Annons

Innovationskraften hos nätläkarna ska värnas

Den nya S-ledda majoriteten i Region Stockholm vill ändra ersättningsmodellen för nätläkarbolagen. Särskilt Vänsterpartiet, som släppte fram S-styret, har krävt att nätläkarna inte ska få extra ersättning för att ta emot patienter som är listade på en annan vårdcentral.

GÖR RÄTT. Kry och de andra nätläkarbolagen har också fysiska vårdcentraler. Om ersättningssystemet blir skevt ska det rättas till, men utan politiska övertoner. Det går inte att vrida tillbaka klockan, den digitala vården behövs.
GÖR RÄTT. Kry och de andra nätläkarbolagen har också fysiska vårdcentraler. Om ersättningssystemet blir skevt ska det rättas till, men utan politiska övertoner. Det går inte att vrida tillbaka klockan, den digitala vården behövs.Foto:LARS SCHRÖDER

Nätläkarna, exempelvis Kry och Doktor.se, har en kort historik. 2016 började de använda den så kallade utomlänsersättningen, som innebär att bolagen får ett belopp per besök. Samtidigt konkurrerar de med vanliga, fysiska vårdcentraler om samma patienter på samma marknad. Vårdcentralerna får betalt med en fast summa per listad patient.

Två offentligt finansierade ersättningsmodeller används alltså parallellt på samma marknad, och dessa är diametralt motsatta i sina principer, som Konkurrensverket skrev i en rapport från augusti.

Kritiken mot nätläkarna handlar om att bolagen utnyttjar ersättningssystemet och att de vänder sig till relativt friska patienter. De plockar russinen ur kakan, enligt detta resonemang. Dessutom brukar det heta att vården blir efterfrågestyrd, och inte behovsstyrd.

När nu Region Stockholms styrande politiker vill justera delar av ersättningen så behöver det inte vara konstigare än att alla system behöver ses över kontinuerligt, så att rätt sak ersätts och premieras. Nätläkarföretagen har de gångna åren varit med om flera förändringar, men finns (trots förluster) ändå kvar.

Trots att den politiska retoriken är hetsig får man utgå från att regionen inte vill att nätläkarbolagen helt ska försvinna. I hela landet handlar det om en miljon besök per år vilket är en tydlig del av sjukvårdsutbudet. De har numera, dessutom, konkurrens av offentligt drivna verksamheter som erbjuder digitala läkarbesök. Det går inte att vrida tillbaka klockan.

Att privata aktörer inom vården agerar i enlighet med de betalningsprinciper som finns är inget konstigt. Det är inte ersättningssystemet som har fött eller gött bolagen. Nätläkarna har uppstått tack vare den innovationskraft som finns i vinstdrivande företag, men som i allmänhet saknas i offentligt styrda organisationer. 

Det är en självklarhet att digitala vårdtjänster är till för dem som inte är allvarligt sjuka. Bland patienter som väljer digitala läkarbesök finns säkerligen en stor andel som inte söker vård särskilt ofta, och som inte har en relation till den vårdcentral där de är listade. Kritiken gäller bland annat att nätläkarna inte skriver röntgenremisser, utan hänvisar till fysiska vårdcentraler. Det är den remitterande vårdgivaren som får betala för röntgenundersökningen, och därmed slipper de digitala vårdgivarna den kostnaden. Men eftersom digitala besök inte lämpar sig för att göra en bedömning inför en röntgenremiss är det svårt att komma åt denna skevhet. Även här borde ett annat ersättningsupplägg kunna lösa problemet.

Man skulle kunna tänka sig att nätläkarna avlastar de fysiska vårdcentralerna. Besök som annars skulle ha tagit upp tid hos stressade läkare kan nu klaras av med ett enkelt videosamtal. Men det är svårt att veta. Konkurrensverket frågade vårdcentralschefer om saken, och inte ens en fjärdedel upplevde att deras verksamheter hade avlastats av de digitala vårdtjänsterna. Det är inte så konstigt. Antalet digitala vårdbesök utgjorde mindre än 10 procent av den totala mängden inom primärvården 2021.

Antalet besök på vårdcentralerna hade också börjat gå ned redan innan de digitala vårdtjänsterna kom i gång med sin verksamhet, vilket visar att det samtidigt pågår andra trender som rör människors sätt att söka vård.

Den märkligaste invändningen mot nätläkarnas verksamhet är att den skulle göra vården efterfrågestyrd. Att en hel del vård är styrd av efterfrågan är inget nytt. På sin fysiska vårdcentral, eller för den delen på akuten, kan alla söka vård på eget initiativ. Flera specialiteter inom öppenvården tillämpar egenremiss, alltså att man själv får bedöma sitt behov.

Den som påpekar att vården ska vara behovsstyrd säger i realiteten att väntetider är bra, att vårdcentralerna ska ha ont om tillgängliga tider, så att folk verkligen tänker efter innan de söker vård. 

Tillgängligheten i den offentliga vården hade inte förbättrats på samma sätt om det inte varit för de privata vårdgivarna. Den digitala vården hade inte utvecklats offensivt av de offentliga aktörerna om inte nätläkarna hade gått före. Denna innovationskraft måste värnas, så ändra ersättningsmodellen, men stäng inte ute nätläkarbolagen.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.
Innehåll från Serafim FinansAnnons

Nå ditt företags fulla tillväxtpotential med skräddarsydd finansiering

Att växa kräver kapital – och en färdig finansieringsmall som är likvärdig för alla finns inte. Alla företag har olika behov och ambitioner. Med kompetenta och erfarna medarbetare hittar Serafim Finans den finansieringslösning som bäst går hand i hand med ditt företags tillväxtplan. 

Serafim Finans är den långsiktiga partnern som stöttar ditt företag under hela tillväxtresan. Med en förståelse för företagande i sin helhet, med de behov och faser som tillkommer, hittar Serafim Finans ett skräddarsytt finansieringsupplägg som möjliggör tillväxt för alla företag i Sverige. 

Specialister som förstår företagande

Att ha en nära och personlig kontakt är en självklarhet för Serafim Finans. 

Med erfarna rådgivare som täcker hela Sverige och har koll på de lokala marknaderna, får Serafim Finans en ökad förståelse för den verksamhet som företaget bedriver.  

– Vi är en entreprenörsdriven organisation som jobbar med finansiering i olika former. Vi har stor förståelse för företagande och stöttar bolag i sin organiska tillväxt, men även med finansiering av förvärv, säger Joakim Wiksten, VD på Serafim Finans.  

Spara tid med skräddarsydd lösning

Det som skiljer Serafim Finans från de traditionella storbankerna är den effektiva kreditgivningsprocessen med kortare beslutsvägar. 

– Vår process är inte lika stelbent och modellstyrd. Vi tackar inte nej till finansiering bara för att ett visst nyckeltal inte uppnår en viss nivå, förklarar Joakim Wiksten. 

Och alla företag har olika finansieringsbehov. 

– Vi tar oss tid att lyssna och analysera de aktuella behoven för att därefter ta fram den bästa möjliga finansieringslösningen tillsammans med dig som är beslutsfattare. Vi vet att tid är en avgörande faktor och det gör att vi strävar efter att alltid vara transparenta och tydliga. 

Lång erfarenhet av företagsfinansiering

Serafim Finans lägger stor vikt vid att anställa kompetenta och kunniga medarbetare med lång erfarenhet av företagsfinansiering. På så vis kan de garantera professionell rådgivning som mynnar ut i den finansieringslösning som bäst svarar upp mot företagets behov och tillväxtplan. Och det är viktigt. Inget företag sitter på exakt samma ambitioner eller har samma färdiga stig utstakad i sin tillväxtresa.  

– Hur ett bolag ska finansieras beror helt på bransch, vilken fas de befinner sig i och den önskade kombinationen av eget kapital och skuld. Det kan vara intressant för grundare och ägare att lånefinansiera delar av tillväxtkapitalet för att minimera utspädningen av befintliga ägarandelar, förklarar Joakim.

– Serafim Finans har olika finansieringslösningar som bidrar till att skapa tillväxt och långsiktighet. 

– Inom området fastighetsfinansiering har vi ett brett angreppssätt där vi levererar flexibla finansieringslösningar till de flesta behov inom sektorn, så som olika typer av förvärvs-, topp och projektfinansieringar, berättar Anders Wennberg, Head of Real Estate på Serafim Finans.

Anna Rytterling, som är Head of Corporate, understryker att Serafim Finans har ett helt team av medarbetare med lång erfarenhet av att skräddarsy företagsfinansiering efter behov till företag i alla storlekssegment. 

– Vi kan stötta ett bolag med sin tillväxt oavsett om det är genom en förvärvsfinansiering, en kortsiktig bryggfinansiering för att företaget ska kunna fullfölja ett projekt, investeringslån eller en rörelsefinansiering. Vi erbjuder även fakturakopplade finansieringslösningar. Genom att sälja fakturor till oss kan man förbättra sin likviditet eftersom fakturalikviden erhålls omgående istället för vid fakturans förfallodatum. Vi finansierar svenska och utländska fakturor åt bolag inom både SME och Mid Cap-segmentet, säger hon.

Genom att vara lyhörda och hitta den finansieringslösning som är bäst anpassad gör Serafim Finans det smidigt för kunder att nå sin fulla potential.

Serafim Finans – skräddarsydd finansiering som möjliggör tillväxt

 

Mer från Serafim Finans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Serafim Finans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera