warmenhoven, Defensive Strategist på NordVPN.

Antalet cyberattacker ökar i genomsnitt med 30 procent varje år. Det visar studier som också konstaterar att var tredje internetanvändare, 142 miljoner människor, använder VPN-tjänster för att få större frihet och samtidigt öka sin integritet och säkerhet på nätet. Ett VPN skickar datatrafiken via en krypterad tunnel och bidrar bland annat till anonymitet och skydd från hackare. Det möjliggör även för personer på olika ställen i världen att säkert arbeta i samma nätverk och ger användaren potential att få åtkomst till onlinetjänster som annars hade blockerats. I dag har ledande VPN-leverantörer som exempelvis NordVPN tänjt på gränserna för vad ett VPN egentligen är, genom att addera funktioner för skydd mot skadlig kod.

Då hackers använder andra metoder för att komma åt företag än privatpersoner behövs dock olika typer av VPN för att säkerställa användarens säkerhet – och gör du privata ärenden på din företagsenhet kan både du och företaget påverkas negativt.

Använder alltid skyddade uppkopplingar

Adrianus Warmenhoven arbetar som Defensive Strategist på NordVPN, en av världens mest avancerade VPN-tjänster. Den används av miljontals internetanvändare över hela världen och garanterar integritet utan spårning. Adrianus är specialiserad på konsumenternas cybersäkerhet och cybersäkerhet i vardagen och berättar att han själv aldrig skulle använda oskyddade uppkopplingar, varken privat eller i jobbet.

– För mig är den personliga integriteten alldeles för viktig – jag är fullt medveten om hur enkelt information och uppgifter om mig annars kan spridas till andra.

Sedan pandemin har Adrianus, så som många andra, arbetat mer på distans. I dag använder han två VPN – ett till företagsenheterna och ett till sin privata mobil och telefon – något han konstaterar att alla som värnar om säkerhet och sitt privatliv borde ha.

– När allt fler anställer arbetskraft remote eller arbetar från hybridkontor suddas gränsen mellan arbete och privatliv lätt ut. Att använda samma enhet både under och efter arbetstid kan dock vara mer riskabelt än man tror, både för användaren och företaget. Företag loggar det som sker på sina enheter, vilket innebär att ditt surfande inte är så privat som du tror.

”Hackers har olika intressen”

Carlos Salas arbetar som Engineering Manager på NordLayer, en adaptiv säkerhetslösning för nätverksåtkomst för företag. Han håller med om att företagen arbetar hårt för att skydda sin information och ha kontroll över sina enheter och användare.

– Till skillnad från ett privat VPN är företagens nätverkslösningar främst avsedda för att skydda företagets integritet, inte individens. När de anställda tar med sina enheter hem försvinner en del av den kontrollen; program som inte hör hemma i arbetet kanske laddas ner och gör företaget mer sårbart för intrångsförsök.

Carlos berättar att hackers har olika intresse för företag och privatpersoner. De som vill komma åt dig som privatperson försöker få tillgång till bankdetaljer eller andra uppgifter om dig som person – och Adrianus konstaterar att hackers som är ute efter företagsinformation ofta struntar i det som har med privatpersonen att göra. 

– Om du använder din jobbdator när du surfar hemifrån blandas världarna ihop och du öppnar upp säkerhetsdörrar som hackers annars inte hade brytt sig om att titta på. Genom att ha ett VPN på din privata dator även när du arbetar hemifrån säkerställer du att du får behålla din integritet och att företaget kan fortsätta växa.

Om Nord Security:

NordVPN är världens mest avancerade VPN-tjänsteleverantör och används av miljontals internetanvändare världen över. NordVPN erbjuder dubbel VPN-kryptering och Onion Over VPN och garanterar integritet med noll spårning. En av de viktigaste funktionerna i produkten är Threat Protection, som blockerar skadliga webbplatser, skadlig kod, spårare och annonser.

NordLayer skapades av NordVPN:s ingenjörer för specifika företagsbehov. NordLayer är en adaptiv säkerhetslösning för nätverksåtkomst för företag. Den hjälper organisationer av alla storlekar att uppfylla skalnings- och integrationsutmaningar. NordLayer rör sig mot ett ständigt utvecklande SASE-ekosystem och är snabbt och enkelt att implementera med befintlig infrastruktur, är hårdvarufri och utformad för skalning.

Både NordVPN och NordLayer är en del av Nord Security, hemvist för avancerade cybersäkerhetslösningar. 

Läs mer på nordvpn.com/sv 

Läs mer på nordlayer.com 

 

Mer från Nord Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nord Security och ej en artikel av Dagens industri

Viktigt att ha järnkoll på blankarna

Blankning är ett av placerarnas redskap för att skapa avkastning. Det sker genom att man lånar aktier mot en avgift, säljer dem för att senare köpa tillbaka dem till ett lägre pris. Om allt går blankarens väg, vill säga.

OVÄLKOMMET INTRESSE. Telefonappen Truecaller är det senaste bolaget som har blivit föremål för en blankarattack.
OVÄLKOMMET INTRESSE. Telefonappen Truecaller är det senaste bolaget som har blivit föremål för en blankarattack.

Blankning är en självklar del av en väl fungerande marknad. Nästan all blankning sker i det tysta och syns bara i Finansinspektionens blankningsregister. Men vissa aktörer motiverar sin bristande tilltro till ett bolag offentligt. 

 För bolagen som drabbas kan den negativa uppmärksamheten bli ödesdiger. På onsdagen blev kommunikationsappen Truecaller föremål för en publik blankarattack. Precis som i fallet med fastighetsbolaget SBB är det investeraren Viceroy som ligger bakom. Viceroy hävdar bland annat att Truecaller bryter mot dataskyddsförordningar och undviker skatt.

Påståendena är allmänt hållna, vilket gör dem svåra för andra investerare att verifiera och för Truecaller att avfärda. Själva idén med Viceroys agerande verkar vara att skapa osäkerhet och få ägare att sälja aktien så att kursen sjunker (och blankningen blir lönsam). Det blir ett slags självuppfyllande profetia.

SBB:s vd och huvudägare Ilija Batljan hävdar att Viceroys handlande är kriminellt. Att det är en fråga om marknadsmanipulation. Han har försökt att få Finansinspektionen att granska agerandet men myndigheten har inte sett sig föranledd att gå vidare med SBB:s anmälan.

Men när är agerandet att betrakta som kursmanipulation? 

”Gör man en blankarrapport i syfte att påverka handeln är det brottsligt. Håller man sig analytisk och saklig, utan överdrifter och värdeord och har underlag för sina påståenden, kan det återspegla en genuin uppfattning hos den som skriver rapporten”, sa Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, till Di i somras.

Blankningen kan alltså fylla en viktig upplysande funktion – förutsatt att det finns underlag för vad som påstås. Den som frågar Truecaller och SBB skulle få höra att påståendena är grundlösa och att syftet bara är ett: att pressa ned aktiekursen.

Tillsynsmyndigheterna har här ett stort ansvar. Den tilltagande blankaraktivismen måste granskas noga. Vad som är okej och inte bör inte vara en tolkningsfråga. Tveksamma fall måste alltid granskas. Ytterst handlar det om förtroendet för marknaden.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera