Annons

Ingen mår bra av en krisande primärvård

Vem har inte suttit redo vid telefonen prick klockan 08.00 för att komma i kontakt med vårdcentralen? Har man tur får man en besökstid samma dag. För den som har oturen att bli sjuk på kvällen eller helgen finns oftast bara ett alternativ: akutmottagningen.

RÄTT KUR. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) bör ta inspiration från privata vårdgivare om hon ska lyckas med sina ambitioner för primärvården.
RÄTT KUR. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) bör ta inspiration från privata vårdgivare om hon ska lyckas med sina ambitioner för primärvården.Foto:Pontus Lundahl

Primärvården, dit bland annat vårdcentralerna hör, är den del av hälso- och sjukvården dit vi i första hand ska vända oss för att bedömas, behandlas eller remitteras vidare. En rimlig ordning, i teorin. Men i praktiken fungerar första linjens vård, som det heter, inte som den borde. 

En färsk bekräftelse på att den svenska primärvården har problem är den rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade på onsdagen. Rapporten, som baseras på den årliga studien International Health Policy Survey, har undersökt hur läkare i primärvården i Sverige ser på sitt arbete och upplever att vården fungerar jämfört med läkare i nio andra länder.

Det finns ljuspunkter, som att den svenska primärvården är bra på att följa upp patienter och på att använda digitala verktyg. Men i övrigt är studiens resultat mycket oroande, vilket bör mana till eftertanke för vårdens beslutfattare både på region- och riksnivå.

Svenska primärvårdsläkare träffar färre patienter per arbetad timme än sina kollegor i samtliga övriga undersökta länder. Samtidigt är de svenska läkarna så stressade att en tredjedel uppger att de har symtom på utmattning. Hur går det ihop? 

Bara 35 procent av svenskarna över 18 år har en ordinarie läkare som de går till för vård. I alla andra länder har en majoritet av patienterna en fast läkarkontakt. Det innebär att svenska läkare måste lägga oproportionerligt mycket tid på att inhämta information om patienternas problem. Det blir påfrestande för patienten – och onödigt tidskrävande. Att som läkare ha återkommande kontakt med samma patient gör besöken mer effektiva – och borde vara en självklar ambition även för den svenska vården.

En annan källa till frustration för läkarna är de bristfälliga it-systemen som försvårar utbyte av patientinformation mellan primär- och specialistvården. Det är obegripligt att den sektor som ska bota sjuka och rädda liv inte har rätt teknik för att dela patientjournaler och annan viktig information.

 Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) verkar glädjande nog vara medveten om problemen i primärvården. 

”Under den närmaste tioårsperioden ska en omfattande utbyggnad av primärvård ske så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård”, sa hon till DN strax före årsskiftet. 

Men primärvården kan knappast fungera om den bränner ut sina läkare. Den ohållbara arbetssituationen är något som regering, regioner och vårdgivare måste åtgärda. Arbetsvillkoren för vårdpersonalen måste bli bättre. Annars är risken stor att läkarna slutar, vilket skulle vara förödande. I primärvården saknas redan drygt 3 000 allmänläkare, enligt Nationella vårdkompetensrådet.

Här kan bemanningsföretagen tjäna som inspirationskälla. Tidigare regionanställda som har sagt upp sig för att istället låta sig hyras ut vittnar om att de har mer varierande arbetsdagar och större möjligheter att styra över sitt jobb.

Om Acko Ankarberg Johansson ska lyckas med sin tioårsplan för primärvården bör hon inte bara inspireras av bemanningsföretagen utan av privata vårdaktörer överlag. Det är de privata aktörerna som driver utvecklingen framåt. Framväxten av digitala vårdgivare, som Kry, är ett svar på den bristande tillgängligheten i primärvården.

 Läkare vid privata vårdcentraler är mer tillfreds än kollegor som arbetar i offentlig regi – med sin inkomst, arbetsbelastning och den tid de tillbringar med patienter. De privata vårdcentralerna har också oftare öppet på kvällar och helger.

Debatten om sjukvården handlar ofta om vårdköerna: att mer än 500 000 svenskar väntar på att få träffa en specialist. Men det som borde diskuteras lika ingående är primärvårdens problem – att få svenskar har en fast läkarkontakt och att vårdcentralerna är stängda på kvällar och helger. Om tillgängligheten ökar i primärvården kommer vårdköerna att krympa och trycket på den övriga hälso- och sjukvården att minska.

Detta är en text från Dagens industris ledarredaktion. Dagens industri är oberoende.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera