1515

Inga ursäkter för uteblivet högskoleprov

LEDARE. Kritiken mot Universitets- och högskolerådets beslut att ställa in höstens högskoleprov har varit samstämmig. På Di:s ledarsida har vi vid upprepade tillfällen pekat ut det huvudlösa i att ställa in såväl vårens som höstens provtillfälle, ursäkterna från ansvarig myndighet har varit många och dåliga.

HÖGSKOLEPROVET. UHR:s uppenbara ovilja att genomföra högskoleprovet, även efter torsdagens besked, skiner igenom. På bild generaldirektören Karin Röding.
HÖGSKOLEPROVET. UHR:s uppenbara ovilja att genomföra högskoleprovet, även efter torsdagens besked, skiner igenom. På bild generaldirektören Karin Röding.Foto:Thommy Tengborg/TT

I onsdags krävde en majoritet i riksdagens utbildningsutskott att höstens prov genomförs, åtminstone för en begränsad grupp. Motståndet har inte undgått regeringen. Det blir nu möjligt att anordna högskoleprovet för en begränsad krets av provdeltagare. Det beskedet gav ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans, på torsdagen.

Ändringen innebär att provet kan anordnas för dem som inte har ett giltigt provresultat sedan tidigare, men betyder inte att höstens prov faktiskt genomförs. Det beslutet fattas av UHR, tillsammans med de 21 lärosäten som anordnar provet.

Om man utgår från vårens inställda provtillfälle, skulle antalet deltagare halveras om man enbart tillåter dem utan ett giltigt provresultat. Det punkterar flera av UHR:s invändningar. Trots det skiner myndighetens uppenbara ovilja att genomföra provet igenom, även efter torsdagens besked. Generaldirektören Karin Röding menar att ”det är lokaler som ska bokas, provmedarbetare som ska anställas och vilja genomföra själva provdagen”.

Att hålla högskoleprovet för en begränsad grupp måste vara UHR:s lägsta målsättning. Det borde vara öppet för alla att skriva. Om myndigheten lyssnat till den offentliga debatten hade den inte bara uppfattat kritik, utan också lösningar. Uppslutningen från det offentliga och privata har varit enorm.

Växjö, Göteborg, Partille och Täby är några av de kommuner som kostnadsfritt ställer sina klassrum till UHR:s förfogande. Detsamma gäller hotellkedjan ESS Groups möteslokaler i Västerås, Göteborg, Ystad, Stockholm, Falkenberg och Malmö.

Att tiden är knapp gör det än viktigare att UHR snabbt beslutar om ett genomförande. Om hjälpen från kommuner och näringsliv är otillräcklig måste staten hjälpa till. I ett värsta scenario räknar UHR med att höstens högskoleprov innebär merkostnader på 156 miljoner kronor. Om staten har råd att avsätta upp till 95 miljarder kronor för korttidspermitteringar, borde det inte vara några problem att se till att högskoleprovet går att genomföra.


Innehåll från MedHelpAnnons

Så får ni minskad sjukfrånvaro och ökat välmående i det nya normala

Att arbeta hållbart är en självklarhet hos så gott som alla företag i dag, men färre har koll på att hållbarhet även gäller medarbetarnas hälsa. Sjukfrånvaro kostar svenska företag hela 20 miljarder kronor varje år och det blir därför av största vikt att jobba för att motverka det, inte minst när en hybrid arbetsplats väntas bli fram-tidsnormen.

– En datadriven plattform kombinerad med sjukvårdsrådgivning ger alla företag riktigt bra förutsättningar. Därför finns vi, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Så gott som alla stängde ner sin kontorsverksamhet under fjolåret. Den klassiska arbetsvarda-gen som vi känner till den försvann, och snabbt blev hemmakontor och virtuella möten den nya normen. Men nu, i takt med att fler vaccinerat sig och smittspridningen minskat, återgår allt fler till sina arbetsplatser.

Detta väcker ett flertal frågor relaterat till smittspridning som många kan ha svårt att svara på. Men hur bör företag och dess anställda tänka?

– Det är svårt att veta när man får vara på arbetsplatsen eller ens bör jobba överhuvudtaget. Viruset muterar sig och myndigheternas råd förändras kontinuerligt. Just därför kan det vara en utmaning för både företag och chefer att göra rätt, berättar Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Sänker kostnaderna för sjukfrånvaro

Med MedHelp får hela företaget ett gott stöd för den nya tidens behov. I samband med att en anställd kontaktar dem för att göra en sjukanmälan kan den få en kvalificerad sjukvårdsråd-givning. 

– Gör våra sjuksköterskor bedömningen att du inte behöver sjukanmäla dig kan bolaget undvika onödig frånvaro. Men behöver den anställde vara borta från jobbet kan vi korta ned längden på frånvaron – tack vare rätt råd och rekommendationer, säger Tobias.

En vinning med MedHelp är att det tidigt går att upptäcka mönster för långtidssjukfrånvaro, vilket möjliggör att minska den i ett tidigt skede. Förutom att behöva bekosta sjukperioden inne-bär ett personalbortfall förlust av stora summor pengar. Produktionen saktas ned, och att hitta en eventuell ersättare innebär nya kostnader.

– Sjukfrånvaro kräver administrativt chefsarbete, vilket innebär att fokus flyttas från bolagets primära arbetsuppgifter. Med vår tjänst kan man fortsätta fokusera på kärnverksamheten sam-tidigt som de sänker sina kostnader som tillkommer vid sjukfrånvaro.

En arbetsgivare sitter på ett stort ansvar och har många krav att uppfylla när en anställd är sjuk. På mindre bolag är det dessutom inte enkelt att ha full koll på vad ansvaret och kraven in-nebär. Med hjälp av MedHelps rehabiliteringsstöd får de stöd genom hela processen så att de enkelt kan följa alla steg på ett korrekt sätt.

– Genom att sätta in rätt åtgärd så tidigt som möjligt kan ni antingen undvika långtidssjuk-frånvaro helt, eller så kan ni komma i gång med rehabiliteringen i tidigt skede, säger Tobias.

Här kan du läsa mer om hur SAAB med MedHelp för sänkt sjukfrånvaro 

Väldetaljerad överblick

Tobias fortsätter med att berätta att det generellt blivit mindre socialt accepterat att träffa andra vid sjukdomssymtom. Så gott som alla stannar hemma och jobbar när de blir sjuka – nå-got som också kan innebära en risk.

– Är man väldigt sjuk men jobbar hemifrån ”för att man kan” så ökas risken även här för lång-tidsfrånvaro. Samtidigt blir det svårt för arbetsgivaren att hålla koll på sina medarbetare. Där-för blir den professionella sjukvården från oss viktig; på så vis får man en adekvat rådgivning i samband med sin anmälan.

Med MedHelp får företaget tillgång till statistik och en väldetaljerad överblick som gör det enkelt att se om en viss anställd varit borta flera gånger. I vanliga fall kan det svårt att fånga upp att en enskild individ av flera hundra är sjuk vid upprepade tillfällen under en kortare period.

– MedHelp skickar automatiska notifikationer till den ansvarige när det är dags att se över en anställds situation. Det kan vara allt från dennes hälsa, till något kring arbetsmiljön. Identifie-rar man tecken på systematiskt återkommande symtom kan man sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt, säger Tobias Ekros och avslutar:

– Alla företag vill ha en låg sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro – men man får inte låta de kortsiktiga målen skapa långsiktiga och ofta dyrbara problem.

Läs mer om MedHelp här 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med MedHelp och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?